Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Račan a cynický evolucionizmus

Vo včerajšom článku Krach neoliberalizmu? Kríza kapitalizmu? sa Račan dotkol dvoch otázok, ktoré zreteľne naznačujú jeho problém s mojimi článkami. Toto je pokus mu pomôcť v jeho ťažkostiach. Výklad sveta, aký tu prezentujem, mu očividne vyhovuje formou, ale nevyhovujú mu závery. Pod formou tu mám na mysli vedeckú metódu, alebo aspoň opieranie sa o vedecké výskumy a teórie.
Tu by som sa dostal hneď k jeho prvému komentáru.Otázka jednoduchosti výkladu a zložitosti sveta je podstatná. Akýkoľvek výklad sveta je výklad, nie samotný svet. Je to model sveta a my sme odkázaní iba na modely. Každý výklad sveta musí abstrahovať od detailov a hľadať nejaké základné kostry, nejaké princípy, preto je vo svojej podstate vždy jednoduchý a svet sa javí zložitým v detailoch, ktoré sa viac, či menej schéme približujú. Nemáme inú možnosť, ako robiť presne takéto výklady. Vedecký váklad sveta je tiež iba model a ako taký nie je o nič lepší alebo horší ako napríklad teologický.
Ja nerobím nič iné iba výklad sveta tak, ako som ho pochopil, pričom (na rozdiel od mnohých) si stále uvedomujem, že to je iba interpretácia, model, výklad — nie Pravda s veľkým P. Pravda s veľkým P je nedosiahnuteľná a možno aj neexistuje. Dá sa napríklad predstaviť taký svet, ktorý sa skladá zo subjektívnych právd (modelov) a to je jeho forma bytia, pričom okrem týchto subjektívnych právd nič iné neexistuje
Evolucionizmus chápem ako filozofiu, nie ako ideológiu, z toho ma dúfam tu nikto nebude obviňovať. Robím to preto, lebo na Slovensku prakticky nikto na internete tento pohľad nereprezentuje. V Čechách je situácia iná, a preto tam prakticky nič nepíšem. Sú tam odo mňa lepší.
Teraz by som sa rád dostal ku druhej Račanovej poznámke, a to poznámke o cynizme.
Na Slovensku vládne provinčný pohodlný humanizmus, ktorý nevyžaduje nijaký intelektuálny výkon, iba prijať a zreplikovať zaužívané mémy. Slováci vôbec v dejinách neradi vystupovali z radu a mám za to, že vzhľadom na fakt, že miera konformity je geneticky daná, tak z nejakých lokálnych dôvodov, ktoré sa mi nechce bližšie skúmať, sa v tejto oblasti vytvoril selekčný tlak, ktorý uprednostňuje konformitu pred vzburou viac, ako u iných societ.
Ako som už písal inde, vrodený geneticky vybudovaný poznávací (kognitívny) aparát, teda aj to čo hmlisto označujeme pojmom vedomie, je vopred nastavené na prijímanie a replikovanie len určitej podmnožiny z obrovského sveta mémov. Napokon to je základné vysvetlenie faktu, že určitá skupina ľudí má ohraničiteľnú kultúru, a to dokonca aj vtedy ak sa premiestnia do iných miest na svete.
Intelektuáli v ostatných troch, štyroch storočiach tvoria súčasť elity národov. Slovenská intelektuálna časť elity je v nadpriemernej miere konformná, a preto sa na Slovensku v zreteľne vyššej miere, ako inde vo svete o mnohom nepochybuje, ale upevňuje sa osvedčený, zaužívaný memetický ekosystém (mekosystém) kultúry, ktorý by sme mohli zhrnúť pod názov humanizmus.
