Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Blogzin a dedinský Spolok sviečkových báb

Slovensko je dedina - nič sa nedá robiť. Dedina je uzavreté spoločenstvo, kde nikto nesmie mať viac ako ostatní, a preto treba nakúkať do hrncov. Svoje je vo dvore ostatné sú spoločné pasienky a tam treba starostlivo strážiť kto koľko a či nie viac ako ja. Do spoločných pasienkov patrí (nuž ako inak) aj kto má koľko a akých dievok, či ktorá s kým a kedy. Uzavretú spoločnosť by mnohoženstvo, či mnohomužstvo rýchlo zlikvidovalo. V každej poctivej slovenskej dedine býval je a zrejme ešte dlho bude Spolok sviečkových báb, teda akýsi informačný systém dediny, ktorý umožňuje a zabraňuje, ktorý stabilizuje.
Slovensko si však z dôvodu po tisícročia pestovanej kultúrnej zaostalosti samozrejme nevšimlo, že už nie je uzavretou obcou, že v konkurenčnom boji civilizácií muselo voľky-nevoľky vojsť do západného civilizačného okruhu, ktorý už pred viacerými stáročiami prešiel z uzavretej do veľkej, otvorenej spoločnosti. A tam platia pravidlá, ktoré sa stručne zvyknú charakterizovať pojmami sloboda, otvorenosť, nezávislosť, súťaž. Pád komunizmu v bývalom Československu bol (mimno iné) aj pádom modelu uzavretej spoločnosti, kde každý kontroluje hrnce každému. Ovšem pre slovenského zaostalého dedinčana je príznačné, že si tento najpodstatnejší aspekt veci nevšíma, zato porovnáva, či niekto má veľa a on málo, a ak žil v tzv. komunizme, tak nostalgicky spomína, že veru vtedy si sused nemohol vyskakovať. Som tej mienky, že v každej spoločnosti na svete je nejaký podiel vnútorne slobodných a vnútorne dedinských jedincov, len v tých civilizačne zaostalých, kam patríme aj my, je podiel vnútorne slobodných ľudí voči dedinčanom podstatne nižší oproti tým, ktoré tiahnu vývoj civilizácie.
Po tomto kvázi teoretickem úvode prejdem k veci. Píšeme tu na blogovacom systéme, ktorý založili ľudia s predstavou slobodného miesta, kde si ľudia budú slobodne písať svoje deníčky. Aspoň sa domnievam podľa viacerých diskusií so zakladateľmi, že tento cieľ mali. Preto na blog.sk zaviedli minimálne reštrikcie. Napríklad nesmieme porušovať zákony Slovenskej republiky. Medzitým sa objavili určité rádoby hackerské aktivity, na čo boli nútení reagovať admini obmedzením technickej slobody a tiež snahy zahltiť denný obsah nulovými príspevkami, čo bolo rozumné obmedziť na 6 hodinový interval publikovania. Stále však platí, že blog.sk je jeden z najslobodnejších blog-systémov na Slovensku a najmenej pripomína svojou koncepciou dedinu. Je to demokratický, áno - trhovo orientovaný, systém na výmenu nízorov a ja gratulujem majiteľom a správcom, že dosiaľ odolali pokušeniam zmeniť to.
V ľudskej prirodzenosti je (napokon o tom často píšem), že najviac príspevkov bude o sexe a o vzťahoch medzi mužom a ženou. Sloboda je v tom, že sa uplatňuje prirodzenosť. Články o sexe ma môžu nudiť, môžu vzrušovať, môžu rozčuľovať, skrátka môžem mať na ne názor podľa mojej prirodzenosti - aj o tom je sloboda. V tom momente, keď ich budem chcieť zakazovať končí sloboda a začína dedinská regulácia. Vôbec nie je podstatný argument prečo ich chcem zakázať, situácie neplodia argumenty, ale argumenty si nájdu jedincov (v tomto prípade Spolok sviečkových báb) ktorí vyzužijú situácie. Títo jedinci v duchu svojej vrodenej neslobodnosti potrebujú obmedziť slobodu ostatných, a tak začnú prskať jedovaté sliny a keď to nepomôže, dovolávajú sa zásahu pána veľkomožného - admina.
Pred rokom založil Hogo na blog.sk unikátny projekt (aspoň ja neviem o niečom podobnom), ktorý spájal deníkovú formu blogu s časopiseckou formou e-zinu pod názvom blogzin Medzi mužom a ženou. Využil možnosti, ktoré blog.sk poskytuje a zrealizoval svoj nápad. Založil časopis, ktorý sa mal venovať tomu, čo ľudí najviac zaujíma. Odmenou za jeho úsilie - ako v každej slušnej otvorenej spoločnosti - je mu vysoká sledovanosť. No a tu začal od počiatku fungovať Spolok sviečkových báb a spustil svoj zubnoprotézový šušlot: lacné naháňanie sledovanosti, primitívna sexuálna tématika, to by vraj takto mohol každý... atď. Za tým šušlavým prskotom samozrejme je a bolo to isté ako vždy - zle skrývaná závisť: niekto si na spoločnom pasienku dovolil spraviť niečo, čo nenapadlo ostatných a má úspech. Čo v takej situácii robiť? Znevážiť úspech, veď kde-kto sa tu bude tváriť, že mu o sledovanosť nejde, ale každý sa pozrie, ako mu články "vynášajú". Aj ja; naozaj ma poteší ak nejaký môj článok má vyšší rating, hoci je mi jasné, že z charakteru a obsahu mojich tém sa nikdy na "topku" nemám šancu dostať. A čo je na tom zlé, ak sa na blog.sk zavedie TOP a niekto tam chce byť? Lenže dedinské povedomie núti ľudí tváriť sa, že chcú ostať priemerní a kto by mal odvahu povedať, že nie - je outsiderom. Na rozdiel od Spolku sviečkových báb ja nejdem skúmať, či Hogovi išlo o to byť TOP, alebo nie, pretože čuduj sa svete to považujem za jeho úplne súkromnú vec, do ktorej ma nič nie je, a to bez ohľadu na to, ako sa k tomu vyjadril, či prípadne vyjadrí. Na svoje motivácie má rovnaké právo v slobodnej a otvorenej spoločnosti ako každý druhý. Ak budeme merať úspech v sledovanosti, tak blogzin Medzi mužom a ženou je najúspešnejší blog v doterajšej histórii blog.sk a ja mu gratulujem k zaslúženému úspechu. Ak budeme merať v niečom inom, tak možno skončí na konci. Niet objektívneho kritéria. Faktom však je, že blog.sk topku má a tak aj tým sú dané koeficienty úspešnosti.
