Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Summa evolúcie

O slobode, o danosti, o možnej alternatíve náboženských koncepcií sveta, o podstatách bytia.

K publikovaniu tohoto článku ma dostrkal Hogofogo, ktorému neviem prečo chýba viac mojich textov. Prípadný čitateľ nech kameňuje jeho a tiež nech si s ním veselo v komentároch podiskutuje.

Samotný text je pokusom o vyjadrenie mojej predstavy fungovania sveta, tak ako sa postupne vytvárala jednak štúdiom rôznych filozofických a teologických prác, ale najmä štúdiom viacerých vedných disciplín. Hneď tu chcem povedať, že nie som ani filozof, ani vedec, som úplne nezávislý amatér, ktorý si tak, ako aj iní na inete môže kecať čo chce a nenesie za to zodpovednosť pred nikým, okrem vlastného svedomia. S tým súvisí aj nezávislosť na tvojom prípadnom názore, úbohý čitateľ. Ak budeš mať kritický názor, tak si ho prečítam, ale sotva naň budem reagovať. Prečo? Nuž nechce sa mi. Nebaví ma to. Predložený text chápem ako inšpiráciu pre iných, negatívnu, alebo pozitívnu. Ak by úbohý čitateľ predsa len mal zrovna extra mizerný deň a dúfal v nejakú moju reakciu, chce to uviesť svoj mail, na ktorý možno zareagujem mailom. V blogu nereagujem.

Ďalšia vec, ktorú by som rád povedal je, že podľa mojej mienky existujú v zásade iba dve koncepcie bytia, teologická, ktorá predpokladá Stvoriteľa alebo stvoriteľov a Jeho, či ich riadenie sveta a tá druhá, ktorá predpokladá, že bytie je samo o sebe, bez Boha, či bohov. Som zastáncom tej druhej koncepcie a myslím si, že táto je na základe našich poznatkov možná iba v podobe vývoja od úplného chaosu po dnes, keď sme svedkami neobyčajnej zložitosti usporiadania sveta. Chcem zdôrazniť, že mojou koncepciou nijako nebojujem proti zástancom akejkoľvek viery, či teológie. Nijako ich nevyvraciam. Považujem ich za alternatívne k tej mojej koncepcii. Preto prípadných militantných veriacich upozorňujem, že mne o dôkaz, alebo vyvrátenie existencie Boha nejde. Na jalové diskusie podobného druhu si isto nájdu aj na blog.sk dosť a dosť iných príspevkov.

Teraz k veci. Text je príliš rozsiahly pre formát blogu, preto som ho zverejnil na svojej homepage. Tu je obsah s komentárom.

 

1. Proklamácia

2. Vymedzenie

Táto časť sa pokúša vymedziť základné pojmy a koncepcie evolucionizmu.

2.1 Evolučné axiómy

Každá myšlienková koncepcia je založená na sústave nedokázateľných predpokladov.

2.2 Ontické úrovne

Pod týmto hrôzostrašným názvom sa skrýva vcelku jednoduchá predstava hierarchickej usporiadanosti sveta od jednoduchších systémov až po spoločenské kultúry.

2.3 Deterministicko - pravdepodobnostný dualizmus

Kto pozná teóriu chaosu, bude vedieť o čom je reč, kto nie, nech si ju preštuduje.

2.4 Gaia

Lovelockova koncepcia Zeme ako jedneho organizmu je tu prijatá s výhradami, a potom rozšírená na koncepciu evolucionistickej Gaie.

 

3. Aplikácia

 Táto časť uplatňuje predpoklady vyslovené v časti druhej na konkrétne témy bytia z evolucionistického pohľadu.

 

3.1 Evolučný determinizmus

 Toto je dosť provokujúca kapitola. Predkladá také koncepcie, ktoré s definitívnou plastnosťou berú človeku predstavu o jeho vyčlenenosti z prírody, alebo iných entít bytia.

 

3.1.1 Otázka slobody

Podľa mojej mienky evolucionizmus musí nevyhnutne viesť k likvidácii akejkoľvek predstavy slobody.

3.1.2 Biologický determinizmus

Človek je organizmus ako každý iný, preto je predurčený v prvom rade biologicky.

 

3.1.3 Memetický determinizmus

Kto vie, čo je mém? To isté, čo gén, len je to základná jednotka kultúry, ktorá sa sebecky rozmnožuje tak, ako gén. Snaží sa získať čo najviac hláv, tak ako sa gén snaží získať, čo najviac tiel.

