Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

17-ty november ako koniec jednej slepej vývojovej vetvy

Náčrt objektívnych príčin zániku komunistických systémov.

Dá sa vedecky dokázať, že komunistický systém padol z objektívnych dôvodov. Napríklad z kybernetického hľadiska to bol systém s jednoduchou (primárnou) stabilitou, v ktorom sa vzhľadom na to, že nebol izolovaný, strácali vnútorné spätné väzby a stal sa krajne nestabilný. Tento proces je zákonitý pre všetky riadené systémy. Demokratický systém je multistabilný, čím sa blíži vysokej vnútornej stabilte živých systémov. Komunistické systémy reformované, alebo nie, sú rovnako posudzovateľné z hľadiska teórie nelineárnych sústav, pomocou ktorej sa dá dokázať, že komunistický systém môže prežiť iba totálne izolovaný od iných systémov, no a to nemôže, pretože nemôže byť izolovaný minimálne od Vesmíru a druhej vety termodynamickej. Pokiaľ posudzujeme svet ako jeden systém tak v ňom prebiehajú neustále spoločenské zmeny, ktoré sa dajú modelovať ako nelineárne systémy, čo sa aj v 60-tych rokoch stalo a pád systému bol správne odhadnutý Rímskym klubom. Komunistické myšlienky sú vo svojej hĺbke nevedecké, protirečiace poznatkom o evolúcii a o človeku. Vychádzajú z koncepcie solidarity . Evolučná psychológia a neodarwinizmus vôbec dokázali, že základnou motiváciou každého človeka je sebectvo. Spoločenské systémy založené na solidarite sú vnútorne rozbíjané individuálnym sebectvom a postupne vedú k strnulosti a zániku. Spoločenské systémy založené na sebectve (trhové prostredie, demokratická súťaž a pod...) vykazujú evolučné parametre a sú schopné trvalejšieho vývoja, pretože raz vyhrá jedno sebectvo, inokedy iné, podľa toho ako vplýva na systém prostredie. Komunizmus z nižšie uvedených dôvodov pre Československo znamenal celospoločenský úpadok od relatívne prosperujúcej prvej republiky (Československo patrilo k priemyselnej a civilizačnej špičke) ku krajine, ktorá musí všetky technológie, poznanie a know-how kupovať. Komunisti nám zanechali ohromný civilizačný dlh, ktorý len pre Slovensko a to v tom najkonzervatívnejšom odhade, možno vyčísliť na 1,5 bilióna korún. Tento dlh budeme splácať my, a ešte naše deti, a to pokiaľ nenastanú nejaké výrazné globálne zmeny, ako napríklad zmena celoplanetárnej klímy. Potom to nezaplatia ani naše deti. Ak to komunisti naozaj myslia s týmto národom dobre, tak by sa mali verejne ospravedlniť a odpratať z politiky. Ale to sa od nich nedá čakať, pretože z vyššie uvedených dôvodov sa postupne zbavili možnosti vnútorného intelektuálneho a vzdelanostného vývinu a sú stranou nevzdelancov a intelektuálnych troglodytov.

daimonion@daimonion.sk


Spoločnosť | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014