Ako všetky sviečkové baby sveta, aj miestny spolok Sviečkových báb svoju závisť prezentuje vo vznešenom odeve "vyšších hodnôt". Napríklad obviňovanie zo šírenia pornografie. Jednak podľa všetkých zákonných kritérií nejde o pornografiu, ale viac, alebo menej kvalitnú erotickú spisbu. Lenže je tu podstatnejšia vec - prečo by niekto nemohol šíriť pornografickú literatúru, ak je po nej dopyt? Aha - počujem víťazoslávny rev Spolku sviečkových báb - tak ty nechceš, aby sa šírila lvalitná spisba, ale chceš, aby ju potláčal brak a úbohosť!!! A tu sme pri ďalšom koreni veci. Nikto nevie lepšie ako sviečkové baby, čo je kvaliné a čo nie, čo je brak a čo nie je. Kdeže slobodný názor na túto vec, sú vyvolení, ktorí vedia lepšie ako tí konzumenti erotiky, čo je pre nich lepšie. Treba múdro a pre prospech celej obce potláčať, alebo naopak vyzdvihovať raz to, či inokedy ono.
Ja túto predstavu nazývam sociálne inžinierstvo. Vyrastal som v dobách, kedy múdri sociálni inžinieri plánovite a pre dobro všetkých viedli čechov a slovákov do stále hlbšej civilizačnej zaostalosti. V 89. ich ľud poslal na smetisko dejín. Napriek viere, že sa dá vedecky plánovite pomocou marxizmu-leninizmu a inýcb racionálnych vied dosiahnuť oveľa lepšia spoločnosť, ako je spoločnosť založená na voľnom trhu a na nevedecky nekvalifikovanom rozhodovaní slobodného občana. Pre Československo to značilo, že ak pred druhou svetovou vojnou patrilo medzi prvých 10 najvyspelejších krajín sveta, po štyridsiatich rokoch sociálneho inžinierstva sme už de facto patrili medzi rozvojové krajiny a platíme za to doteraz obrovské sumy. Áno - sociálni inžinieri mali historickú šancu ukázať, že sa dá spoločnosť riadiť a ukázali, že sa nedá.
Lenže v hlavách dedinčanov sa to akosi nepremietlo do podoby historickej skúsenosti. Aj naďalej si myslia, že sa dajú ľudia rozdeliť na tých, čo sú lepší a to ostatné nevedomé stádo. Sú vyvolení, čo vedia, kde je kvalita a tí ostatní, čo majú zbožne načúvať a usilovne sa nechávať poučovať. A ak to nechcú dobrovolne, tak silou.
Aj komunisti ak zadubený sedliak nechcel do družstva, tak ho strčili do bane. Pre jeho dobro. Ak niekto chce erotiku, treba ju zakázať a prinútiť ho čítať lacné múdrosti Marthy Bielskej, samozvanej to predsedkyne Spolku sviečkových báb na blog.sk. Pre jeho dobro. Pozorný čitateľ iste chce namietnuť: "hrá sa tu na slobodymilovného a šup - pri prvej príležitosti opľuje články niekoho iného a označí ich za lacné!!!" Vďaka pozorný čitateľ, uezpečujem ťa, že to bol zámer. Áno, z môjho pohľadu sú články Marthy Bielskej plné povrchných lacných právd a sú pre mňa nudné. Mám na svoj názor právo, tak ako má právo niekto druhý mať názor na moje články. Lenže medzi mnou a predsedkyňou Spolku sviečkových báb na blog.sk je ten rozdiel, že nejdem v mene nejakej pomyselnej "vyššej hodnoty" druhého opľúvať a organizovať proti nemu hon na čarodejnice. Napokon má tiež svojich čitateľov a ja jej úprimne želám čo najväčší úspech medzi nimi. Ja k nim však chválaneviemčomu aspoň zatiaľ zo zákona nemusím patriť, tak ako ma nikto neprinúti byť čitateľom blogzinu, pretože jeho eroticky ladené príspevky ma skrátka neoslovujú.
Ak nešlo v mene vyšších právd dosiahnuť želané zrušenie blogzinu, objavil sa kvázi racionálny argument - opakované publikovanie. Editor blogzinu, aby zvýšil jeho sledovanosť má tú drzosť, že nielenže používa provokatívne názvy článkov, on ich DOKONCA!!! uverejní dvakrát za deň. Toľká nehoráznosť! Veď čo keby to tak robil každý? Lenže každý to tak robiť nebude a tí, čo prípadne áno, musia rátať s následkom, že takéto správanie bude mať presne opačný účinok, ako očakávali. Vtip je totižto v tom, že zatiaľ čo blogzinu Medzi mužom a ženou takáto prax môže zvyšovať rating, pretože je obľúbený, niekomu inému to naopak môže uškodiť. Ktohovie. Ale máme tu rýchlu čatu sociálnych inžinierov v Spolku sviečkových báb a tí vyrazili v mene obecného blaha (ako môže existovať obecné blaho???) do útoku a volajú na pomoc pána veľkomožného: zasiahni, zruš, zakáž!!! My vieme najlepšie, čo je obnecné blaho! Nuž do toho... Lenže súčasťou slobody v demokracii je zásada rob všetko, čo uznáš za vhodné, čo ti prinesie prospech a nie je to výslovne zakázané. V dedinskej logike je to neprípustné. Tam platí pravidlo: rob všetko pre to, aby si nevyčnieval. Editori blogzinu nerobia v slobodnej a otvorenej spoločnosti nič nemorálne, ak využívajú vo svoj prospech dané pravidlá.
Bolo by to smiešne, také zvonodrozdovské, keby to nebolo odporné. Priznám sa, niekedy sa z tej zadubenej malosti cítim unavený. Po nejakom čase fungovania Hogovho projektu som si uvedomil, aký je to výnimočný nápad v našom slovenskom kontexte. Hoci ja rozhodne nie som čitateľom podobných článkov, ocenil som formu a spôsob vedenia projektu. A ponúkol som spoluprácu, pretože Hogovi sa zjavne nepodarilo získať spoluprácu nejakých psychológov. Hoci sa mi ktovieako nechcelo, ponúkol som sériu článkov o vzťahoch medzi pohlaviami z pohľadu evolučnej psychológie. Ich vysoký rating ma prekvapil. Sám som ho podobnými článkami na tomto blogu nedosahoval. A tak sa nejak mimochodom stalo, že popri eroticke sa spropagovali aj pomerne nové oblasti vedeckého skúmania. Blogzin dokázal aj uskutočniť akúsi vedeckú popularizáciu, čo je na slovenskom internete žiaľ veľká výnimka. Na základe komunikácie s editormi viem, že je snahou dať blogzinu viac rozmerov. Čo tak namiesto kritiky ponúknuť ojedinelému projektu niečo, čo by ho posunolu do ďalších rozmerov? Lenže to sa na dedine nerobí. Skutočná slobodná tvorivosť je pre uzavretú spoločnosť hrozbou.
Končím s pozdravom: Odtnite mu hlavu, nech nevytŕča z davu. Netreba nám takých ozembuchov, nech si ju nosí radšej pod pazuchou..