 

3.2 Modelovanie evolučných systémov s vysokou mierou komplexnosti

V tejto kapitole vysvetľujem, prečo je každý z nás iný, a predsa sme všetci rovnakí. 

3.3 Hypotéza mém-génových fenotypov

Pod týmto názvom sa skrýva skutočný prevrat. Nesiem zaň plnú zodpovednosť. Kto ho prečíta a pochopí, určite pochopí aj hlbšie príčiny výtržností na štadiónoch, či inde, pochopí, prečo je skoro nemožné preniknúť do vyšších spoločenských vrstiev, pochopí, prečo sú cigáni neasimilovateľní, prečo sú menšiny vždy pre väčšinu problematické a veľa veľa podobných tém.


Evolúcia | stály odkaz

Komentáre

 1. DvC, pekný úvod do štúdia Summy evolúcie I - IV :))
  Dúfam a verím, že kameňovanie hoga foga sa konať nebude... :) aj keď netvrdím, že by nebolo za čo. ;)
  publikované: 27.09.2006 08:20 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 2. v prvom rade
  dík hogofogo. Ďalej vďaka vonCave, že si ochotný sa podeliť o to čo vieš, to sa stáva veľkou vzácnosťou. Kým si všetko pretrasiem a urovnám v hlave čo si tu popísal, zaujíma ma tvoj názor na ufonov. Teoria ktorú podávaš sa zdá byť univerzálna... Čo si myslíš o mimozemských civilizáciách?
  publikované: 28.09.2006 12:39 | autor: henka (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Aštar Šuran
  "Čo si myslíš o mimozemských civilizáciách?"