Humanizmus sa zrodil ako jedna z vývojových vetiev kresťanského mekosystému. Má tú istú vnútornú štruktúru, používa celý rad tých istých mémov a memplexov a má tie isté metodické východiská. Humanizmus je kresťanská sekta, ktorá sa líši iba v jedinom podstatnom méme, a to v centrálnej pozícii hýbateľa. Humanizmus v tej najčistejšej podobe totiž ako centrum všetkého neobsahuje Boha, ale Človeka. Inak je všetko v základnej stavbe rovnaké.
Tak ako kresťanský mekosystém, tak aj humanistický ako nástroj svojho sebaupevnenia, ako nástroj udržania vlastnej integrity používa memplex poznania. Či ide o filozofické poznanie, teologické, alebo vedecké, stále ide o formu, akou sa snaží náš mekostém udržať svoju vnútornú integritu, pretože poznanie slúži nielen na replikáciu samého seba, ale aj na vytváranie obranných sebapotvrdzujúcich mémov. Tak veda, ako aj teológia na to dokonca vytvárajú memetické inštitúcie — svätú inkvizíciu, či systém recenzných riadení v odborných vedeckých časopisoch, alebo vedecké hlasovanie o pravde formou citačného indexu v odborných časopisoch.
Ako som spomenul, humanizmus za centrum všetkého považuje človeka. prisudzuje mu rovnako ako kresťanstvo slobodnú vôľu, čo je v princípe iba iný názov pre dušu. Mém centrálneho a nadradeného človeka je veľmi príjemný mém, pretože priamo útočí na vrodené kognitívne štruktúry všetkých cicavcov — teda rozpoznávanie, či som v hierarchii tlupy vyššie, alebo nižšie. Mém, ktorý bude tvrdiť, že človek je to isté ako myš je určite menej príjemný, ako mém, ktorý tvrdí, že človek je vrchol evoučného vývoja, že má na rozdiel od ostatnej prírody vedomie, myslenie, slobodnú vôľu. Mimochodom — humanizmus je možno preto tak úspešný mekosystém, pretože posúva každého nad Boha, teda v hierarchi svorky o stupeň vyššie.
Humanizmus vo svojom základnom princípe robí z človeka subjekt, ktorému je zvyšok bytia objektom. Je tu všetko pre človeka, on môže uchopovať a meniť podľa vlastnej slobodnej vôle okolitý svet, len to má robiť „múdro“ a „správne“. Z toho logicky vyplýva predstava, že ak existujú javy, ktoré jednotlivcovi, alebo skupine ľudí nevyhovujú, tak to je dôsledok „nesprávneho konania“. Napríklad vojny sú dôsledkom sebectva, choroby sú dôsledkom nedostaku poznania, alebo nevyužívania poznania, chudoba je dôsledkom sebectva, rozpad rodiny je dôsledkom nezodpovednosti, klimatické zmeny sú dôsledkom ľudského znečisťovania životného prostredia a celý rad iných nezmyslov.
Je to v našej kultúre tak hlboko inkorporované, že sme za každý náhodný jav schopní hľadať viníka. Zabil niekoho na poli blesk? Vina je v školskej príprave, pretože sme od malička deti nedostatočne poučili. Vrah brutálne znásilnil a zabil dieťa? Vina je vo výchove. Deti majú radi počítačové hry? Vina je v rodine. Rodí sa málo detí? Na vine je štát. Atď, presne tento pocit viny sa úspešne replikuje a média sú pre to vynikajúcim replikátorom.
Je konformné, je správne, tieto mémy replikovať a je nebezpečné a pre societu s vysokou mierou konformity nepriateľské vystupovať proti tomu, a tak sa vďaka vrodenej vysokej miere konformity humanistický memplex na Slovensku veľmi bezpečne replikuje. Vidím to na vlastnej skúsenosti, pretože jasným indikátorom je reakcia na moje články. Slováci sa vo svojom názore cítia tak bezpečne, že nemajú ani potrebu vyhranenej reakcie. Prečítajú a ignorujú. V Čechách a na západe sú oveľa vášnivejšie reakcie.