Spoločnosť | stály odkaz

Komentáre

 1. Daimonion, vieš, keby mi nebolo z toho všetkého smutno, tak by som sa aj zasmiala...
  Myslím si, že pre blogzin už jedna múdra hlava padla. Tak dúfam, že nepadne aj tá tvoja a že tá únava z boja ťa neodstaví. Pre mňa je blogzin, tak ako pre teba, avantgardným projektom, ktorý je ojedinelý v tom, že ponúkol svoj priestor rôznorodým autorom a rôznorodým témam - a vlastne na chválu každého editora je, že nebojuje sám za seba, ale za autorov, ktorí sa ,,odhodlali" aj za takých podmienok, aké momentálne na blogu.sk sú, v ňom publikovať. A smutné je, že z blogzinu práve tento tlak vytláča to, čo ho robilo jedinečným - témy, ktoré boli tabuizované. Viem, že tento tvoj článok rozprúdi polemiku. Tak ti želám, aby si ten nápor ustal a necítil sa ešte viac unavený a znechutený, ako si.
  publikované: 23.10.2008 15:00 | autor: rozpravkarka (e-mail, web, autorizovaný)
 2. No
  nestihol som to až tak podrobne čítať ... ale kus pravdy tam je veruže :)
  publikované: 23.10.2008 15:03 | autor: JozefD (e-mail, web, autorizovaný)
 3. tak..a teraz som zvedavá..
  publikované: 23.10.2008 15:22 | autor: MissEllie (e-mail, web, autorizovaný)
 4. Daimonion,
  ;-)))
  publikované: 23.10.2008 15:38 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. s cimsi suhlasim
  s cimsi nie,

  na 1 moment si vsak zabudol daimonion, resp si ho opomenul - prave pre otvorenu spolocnost je signifikantne ze permanentne reformuluje svoje pravidla veduce k dosiahnutiu konsenzu - aj medzi dedinskymi a slobodnymi, aj medzi lavymi a pravymi, fialovymi a ciernymi, medzi skuinami aj jednotlivcami - z tohto pohladu je aj obsah akychlolvek dedinskych poziadaviek lgitimny, hoci forma moze liezt na nervy

  a ked spominas sutaz napriklad, otazka je, ci ma existovat sutaz s rovnakymi pravidlami, alebo sutaz bez pravidiel, sutaz s minimom pravidiel, sutaz s desatorom - whatever - ibaze o tej sa vedu len obcasne eerupcie blogerskych diskusii, pricom komunita nema moznost zaviest akekolvek z nich do zivota, hoci by doslo i 100 percentnej zhode - preto vsak je rovnako legitimne presviedcanie mnohych - robme to takto, bude "lepsie"

  za mna osobne k teme
  mne by striktnejsia formulacia pravidiel prevadzkoveho charakteru vyhovovala viac a nie preto, ze by zasiahla do slobody - rozhodne nie autorskej (sex a vztahy v nazvoch su mi sumatruma, spravidla necitam, neklikam, nezaujima ma ako tema) - republishing mi prekazal davno predtym, nez blogzin vznikol a za narusenie sutaze ho povazujem - aj pre dosledky v oblasti citanosti, pretoze ak porovnavam len na svojom blogu spravanie sa citatelov, to sa za rok a pol vyrazne zmenilo - k horsiemu - a suvisi so zhorsujucou sa "znackou" blog.sk v povedomi virtualnej citatelskj komunity, za ktorej zhorsenie moze aj, nielen podla mojej mienky prave tento fenomen - a to je uz otazka opat vztahova, vo vztahu k blogu ako projektu - ci ho niekto vnima ako priestor len pre vlastnu realizaciu, alebo ako projekt pri ktorom ho zaujima celok - a u mna je/ci skor bol, byval - kedysi ten zaujem celostny, v sucasnej dobe to uz asi mam na haku (a necitam a neklikam a takmer nenavstevujem titulnu stranku)
  publikované: 23.10.2008 15:39 | autor: bv (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Daimonion myslím, že v princípe s tebou súhlasím,...aj tak to v podstate takto vyhodnotíš, ale nepáčia sa mi tvoje urážky
  "dedinský Spolok sviečkových báb", neviem koho tým chceš uraziť, či dedinčanov, či sviečky, či blogerov ???
  Každý má nárok na svoje vyjadrenia - a to je (ja sa nebojím povedať) chvalabohu,...je nás tu veľa a tiež veľa názorov
  ak sa mi nejaký názor nepáči, tak napíšem prečo sa mi nepáči a nemusím sa znižovať k osočovaniu iných, len preto že iní majú úplne inú predstavu ako je moja
  1. Ak má niekto predstavu, že by sa na blogu nemali REPUBLIKOVAŤ príspevky a že by sa nemali používať SEXISTICKÉ názvy článkov, tak má na to právo a môže svoje právo využiť
  2. Ak získa dostatočnú podporu v blogerskej komunite má právo sa obrátiť na "všemohúceho"
  3. Rozhodnutie "všemohúceho" je záväzné pre všetkých rovnako
  Takže sú tu blogeri, ktorí:
  1. volajú po zmene
  2. pripúšťajú isté zmeny
  3. vyhovuje im daný stav
  4. navrhujú isté "vylepšenia"
  O čo teda ide? Nájsť pravdu? To asi nie. Podľa mňa ide o to, aby "stav" vyhovoval, čo najväčšiemu počtu zúčastnených.
  A kto dá odpoveď?
  Ty asi svojimi urážkami nie.
  Každý odchod blogera odtiaľto je zbytočný. Je tu dosť miesta pre všetkých. O_ô
  publikované: 23.10.2008 15:43 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 7. ako slobodný bloger
  som si kúpila sviečku.....kde sa možno prihlásiť do spolku? Dúfam len, že nebude vysoké členské, keďže sa mi nedarí vyhrať tú súťaž o zlaté gate....
  To bol vtip...neurážajte sa už, prosím....
  publikované: 23.10.2008 15:54 | autor: matahari (e-mail, web, autorizovaný)
 8. gro shared
  az na republikovanie, mne je sufa fuk, aky je blogzin oblubeni , mnou ani ludmi ktorych sa vazim pre tento akt oblubeni neni. Ale pripustam ze ja a moji znami nemusime byt cielova skupina blogzinu :)
  publikované: 23.10.2008 16:13 | autor: sygon (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Derechura, ja sa hlásim k tým, ktorým vyhovuje tento daný stav,
  ktorý napriek rôznym obrankyniam svojich pozícií v TOP5 dáva čo najvačšiu slobodu vo výbere tém ako i určenia si frekvencie publikovania.
  Vážim si Daimoniona vonCave, že sa postavil na obranu práv blogera a na obranu slobody slova. Blog Konečne sloboda má za to, že všetky tie štvavé blogerské barikády a Výbory verejného blaha, ktoré tu zakladala jedna blogerka, boli iba účelovo vedené útoky.
  Odporúčam aby radšej blogeri sústredili svoje sily na tvorivosť a kvalitu svojich výstupov. Zbieranie klikov iba vďaka žabo-myšej vojne rozpútanej na blogu nepovažujem tiež za etické.
  Ak si niekto chce vyjednať zmenu podmienok,nech tak urobí cez odkazové schránky.
  publikované: 23.10.2008 16:29 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 10. Keď si unavený a znechutený - ako píše pani Zuzana Rozprávková...
  tak preboha načo si sa unúval takým dlhým traktátom sa zaoberať niekým takým podružným ako si Ty sám... O hultvátstve nehovoriac... Osobne si vyprosím akékoľvek útoky na svoju osobu. Ja som o Tebe nepovedala ani pol slova. Samozrejme, ak nie si Studioso a Blogzin. Opľúvaj si to tu ďalej. Úplne Ti to svedčí... Čo iné bolo možné očakávať. Však Hogo?
  publikované: 23.10.2008 16:31 | autor: Martha Bielska (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. ... ako nie si Ty sám...
  Oprava! Viac k tomu nemám čo dodať.
  publikované: 23.10.2008 16:35 | autor: MB (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. matahari
  a tú sviečku si kde zohnala, resp. to chceš vypiť celú fľašu sama? Ja mám tiež rád červené, neštrngneme si?