  www.vesmirna-drubez.cz

  publikované: 28.09.2006 12:53 | autor: Mona (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. :))))
  hej tí sú dobrí, chodím občas pozrieť, už som zvažovala aj diamantovú vodu kúpiť :)))
  publikované: 28.09.2006 20:58 | autor: henka (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. Ad Evolučné axiomy: otázky a komentáre
  Axióma 1:
  Vyjadruje intuitívnu skúsenosť (narastanie komplexity, hierarchizácia), no navodzuje dojem, že Vesmír je jediná globálna štruktúra zložená z lokálnych štruktúr. Nebolo by obecnejšie a obozretnejšie namiesto „lokálne štruktúry“ uvádzať len „štruktúry“?
  Poznamenávam, že niektoré myšlienkové smery (napríklad humanistickí psychológovia) začínajú skúmať otázku, či je hierarchické usporiadanie vzťahov naozaj nevyhnutné a najúčelnejšie, kladú si otázku, či nie je príčinou násilia a vojen a hľadajú k nemu alternatívu (celistvosť, kongruencia).
  Axióma 2:
  Nie je energia ukrytá v jadre atómu tak trochu spochybnením tejto axiómy?
  Na čo je táto axióma dobrá? Kde v tvojej summe evolúcie je využitá?
  Axióma 3:
  Nie je len podmnožinou či špeciálnym prípadom Axiómy 1?
  Axióma 4:
  Dá sa súhlasiť.
  Axióma 5:
  Namiesto „štruktúry s rovnakou mierou komplexity a štruktúry s rôznou mierou komplexity“
  nestačí uviesť proste „štruktúry“?
  Axióma 6:
  Dá sa prijať v štatistickom zmysle, v konkrétnych prípadoch nemusí platiť.
  Príklad: priestorový a časový existenčný rámec štruktúry skvele prispôsobenej interakčnému poľu môže byť dramaticky zmenený náhodnou udalosťou, napríklad zásahom meteoritu.
  Axióma 7:
  Pozdáva sa mi, aj keď treba povedať, že je vyslovene otázkou voľby a preferencie.
  publikované: 03.10.2006 10:12 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 6. Ad Ontické úrovne: otázky a komentáre
  Najzaujímavejšia a z hľadiska skúmania evolučných mechanizmov (z hľadiska budúcnosti Zeme a našej civilizácie) najproduktívnejšia sa mi vidí byť ontická úroveň metakultúry.
  Čo-to si o nej naznačil, no zdá sa mi to byť tak rozsiahla téma s takým množstvom aspektov a dimenzií, že by si vari zaslúžila samostatný seriál článkov.
  Nepodujmeš sa na takú úlohu??? :)
  publikované: 03.10.2006 10:53 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 7. Ad Deterministicko-pravdepodobnostný dualizmus
  Predpoklad, že na každej ontickej úrovni pôsobia IBA nelineárne vzťahy, sa mi zdá byť silný.
  Myslím, že v drvivej väčšine prípadov síce platí, že lineárne vzťahy sú idealizovaným priblížením nelineárnych vzťahov, no pripustil by som aj prípady, kedy môžu (lokálne) platiť čisté lineárne vzťahy nie len ako priblíženie, ale ako presná realita.
  A že „pravdepodobnosť je nevymedziteľná determinovanosť“?
  Nie je to vari to isté, ako formulácia „determinovanosť je neurčitosť s vysokou mierou určitosti“, inými slovami, že determinovanosť vlastne neexistuje?
  publikované: 03.10.2006 11:37 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 8. Ad Gaia: otázky a komentáre
  Oslovuje ma myšlienka, s ktorou ty nesúhlasíš: predstava Gaie ako superorganizmu, ako živej bytosti.
  Namietaš, že Gaia nemá molekulárny replikátor - gén, a teda ju tak nemožno charakterizovať.
  Lenže ak budeme o živých bytostiach žijúcich na Gaii (vrátane človeka) uvažovať ako o jej bunkách, potom tým ten chýbajúci replikátor dostaneme do hry, nie?
  V koncepcii evolučnej Gaie sa mi zdá účelné spojiť prvú a tretiu odrážku, povedzme takto:
  Gaia je najširší lokálny evolučný rámec umožňujúci dosiahnuť maximálne možnú <i>lokálnu</i> mieru komplexity.
  publikované: 03.10.2006 11:52 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Ad Otázka slobody
  Veľmi sporná kapitolka. :)
  Píšeš, že slobody a slobodnej vôle vlastne niet, pretože niet nezávislého poznania, ktoré by nebolo vytvárané samotnými entitami.
  Píšeš, že v duchu evolucionizmu subjekt vždy volí najlepšiu z jemu známych variánt a že už samotná nevyhnutnosť voľby najlepšieho riešenia je neslobodná.
  Toto tvrdenie možno platí na úrovni vývoja druhov, no nie na úrovni jednotlivých bytostí.
  Každý individuálny organizmus si môže vyberať aj neoptimálne riešenia bez toho, aby ohrozil základný cieľ svojho druhu - jeho prežitie.
  Dokonca si myslím, že takýto postup je súčasťou evolučných mechanizmov, pretože vytvára diverzitu, otvára alternatívy, ktoré sa v budúcnosti môžu ukážať ako výhodné a môžu zabezpečiť najlepšie prispôsobenie sa živočíšneho druhu nepredvídateľne sa meniacemu interakčnému poľu.
  Príkladom bytosti slobodne voliacej z hľadiska individuálneho prežitia riskantnú a veľmi nevýyodnú stratégiu je napríklad hazardný hráč, ktorý iných vyzve a hrá s nimi ruskú ruletu...
  Píšeš, že poznanie ako výslednica výberov najlepších variánt je nevyhnutne deterministické.
  Prečo by poznanie muselo byť deterministické?
  Ak sú javy kauzálne nepredvídateľné a pre výbery najlepších variánt neexistujú žiadne absolútne kritéria, ale len pravdepodobnostné rámce, potom aj na poznanie možno predsa nazerať pravdepodobnostne, nie?
  Pravdepodobnostný charakter môže teda mať aj rozhodovanie a slobodná vôľa.
  publikované: 03.10.2006 12:09 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 10. Ad Memetický determinizmus: otázky a komentáre
  Idea nového druhu replikátora - mému, mi pripadá veľmi vzrušujúca a je vlastne potvrdením intuitívneho tušenia či presvedčenia, že všetko, čo sa na úrovni štruktúr s nižšou mierou komplexity osvedčí, hľadá uplatnenie aj v štruktúrach s vyššou mierou komplexity, či metaforicky povedané, na vyššom závite evolučnej špirály.
  Práve o tomto bola jedna z mojich nedávnych (ne)vedomých otázok: Myšlienky každého človeka majú príznačnú podobu. Množia sa vari tak ako zárodočná hmota replikáciou?
  Memetika je, zdá sa, jasnou odpoveďou...
  Myšlienka, že vedomie jedincov nášho druhu je generované replikáciou mémov a memplexov, je provokatívna a možno (sčasti) nesprávna, no nemožno jej uprieť istú príťažlivosť a prísľub otvárania nových dverí (seba)poznávania na úrovni jednotlivcov i celého druhu homo sapiens...
  publikované: 03.10.2006 12:34 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 11. Ad Norma, subnormalita, abnormalita
  Možno samozrejmá, jednako zaujímavá myšlienka s potenciálne významnými dôsledkami:
  Jedinci spadajúci do oblasti normy fungujú v rámci svojej prirodzenosti, zvyšná časť skupiny sa musí voči tejto norme nejako vzťahovať (vytváranie okrajových samostatných skupín, vytváranie rôznych adaptačných reakcií, ...).
  publikované: 03.10.2006 12:45 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Ad Hypotéza mém-génových fenotypov
  Znie veľmi zrozumiteľne a je intuitívne prijateľná aj v prípade, že človek hneď „nevidí“ do jej detailov, súvislostí a dôsledkov.
  Čisto formálna pripomienka:
  Odporúčal by som prehodiť poradie prvých dvoch bodov, aby bola zachovaná zásada smerovania od štruktúr a konceptov s nižšou mierou komplexity k štruktúram a konceptom s vyššou mierou komplexity.
  Zdá sa mi, že pojem MGF môže byť potenciálne veľmi produktívny pri skúmaní a úsilí pochopiť a predvídať zložité sociálné a kultúrne javy globálnych rozmerov.
  publikované: 03.10.2006 12:59 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 13. Ad Dynamika MGF: otázky a komentáre
  Pozoruhodný je rozdiel medzi rýchlosťou zmien v génoch a mémoch. Relatívne vysoká stabilita genetickej informácie bude zrejme vždy silne pôsobiť proti dynamike zmien mémov, preto sa mi zdá sporné tvrdenie, že zmeny v mémoch môžu nastávať v priebehu jednej generácie. Ak môžu, tak skôr výnimočne, než že by to bolo pravidlo. Príkladom môžu byť kultúrne tradície alebo „charakter“ jednotlivých národov. Zotrvačnosť, a teda relatívna stabilita mémov je asi tiež pomerne vysoká a domnievam sa, že sa pohybuje na úrovni jednotiek až desiatok generácií.