  A tí, ktorých sa to týka, napíšte, prosím, Matinu výzvu 100x:

  ...neurážajte sa už, prosím....
  ...neurážajte sa už, prosím....
  ...neurážajte sa už, prosím.......................................

  :-) :-) :-) :-)
  publikované: 23.10.2008 16:39 | autor: plpko (e-mail, web, autorizovaný)
 13. prečítané...
  no comment,... nakoľko som dedinčankou rada, obrábam si iba to, na čo "mám papier", čiže vlastný pozemok, susedov okoloidúcich pekne pozdravím, do hrncov nenazerám, lebo si viem sama uvariť, na čo mám chuť... podám ruku ak je nutná pomoc, odoženiem psov, čo mi plot oštievajú a tak si žijem v dedinke... zatiaľ celkom pokojne.
  Ak sa susedia hádajú a či bijú... zasmejem sa, že nemajú asi inej roboty a idem si dalej svoje medze obrábať, lebo mne záleží na mojej úrode, nie na sudevej dievke, či je prespanica a či sused prišiel z krčmy a vyfľaskal ženu a deti... Kým sa ma to bytostne nedotýka... nechajte ma žiť:) až mi príde od starostu dediny, že mám odísť...odídem.
  publikované: 23.10.2008 16:58 | autor: vikina (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Za všetko môže Hogo...
  Bolí vás hlava? Môže za to Hogo.
  Dostali ste menzes? Aj za to môže Hogo
  Nedostali ste menzes? Za to tiež može Hogo.
  Ste v druhom stave? Za to môže Hogo.
  Nie ste v druhom stave? Aj za to môže Hogo.
  Republikujete? Môže za to Hogo.
  Nerepublikujete? Aj za to môže Hogo.
  Píšete o sexe? Môže za to Hogo.
  Nepíšete o sexe? Tiež za to môže Hogo.
  Ste Daimonion von Cave? Za to môže Hogo.
  Nie ste Daimonnion von Cave? Môže za to Hogo.

  Keby dačo, aj ja som Hogo. A keďže Hogo tu už vyše mesiaca nie je, tak ani ja tu nie som a to čo vidíte, je iba čistá ilúzia.
  :-))))))))
  publikované: 23.10.2008 17:04 | autor: Rozprávka (e-mail, web, neautorizovaný)
 15. Rozprávka, palec hore
  :DDD
  publikované: 23.10.2008 17:33 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 16. mám sa fajn :) nechýbam vám?
  viem...

  k veci... súhlasím s autorom. hough :) (a nemyslím tým hogo!)
  publikované: 23.10.2008 19:02 | autor: em (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. ok nečítam komenty lebo zase stratím strunu
  po 1. chválim dobrý článok síce sa nezhodujem s ideálmi ale dobre napísaný po 2. som za slobodu ale opätovné hádzanie na prednú stránku v pravej podstate potlačuje slobodu druhých preto mi to vadí ale zbytok súhlasím .. ak ľudia chcú sex nech ho majú :) o tom je sloboda a demokracia .. síce tu už nachádzam menej pre mňa zaujimavých článkov ale pre väčšinu by mali byť zaujimavé oť tom je predsa len ten trhový systém .. zvýši sa dopyt tak aj ponuka stúpne príp. stúpnu ceny a keďže tu to je zadara stúpa len dopyt po 3. martha bielska možno píše lacné pravdy ale .. tiež prečo nie? aspoň je k čomu sa vyjadriť ja sa na jej blogu objavujem rád a ... to je asi všetko .. ešte raz fajn článok :)
  publikované: 23.10.2008 19:23 | autor: pihoslav (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. ja samozrejme nejdem reagovať na komenty
  a viesť tu slovné súboje. Článok bol reakciou na nenávistnú kampaň sviečkových báb proti slobode myslenia a konania. Je napísaný v štýle na hrubé vrece hrubá záplata.
  Za reakcie hodnú považujem pretriasanú otázku re-publikovania článkov. Na blog.sk sú dané pravidlá a je vecou každého ako ich využija. Na blog.sk nie sú nepísané pravidlá dediny, preto je úplne v súlade s pravidlami etiky blog.sk ak niekto ten istý článok re-publikuje každých šesť hodín a trebárs každý deň po celý rok. Opľúvať kvoli tomu niekoho, kto sa drží stanovených pravidiel je lepšia vstupenka do spolku ako vyššie uvádzaná kúpa hocakej sviečky.
  Ja osobne by som nechal na tak krátkej titulke, akú má blog.sk možnosť znova publikovať každých dvanásť hodín, ale to je iba môj názor. Admin má iný a je to jeho rozhodnotie, ktoré rešpektujem.
  Martha Bielska a ja reprezentujeme dva úplne odlišné postoje k tomu, ako má byť organizované spoločenstvo ľudí. Ja rešpektujem jej názor a doteraz som nikdy s jej názormi nepolemizoval. Tento článok vznikol až keď prekročila pomyselnú hranicu medzi našimi svetmi, keď ona vyzýva na silový zákrok proti slobode na blog.sk. Uznám, že nemusí súhlasiť s mojimi názormi a keď aj vyjadrí protinázor. Dokonca budem rád, ak na blog.sk bude čo najviac názorov, s ktorými ja nesúhlasím. Ale ak niekto začne agresívnu nenávistnú kampaň v štýle agitiek Hitlerjugend či Komsomolu, tak sa dočká patričnej odpovede. To je všetko.
  publikované: 23.10.2008 20:35 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 19. a ešte úsmevná časť - nie Martha Bielska,
  nie som Hogo, ti už je hádam tvoja paranoia. S Hogom som mal často slovné potyčky dávno predtým, ako si sa tu objavila. Ale nikdy sme voči sebe nestratili vzájomný rešpekt. Ak si porovnáš moje texty s jeho tak ti musí byť pri všetkej urazenej zatrpknutosti jasné že ja som niekto úplne iný.
  publikované: 23.10.2008 20:41 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 20. Agresívnu nenávistnú kampaň v štýle agitiek Hitlerjugend či Komsomolu, tak sa dočká patričnej odpovede
  Človeče, nedaj sa vysmiať. Také srandy som tu už dávno nečítala. Ak potrebuješ nové okuliare, tak povedz, spolok sa Ti na ne zloží... Je trápne a totálne smiešne, ak sa hráš na nejakého ukrivdeného a pritom Teba osobne sa to vôbec netýkalo. Alebo áno? Znovu sa pýtam: Si blogzin alebo Studioso? Ja som o nikom inom nehovorila.
  A opakujem, vyprosím si spájanie podobných trápností s mojim menom. Môžeš sa jedine hanbiť. To čo si predviedol nie je totiž reakcia na mojich pár viet ale útok, ktorý je mi dosť trápne odrážať, pretože nič z toho čo píšeš nie je pravda - vo vzťahu k môjmu textu. Urob si jeho analýzu a zistíš, ako si sa mýlil. Toto som nemusela písať, lebo akosi Ti sem nepribúda nadšencov... Napriek tomu, som Ti poslala Tvoj príspevok do sveta... Odmietam akékoľvek tvrdenia o nejakej urazenej zatrpknutosti či čoho to. Ja som si ten Tvoj text pre istotu celý ani nečítala... Ja si totiž vyberám čo budem čítať. A ak si sa unúval čítať moje lacné pravdy či ako si to nazval, tak to je Tvoj problém... A aby som nezabudla, ďakujem Ti za reklamu...
  publikované: 24.10.2008 15:22 | autor: MB (e-mail, web, neautorizovaný)
 21. Hoci Admin nezodpovedá za obsah textov na blogoch... žiadam o zjednanie nápravy...
  nemienim trpieť urážky podobného razenia!
  publikované: 24.10.2008 15:29 | autor: Martha Bielska (e-mail, web, neautorizovaný)
 22. no pokračuj, je to veľká sranda, dobre sa bavím :)
  A aby som nezabudol, ďakujem! Nie každý deň sa dočkaá autor takého prostoduchého potvrdenia záverov svojej eseje.
  publikované: 24.10.2008 15:45 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 23. Ozaj, vieš čo, dusšička?
  To musíš adminovi napísať mailík, nie sa tu sťažovať. Tu to sotva admin prečíta, vieš. Musíš jemu priamo, dobre? No a potom skús na prokuratúru, na Európsky súd pre ľudsé práva, na Ústavný súd a aj ombudmanovi rovno. Nedaj sa!!!
  No a satanovia sú dvaja, vieš dušička? Jeden je Hogo, či ako sa to teraz volá, a druhý som ja. Ja som ten horší bu-bu-bu.
  publikované: 24.10.2008 15:52 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 24. Martha,
  neviem preco to beries ako urazku.Ved Daimonion ma pravdu.
  Precitaj si to este raz v klude, nechaj to prejst hlavou.
  Je fajn vyjadrovat svoj nazor a stat si za nim , obhajovat... ale je este zmysluplnejsie ak dokazeme prijat aj nazory inych a uznat ze sme sa prenahlili alebo sme to v dakom zmysle slova "prepli".
  Si sikovnejsia a mas na viac ako len stat a tvrdohlavo a neoblomne trvat na niecom v com sama pomaly ale iste stracas istotu.
  Uznavanie, poznavanie nas predsa obohacuje--opak nas zotrocuje.
  A prekazky akekolvek su na to aby sa zdolavali a nie rucali lebo s nimi upadame aj my.
  publikované: 24.10.2008 15:53 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 25. jajaj - vieš, ja si myslím, že jedno, či si niekto niečo uzná, alebo nie
  mne ide o to, aby sa vždy ozval každý, kto chce aby sa neobmedzovala sloboda názoru a sloboda ho prejaviť. My Slováci sa neradi angažujeme, a tak potom vyhrávajú tí čo nás obmedzia, pretože im ide o to presadiť. Sloboda sa ľahko stratí a ťažko získava.
  publikované: 24.10.2008 16:00 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 26. Ako povedal myslím Werich
  proti hlúposti sa dá bojovať iba tak, že ju zosmiešnime.
  publikované: 24.10.2008 16:08 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 27. Dimonion,
  uznat som myslela ze nad tym porozmyslam, rozlozim to , zlozim to, pozriem sa no z mojho hladiska, z druheho hladiska a pod.a vytazim z toho aj pre seba..
  U nas nam chyba nezavaznost. Bavit sa, diskutovat, zit, spolunazivat a pod. bez toho aby sme sa museli dakym stylom viazat. Pri tom nezavaznost oslobodzuje ako fyzicky tak aj dusevne.

  publikované: 24.10.2008 16:17 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 28. jajaj - ušľachtilý zámer, uznávam,
  ale obávam sa, že nesplniteľný. Je to proti ľudskej prirodzenosti. Možno si si všimla, že ja chápem život a spoločnosť ako súťaž, boj, prírodný výber zo súperiacich variánt. Najlepšie, čo sa dá podľa mojej mienky dosiahnuť je férové prostredie, kde je čo najväčšia variabilita a prírodný výber vyrieši otázku, čo je najlepšie. Som odporcom regulácie akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek sociálneho inžinierstva.
  publikované: 24.10.2008 16:29 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 29. čo iné urobila Martha,ako toto:
  mne ide o to, aby sa vždy ozval každý, kto chce aby sa neobmedzovala sloboda názoru a sloboda ho prejaviť. My Slováci sa neradi angažujeme, a tak potom vyhrávajú tí čo nás obmedzia, pretože im ide o to presadiť. Sloboda sa ľahko stratí a ťažko získava.