  publikované: 03.10.2006 13:09 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Ad Predpoklad vzniku MGF: otázky a komentáre
  Nepochopil som. ;(
  Prečo typický MGF vznikne na skupine jedincov spadajúcich do oblasti abnormality?
  Vari preto, že jedinci z tejto skupiny nie sú schopní (na rozdiel od jedincov z oblasti subnormality) dosiahnuť úroveň normality, a teda sú „vyčlenení“ a nútení vytvárať vlastné štruktúry?
  A čo solidarita medzi jedincami zo všetkých pásiem (cez rodinu, charitu, sociálne programy)?
  A hlavne: Nemôžu vari MGF vytvárať aj jedinci z pásma subnormality a normality???
  publikované: 03.10.2006 13:15 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 15. Ad Atrakčné MGF: otázky a komentáre
  Nesúhlasím celkom s tvrdením, že v subkultúrach pouličných gangov ide vždy o skupiny jedincov s nízkou sofistikovanosťou myslenia.
  Iste, väčšina členov gangov môže odpovedať tejto charakteristike, no lídri, vodcovia, sú spravidla naopak veľmi inteligentní ľudia, ktorí vo väčšinovej spoločnosti z nejakého dôvodu neuspeli, neusilovali sa uspieť alebo proste nedostali šancu.
  To, že také skupiny vznikajú hlavne v určitých štvrtiach miest, ktoré sú charakteristické nízkou úrovňou vzdelania, nízkym alebo nižším sociálnym štandardom, podľa mňa nesvedčí o genotypovej selekcii obyvateľov.
  Príčiny by som hľadal v sociálnej oblasti (štvrte prisťahovalcov, černochov, robotníkov).
  Myslím si, že aj v takýchto štvrtiach sú obyvatelia genotypovo veľmi rôznorodí a keď dostanú šancu, tak ju dokážu využiť.
  publikované: 03.10.2006 13:46 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Ad Segregačné MGF: otázky a komentáre
  „Práve vnútorná súdržnosť (segregačnej) MGF môže byť príčinou vzájomného xenofóbneho správania sa väčšinovej a menšinovej kultúry.“
  Hm, asi je to jeden z faktorov, aj keď určite nie jediný a možno ani nie najdôležitejší.
  Zaujímavý by z perspektívy segregačných MGF mohol byť pohľad na židovské ghetá a na vzťahy židov a nežidov v Európe za posledných tisíc rokov.
  Pozoruhodné je, že stabilitu segregačného MGF v prípade židov nezničil ani zdanlivý rozpad memplexov, ktoré ich spájali v ghetách, a to v dôsledku odklonu od ortodoxného židovstva, rozsiahlej sekularizácie a v istom období aj snahy o asimiláciu.
  publikované: 03.10.2006 13:57 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 17. Ad Biologický determinizmus: otázky a komentáre
  Je správne hovoriť u organizmov so zložitejšou štruktúrou o biologickom determinizme, keď biologické faktory (gény, molekulový replikátor) určujú výslednú podobu „len“ na odhadovaných 60 až 80 percent?
  Zvyšných 20 až 40 percent vyhradených pre prispôsobenie sa konkrétnym podmienkam prostredia je veľmi vysoké číslo a pôsobí proti predstave biologického determinizmu.
  K odhadovaným číslam: niekedy aj jedno percento môže hrať kľúčovú úlohu.
  Genetická informácia šimpanza a homo sapiens sa údajne zhoduje na 99 percent a hľa, aké dramatické rozdiely sú spôsobené jediným percentom odlišnosti...
  publikované: 03.10.2006 14:08 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 18. DvC, vari ti hogove pripomienky nestoja ani za jeden ťuk? ...
  do tvojej ctenej klávesnice??? ;(
  publikované: 06.10.2006 11:31 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 19. DvC, stále nič? ani do e-mailu nepošleš slovko-dve? :)
  (adresa je na mojom blogu, použiteľný je aj odkaz autorovi ;))
  publikované: 07.10.2006 15:00 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 20. Pre nášho rodného brata
  Milý náš rodný brat Hogi,