  ???

  prečo ju potom považuješ za hlupu? A následne zosmiešňuješ?
  publikované: 24.10.2008 17:09 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 30. prečítaj si článok - tam je odpoveď
  a nikde som nikoho neoznačil za hlúpeho. Treba vedieť aj čítať.
  publikované: 24.10.2008 17:37 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 31. Triumfálna esej + triumfálne komentáre = triumfálne víťazstvo
  ja len dopĺňam tie sviečkové baby, bola by škoda, aby v tom ostala sama MartaBielska+MissEllie+luu+ popismenku+believer+sygon+BratislaVitae

  daimonion klobúk dole pred tebou, aj keď si chlap, ale ty si to nejako zrovnáš )
  publikované: 24.10.2008 17:50 | autor: Melánia (e-mail, web, neautorizovaný)
 32. no zrovna sygon by som do toho klubu ja nerátal
  sygon je podľa môjho odhadu dosť slobodomyselný tvor.
  Mne nejde o žiadne víťazstvo. Aj Matha Bielska má právo povedať, že sa jej niečo nepáči, ale ke´d už začne štvavo komentovať, keď vyzýva na zásah silou, tak to končí sloboda jej prejavu.
  publikované: 24.10.2008 17:59 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 33. ale snaha zosmiešniť tam bola
  očividne
  publikované: 24.10.2008 18:25 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 34. Daimonion chýba k tomu len šľahačka v podobe MissEllie
  škoda, že nemala ani odvahu prejaviť sa, len zablabotala
  "tak..a teraz som zvedavá.."
  publikované: 24.10.2008 18:39 | autor: Melánia (e-mail, web, neautorizovaný)
 35. Tento konflikt záujmov je možné rozsúdiť len ak
  si dotyčný sudca prečíta aj to čo Martha Bielska popísala pár mesiacov dozadu. Toto je spor ktorý sa ťahá tuším od februára.
  Najprv to boli nábožensky motivované útoky proti erotike na blogoch, teraz je to verklíkovanie článku viackrát za sebou. Vždy to bol Blogzin, ktorý jej vadil tak akosi.
  Možno preto, že autori okolo blogzinu nemajú radi diktatúru demagógov, nech už je to katolícka dogma a či dogma blogovej kráľovnej, ktorá proste potrebuje pocit víťazstva, musí byť na prvom mieste v nejakej TOP 5. Zreteľne z toho trčí potreba založiť hierarchiu a dokazovať si na jej vrcholku svoju nadradenosť.
  Sú blogeri, ktorí si sem chodia ventilovať výlučne svoj tvorivý pretlak, je niekoľko týpkov, ktoré si sem chodia ventilovať svoju potrebu dominovať za každú cenu. Pravda je taká, že v mediálnom matrixe vládnu tvrdé zákony marketingové. Ich neznalosť potom vyvolá takúto nerovnováhu, že jednotlivý bloger sa sústredí na jeden nástroj marketingu/republikovanie a či verklíkovanie/ a opomína tie ostatné.
  Republikovanie nie je všemocný nástroj úspechu. Ak je článok kvalitný, pomáha. Ak je článok marketingovo poddimenzovaný, nepomôže ani republikácia. A to teraz nenarážam na konkrétne osoby, to je všeobecná poznámka.
  publikované: 24.10.2008 18:53 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 36. ked išiel tvoj traktát Čokomilka,
  tak blogzin poriadne klesol. Takže tvoje slová majú čosi do seba.
  publikované: 24.10.2008 18:56 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 37. Melania,
  tu nejde asi tak o mena....mi to skor pripada taka satiricka glosa ktora svojskym stylom by mala podpichnut a popchnut komunitu na inu stranu a na nazeranie vseobecnejsie a pravdivejsie k danym pravidlam blogu.sk a daneho akoze problemu.
  Kazdy bez ohladu sa mozeme mylit alebo chybovat, mame ine pohnutky a pod.. to je ludske..
  publikované: 24.10.2008 19:00 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 38. prizerajúca sa, traktáty nevypisujem do *Blogzinu. Traktáty vypisujem na vlastnom blogu.
  Ja sa nebojím povedať, že môj článok nemal úspech, keď ho nemal. To je otázka výberu tém.
  Prestaň byť jedovatá a hovor radšej o konflikte záujmu bez osobných invektív.
  publikované: 24.10.2008 19:09 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 39. a prizerajúca, aký traktát to máš na mysli?
  ô
  publikované: 24.10.2008 19:11 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 40. lebo moja séria Idoly a omyly zdvihla Blogzin z 5.miesta na 2.miesto.
  sa lepšie prizri ba aj vnímaj to na čo sa prizeráš.
  publikované: 24.10.2008 19:13 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 41. počas publikácie Idolov šiel blogzin na 5ťku
  osobne invektivy? Ake? Len som napísala,že ak je niečo mizerné,tak tomu nepomôže ani republikácia. Tak,ako erotické rozprávky svojho času. Nie všetky boli v topke,ani po viacnásobnej republikácii nie. Ale dnes to všetci popriete. Na blog.sk v živote nikdy nikto nerepublikoval. Ani nikomu nešlo o miesto v topke. Okrem MissEllie a Marthe. Tak, že?
  publikované: 24.10.2008 19:19 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 42. Na blogu je mnoho skvelých a kvalitných príspevkov, ktoré vôbec nemajú ambíciu dostať sa do TOPKY (viď dnešna Pumandulkina Skladačka)
  a o ich kvalite nikto nepochybuje. Myslím si, že je pod úroveň, keď sa robia osobné výpady proti autorom. Čokomilka je osobitá tým štýlom písania, akým píše, je to pre náročnejších čitateľov, ktorí vedia vychutnať jemné nuanse jej štýlu.
  Zato, že mi niečo nesedí, tak na to nebudem hádzať čiernu zem.
  publikované: 24.10.2008 19:21 | autor: rozpravkarka (e-mail, web, autorizovaný)
 43. cokomilka - vďaka za vecný komentár
  žiaľ, je v menšine. Ale to som čakal, je to prirodzené. Zúčastnení sa prizerajú komu zvoní nakoniec hrana, či mne, alebo Marthe Bielskej, a v tom nadšení si nevšímajú, že možno zvoní im.
  publikované: 24.10.2008 19:22 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 44. načo je dobré tu kádrovať kto patrí do akého klubu?
  každý to jasne prezradí svojim prejavom.
  publikované: 24.10.2008 19:22 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 45. ale to nikto nerobí, Rozprávkarka
  len som konštatovala fakt,že nie všetkému republikácia pomôže. Ak vás teší fakt,že ste v čele tabulky,na ktorej vám nezáleži,tak sa tam snažte dostať premna za mna aj tým,že si celodenne a celonočne budete klikať na staré články,aby ste sa tam nahnali. Mne je to tak srdečne jedno. Už.
  publikované: 24.10.2008 19:25 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 46. Ale, ale, MiisElie len prizerá ))))))))
  prizerajúca sa prská svoje jedovaté sliny na cokomilku?
  Kašli na ňu cokomilka, toto treba ignorovať, nevie ako sa brániť, tak prská, prská, všetkých opľuje, pozor
  publikované: 24.10.2008 19:25 | autor: Melánia (e-mail, web, neautorizovaný)
 47. A súhlasím s Čokomilkou: asi naozaj potrebuješ okuliare,
  pretože Erotické rozprávky boli v TOPKE, aj keď nie všetky.
  A súhlasím aj s Melániou, treba sa na to vykašlať, pretože toto nemá cenu.

  Takže prajem pekný večer.
  publikované: 24.10.2008 19:31 | autor: rozpravkarka (e-mail, web, autorizovaný)
 48. a presne o tých,čo tam neboli píšem.
  to za a) a za b) priznajte si to. veď to nie je hanba.

  a Melánia - prizerajúca sa prizerá. To je pravda. Pravda nie je,že toto píšem jedovato v snahe ponížiť. V tomto som iná,ako Daimon, Hogo,alebo aj ty.

  A už sa prizerať prestávam.
  publikované: 24.10.2008 19:45 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 49. prizerajúca sa - je signifikantné,
  že ťa zaujíma všeličo, ši sa posmievam, či niekomu poviem, že je hlúpy, či MB povedala to, alebo ono ale nič, doslova nič o tom, o čom píše článok. Takže špeciaálne pre teba, lebo nie každému to páli rýchlo:
  článok nie je o MB, článok je o slobode slova a jej obhajobe a MB s jej nenávistnými prskaniami slúži ako príklad toho, ako začína cenzúra a zastrašovanie ľudí, aby si nepovedali slobodne svoj názor. No skús sa snáď nad tým zamyslieť, či má niekto právo druhým nanucovať, čo je dobré pre všetkých a čo zlé, šo je mravné a čo nie, teda to, čo označujem pojmom sociálne inžinierstvo. Ak si myslíš, že má, tak prečo a na základe čoho.
  Takže môžeš síce slobodne zabávať obecenstvo uboleneckými pindami, prečo nie, ale snáď by bolo fajn, keby si niečo aj k veci vypotila.
  publikované: 24.10.2008 20:08 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 50. na potenie tu máme Daimon teba.
  myslím,že toto uplne stačí.

  ak toto: Aj komunisti ak zadubený sedliak nechcel do družstva, tak ho strčili do bane. Pre jeho dobro. Ak niekto chce erotiku, treba ju zakázať a prinútiť ho čítať lacné múdrosti Marthy Bielskej, samozvanej to predsedkyne Spolku sviečkových báb na blog.sk. Pre jeho dobro. - nie je pokus o zosmiešnenie, tak potom daimon radšej ostanem hlúpou na celý život. Ale len podľa tvojho povýšeneckého a mylného názoru.
  publikované: 24.10.2008 20:16 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 51. prizerajúca sa,tvoj marketingový nástroj je klamať, klamať, klamať.
  Idoly a omyly ohrozili tvoju pozíciu v rebríčku. Ty si re-publikovala mnohonásobne každý svoj článok, kým si sa dopracovala na prvé miesto medzi blogmi. Nebolelo ťa zápastie?
  publikované: 24.10.2008 20:16 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 52. čokomilka - vynechaj osobne invektívy
  a nie. zápestie ma nebolelo. Republikovala som podstatne menej,ako blogzin,alebo rozprávková. Ale toto už riešiť nechcem. Myslím,že čítanosť môjho blogu bola dávno predtým,ako som začala s republikáciou. A ak som republikovala,tak nie so železnou pravidelnosťou,ako to robí blogzini teraz. Niekedy ani Hogo nerepublikoval takto pravidelne. Robil to vtedy,keď článok nedosiahol jeho predstavu úspechu.

  Myslim,že vás štve,že ja sama dýcham na pätičky multiautorskému blogzinu napriek tomu,že nemám každý názov tak marketingovo vymakany a nie každý príspevok je nutne republikovaný.

  ale už nemusí. už som len prizerajúca sa:)
  publikované: 24.10.2008 20:23 | autor: prizerajúca sa (e-mail, web, neautorizovaný)
 53. Daimonion radšej sa nechám označiť za hlúpu ako slepú a hluchú
  Píšem sem aj napriek tomu, že môj názor bude ignorovaný
  aj napriek tomu, že vidím, že vo svojej diskusii účelovo odpovedáš len na isté komentáre,
  aj napriek tomu, že píšem jednoducho (v jednoduchosti nachádzam krásu)
  aj napriek tomu, že si protirečíš
  - najskôr nechceš viesť diskusiu, potom ju vedieš
  - vidíš tu na blog.sk slobodu, sám by si pripustil zmeny (6 hodinový interval publikovania by si predĺžil)

  Lebo načo by sme sa snažili o zmysluplnú diskusiu, keď sa môžeme zosmiešňovať a urážať?

  Aj keď sa ma na názor, nikto nepýta, napíšem ho sem: som tá, čo jej nevadí, republikovanie (pričom sama nebudem republikovať), som tá, čo jej „sexistické“ názvy článkov nevadia (ak niekto určí, kde je hranica, budem ju rešpektovať), ale neostávam hluchá a slepá k tým, ktorým tieto veci prekážajú.

  Áno, sú tu blogeri, ktorým to vadí a sú aj takí, ktorí kvôli tomu odchádzajú. Ale bolo by dobré, keby si „Všemocný“ tohto blogu sám určil, či je spokojný s tým stavom, aký je, alebo bude striktnejší alebo benevolentnejší. Ja si myslím, že nie je na škodu, ak sa ten „Všemocný“ dozvie aj o tých dôvodoch, prečo istá časť blogerov odchádza, respektíve, čo sa im na „pôde Všemocného“ nepáči.