  môj milovaný LimoJoe alias DvC je v poslednom čase veľmi zamestnaný v mojom kuchynskom kráľovstve.Keď mi o Tebe rozprával, nepomohli ani moje zamračené pohľady a hrozba trojdňovej hladovky.
  On sa nepolepší.
  Si skvelý chalan a svojím rodným bratom sa nedaj odradiť.

  publikované: 08.10.2006 19:25 | autor: Tornádo Lue (e-mail, web, neautorizovaný)
 21. Hm, trochu iné slovko-dve, než som čakal...
  no vďaka aj za tieto, Tornádo Lue. Vravíš, že sa nepolepší? Škoda... nuž aspoń pozdravuj. :)
  publikované: 08.10.2006 19:29 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 22. Tornádo Lue, sestra moja rodná :))
  ospravedlň ma za to, že som ťa vo včerajšom odkaze prehliadol a nevenoval ti viac pozornosti. ;( To vieš, moje sklamanie, že sa neozval priamo rodný brat LimoJoe, bolo nesmierne...
  Ako sa máš, sestra? ako sa ti vodí? verím, že dobre, aj keď tuším, že smútiš za vystúpeniami a prácou v saloone... nnno, svet nie je nikdy dokonalý.
  Včera si zmienila zamračené pohľady a hrozbu trojdňovej hladovky... čím si ich zas LimoJoe zaslúžil???
  A že sa nepolepší? Vari vám už došli zásoby kolaloky? či nebodaj stratila liečivé účinky?!?
  A že „skvelý chalan“? Hanba ti, sestra, od teba by som sa takej urážky nenazdal...
  Váš rodný brat, ortodoxný lump a darebák
  hogo
  publikované: 09.10.2006 09:31 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 23. Bráškovi Hogovi
  Rodný môj,čo si to myslíš o dnešnej dobe???? Žeby pre mňa nebolo dosť zábavy?? Veď len v Bratislave koľko je salónov, kde sa o mňa trhajú! To vieš, beriem len tie najlukratívnejšie a najpočestnejšie ponuky. A zmluvy mi pripravuje moja rodná sestra - môj protiklad. Kontrolní otázka - jak se jmenuje sestra krásné Lue???
  Pri správnej odpovedi - glg whisky pre teba, v opačnom prípade si čuchneš k štopľu a pre mňa bude plná fľaša.
  pá rodný môj bráško!!
  P.s. LimoJoe usilovne pracuje - zubnou protézou chrumká jablko. Nemôžem sa na to pozerať, idem mu ho predžuť!
  Chrum!!!
  publikované: 09.10.2006 19:11 | autor: Tornádo Lue (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. Krásná Lue, sestro moje, tu kontrolní otázku...
  snad nemyslíš vážně? snad nemyslíš, že tvůj bratr hogo je už total dement?
  (i když věkem už na to nárok má ;()
  Hm, o našej pôvabnej sestre Winnie som už roky nepočul - pozdravuj ju od bráška hoga, ok? :)
  Sľúbený glg whisky pošli rekomando hneď, kým fľaša nie je vychlastaná... známe své lidi!?!
  Pá, rodná sestra Lue!
  P.S.
  Aj keď píšeš, že LimoJoe je zaneprázdnený, ruky má, zdá sa, voľné, nuž mohol by aspoň do p.s. napísať pár slov k summe evolúcie. A povedz mu, že najbližšie sa chystám skĺbiť evolučnú teóriu s kreacionizmom, ok? Tak pááá, pozdravuj LimoJoea i Winnifred...
  publikované: 09.10.2006 20:21 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 25. Ostala už len prázdna fľaša,
  drahý môj rodný Hogo!!!
  Mal si sa ozvať skôr!! Kým si sa prihlásil so správnou odpoveďou, akosi ... onô ... však vieš... Ale myslela som pri tom na teba. Aspoň že, pravda!!
  Naša rodná sestra je v nevestinci v arabských krajinách.Boooože, nie žeby vykonávala naše staré počestné remeslo!Roznáša tam teplé desiatové polievky a robí analýzy whiskykoly, či obsahuje len povolené množstvo kokakoly.
  Nuž a LimoJoe práve vyspáva opicu. Alebo žeby s ňou spal???
  Nuž ta sa veci majú, brat môj roduverný!!!
  Dobrou....
  publikované: 12.10.2006 21:10 | autor: Tornádo Lue (e-mail, web, neautorizovaný)
 26. Tornádo Lue, sestra moja nepodarená... :(((
  tušil som ja, že si nájdeš zámienku, ako ma ošmeknúť a vychľastať celú fľašu sama!?!
  Mala by si si brať príklad z našej sestry, vidíš, akú bohumilú činnosť vykonáva a na alkohol ani nepomyslí...
  A mám ti za zlé, že dovolíš, aby sa LimoJoe spúšťal až na úroveň opice miesto toho aby rozvíjal evolučnú teóriu a diskutoval so svojím hĺbavým bratom... že ti nie je hanba, sestra.
  Dúfam, že vstúpiš do seba a z bahna mravnej skazy a záhaľky vytiahneš aj LimoJoea!
  Dobre sa mávajte, súrodenci moji, cnie sa mi za vami... fňuk ;(
  publikované: 12.10.2006 21:20 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
 27. No tak,
  no tak, Hogulíkfogulík, vari by si sa na svoju krásnu Lue nehneval??? Vari mi nedopraješ tých pár kvapiek potešenia???Či ja ti hľadám po skrinkách a tajných zásuvkách tvoje zásoby???
  Apropo,
  výhodnejšie ako niekoho z bahna vyťahovať je sťiahnúť ho so sebou. Ve dvou se to lépe táhne... A v trojici jakbysmet!!!
  A už je čas spinkať, tak vycikať, pomodliť a hajať.
  Veď zajtra ťa čaká súboj s Winetouom, už si zabudol???
  Cmuk
  publikované: 12.10.2006 21:46 | autor: Tornádo Lue (e-mail, web, neautorizovaný)
 28. veď ja nič, jasné, že lepšie je stiahnuť zo sebou...
  ako z bahna vyťahovať, no čo bude s evolúciou? a civilizáciou??? myslíš, že budú čakať, kým sa LimoJoe vyspí z opice (s opicou?), há?!? nemáš ani trochu citu pre zodpovednosť za osudy civilizácie a Všehomíra??? akoby si ani moja rodná sestra nebola, Lue...
  publikované: 12.10.2006 21:51 | autor: hogofogo (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014