  Daimonion v tvojom pomyselnom zápase a boji za istú slobodu, ti uniklo pár nasledovných vecí:

  a.) čo myslíš, prečo je Zuzke Rozprávkarke smutno, keď má chuť sa smiať pri tvojom článku?

  b.) neviem, prečo ty a iní (samozrejme okrem Čokomilky – ktorá jediná pochopila situáciu) ignoruješ mnou zistený stav:
  sú tu blogeri, ktorí:
  1. volajú po zmene
  2. pripúšťajú isté zmeny
  3. vyhovuje im daný stav
  4. navrhujú isté "vylepšenia"

  c.) pokiaľ ja viem, tak Sygon prekáža republikovanie u každého rovnako, aspoň tak sa vyjadrila. Samozrejme súhlasím, že je slobodomyseľný tvor, ale tým je tu každý. Napriek tomu, že ty poznáš kto viac a kto menej. A nielen Sygon, podotýkam. Otázka znie, či vieš koľkým blogerom to prekáža? Neviem to ani ja koľkým, pretože ty robíš všetko preto, aby som sa to nedozvedela.

  d.) ešte raz opakujem, je tu dosť miesta pre všetkých, nikto nemusí odchádzať (ani Hogo), nikto sa nemusí urážať, kto chce ide, kto chce zostáva...je jedno, či mne alebo tebe bude chýbať...je tu dosť miesta pre ľudí jednoduchých aj pre nadstavbových, pre bláznov aj pre múdrych, pre sexuchtivých aj nábožensky založených, ... pre smutných aj pre veselých... nechajme, teda na „všemohúcom“, nech si vypočuje názory a sám posúdi, čo je pre neho výhodné

  Možno sa pýtaš, čo si tá jednoduchá žena dáva námahu? Odpoviem ti. Nemusíš o tom špekulovať. Vlastne si na to dávaš odpoveď sám, keď píšeš, že ty si na jednej strane a Martha na druhej (pre spochybnenie ja som niekde uprostred, ak vôbec sa to tak dá nazvať v tak širokospektrálnom ponímaní) a nedá mi sa nevyjadriť, k protichodným, u mňa extrémnym názorom.

  S pozdravom a úctou sa porúčam a predbežne ďakujem, že za prečítanie.
  publikované: 25.10.2008 13:59 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 54. derechura - ja chápem tvoj postoj
  preto len pár poznámok. Nemám rád komentáre a keby som ich mohol vypnúť, tak ich tu vypnem. Ak napíšem článok, tak je v ňom povedané všetko, načo sa mám k tomu vôbec vracať. Z toho vyplýva, že odpoviem iba na tie komentáre, kde vidím možnosť rozširiť obsh článku a to tiež iba zriedkavo.
  Naozaj netuším, prečo ma chceš presvedčiť o veciach, ktoré som sám v článku napísal. Takže len k podstate tvojich pochybností. Neragoval som na MB ke´d agresívne útočila na názory druhých, hoci som možno mal. Povedal som si - je to jej štýl, má na to právo. Pomyselnú hranicu medzi našimi svetmi prekročila, ke´d sa začala domáhať zásahu zvonka proti nejakým názorom a praktikám. Skrátka nestačilo, že na niečo vyjadrila svoj názor. Videla si niekedy, že by som ja volal admina urob to, alebo ono? Nikdy. Pár krát som povedal svoj názor, čo by bolo dobré ale to je všetko.
  Viac sa už k tejto téme nebudem vyjadrovať, pretože ma na smrť nudí opakovať dookola to isté. Na začiatku stránky máš celý text ku ktorému nemienim nič pridať ani z neho zobrať. A vždy, opakujem vždy, keď niekto bude viesť štvavú agitku proti názorom kohokoľvek a ja si to všimnem, budem to považovať za vlastné ohrozenie a zasiahnem ako len budem môcť. Bez admina.
  publikované: 25.10.2008 14:24 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 55. Daimonion ja som tak jednoducho napísala svoj postoj, že ho musí pochopiť každý, ale
  o môj postoj vôbec nejde...
  Mňa môže mrzieť, len to, že nepočúvaš na jedno ucho a nevidíš na jedno oko, ale máš pravdu, netreba sa opakovať, čo sme chceli povedať, to sme povedali a som rada

  úplne malá poznámka: ja sa učím od každého koho stretnem, aj od teba ...pekný deň ti želám O_ô
  publikované: 25.10.2008 14:41 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 56. ešte takto vážení
  Aj v 30. rokoch minulého storočia sa nacisti dovolávali na slobodu slova a prejavu. A ja súhlasím, mali ju mať. Lenže ak je obsahom toho prejavu potláčanie názoru druhých - treba zakročiť. To vtedy ľudia v Nemecku neurobili. Tí, čo vyznávali slobodu si povedali, že ve´d aj tí smiešni náckovia majú právo.
  Podľa mojej mienky má právo si každý povedať názor. Ale musí si vybrať formu a nesmie sa uchyľovať k násilu v akejkoľvek forme, ak so svojím názorom neuspeje. Vadí mi, že sa potláčajú práva hoc aj tých holohlavých na to, aby si poveali svoje. Vadí mi, ak sa nemôže pedofil vyznať zo svojej vrodenj úchylky. Vadí mi ak o vrahovi môže hovoriť ktokoľvek len nie on sám.
  Skrátka všetko je vec miery. A tú má určiť verejná mienka. Už dlhšie tu panuje zastrašená nálada tých, čo sa chceli slobodne prejaviť v sexuálnej oblasti. To je dôsledok pôsobenia MB. Atmosféra, ktorú tu vytvorial bráni prekonať aj tú slabú odhodlanosť okrajových menšín, aby aj ony mohli vystúpiť z tieňa. A to teda nie. Pokiaľ mňa z blog.sk nevyhodia, tak budem proti takým praktikám bojovať tým najbezohľadnejším spôsobom, akého som schopný. A ja som schopný keď príde na vec.
  To ako MB označovala články iných blogerov je nič v porovnaní s tým, ako som ja označil jej články. A hľa ako sa rozčertila :) Paráda.
  Nech si píše čo chce o čom chce. Ak by niekto útočil na jej stránky vzbúril by som sa rovnako. Opakojum ÚTOČIL, nie vyslovoval svoj názor na rovnaké témy.
  To je už naozaj definitívna bodka za týmto článkom. Neviem si predstaviť nič, čo by bolo možné dodať.
  publikované: 25.10.2008 14:42 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014