Evolucionizmus sa zrodil v lone humanizmu ako dôsledok metódy vedeckého memplexu (teda druhu kresťanskej teológie, alebo kresťanského poznávacieho memplexu). Poznávací memplex svojou vnútornou stavbou má silný evolučný potenciál. Zmenil judaizmus na kresťanstvo a zmenil kresťanstvo na humanizmus. Tak isto vytvoril aj iné -izmy, napríklad aj evolucionizmus.
Lenže evolucionizmom sa situácia mení v centrálnej dogme (centálnom méme) kresťanstého mekosystému, teda v zrušení subjektivity človeka. Človek je tým istým vo svojom princípe, ako je kameň, rastlina, či zviera. Človek je objektom iných subjektov, povedzme prírodných zákonitostí a nemá teda nijakú slobodnú vôľu, tak ako ju doteraz nepriznával kameňu, rastline, zvieraťu.
Evolucionizmus má potenciál po dvoch až dva a pol tisícoch rokov zásadne zmeniť mekosystém planéty. Vznikol ako interpretácia objevených faktov. Poznávací memplex viedol k objavu takých faktov, že organizmy mali predkov, ktorí vyzerali inak ako dnešné organizmy. Že kontinenty vyzerali inak ako dnes. Že Vesmír vyzeral inak ako dnes a má históriu. Že všetko má históriu. Evolucionistická interpretácia týchto faktov je taká, že to čo je dnes zložité, bolo v minulosti jednoduchšie a predtým ešte jednoduchšie, a že to má svoje zákonitosti. Tieto zákonitosti sú úplne mimo subjektivitu človeka, práve naopak, zákonitosti sú subjektom, ktorý utváral a utvára všetko.
Evolucionizmus sa najprv uplatnil ako vysvetlenie života, neskôr Vesmíru, no a pochopiteľne nakoniec — ako vysvetlenie vedomia a kultúry. Kým o tom, že sme potomkami živočíšnych predkov v podstate konformne väčšina nepochybuje, že Vesmír vznikol Big Bangom z ničotnej bodky, tak isto, tak o posledné útočište centrálneho postavenia Človeka, o jeho dušu-vedomie-slobodnú vôľu sa vedie ťažký boj. Všade len na Slovensku nie, pretože tu je to jasné, tu všetci predsa máme v tom jasno, že vedomie je záhadná a nevysvetliteľná vec. Mystická.
No a ja nerobím nič iné, iba sa snažím dotiahnuť evolucionizmus dôsledne do konca. Vôbec mi nejde o hľadanie Veľkej Pravdy, pretože viem, že taká nie je. Užívam si intelektuálne pohodlie slovenského kultúrneho prostredia, ktoré mi umožňuje nesúperiť na evolucionistickom poli, pretože na Slovensku nemám s kým. To mi vyhovuje. Humanisti pre mňa nie sú súperi, pretože majú základný problém, teda obhájiť hlavný rozpor, v akom dnes sú, teda otázku: ako obhájiť zároveň antropocentrizmus a poznatky evolučných vied?
Ja takýto problém nemám a preto sa dobre bavím.
Takže na záver — ak má Račan pocit, že evolucionizmus je cynický, tak nejde o nič iné, ako o spomínaný súčasný vnútorný konflikt humanizmu, ktorého je aj on (aj keď zrejme nevedome) reprezentantom.

Evolúcia | stály odkaz

Komentáre

 1. hm...so záujmom všetko na tomto blogu sledujem ale mlčím...
  som konformná...?
  publikované: 12.06.2009 11:11 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 2. cokomilka - ty nie
  ty sa so mnou často hádaš :)
  publikované: 12.06.2009 11:14 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 3. daimonion, lichotí mi rýchlosť
  s akou si splnil moju nezáväznú objednávku na pojednanie o cynizme :-).
  Tvoj článok ma ani tentoraz nesklamal, aj keď si po jeho prečítaní kladiem otázku, ako sa môžeš nemýliť vo výklade sveta, keď sa tak fatálne mýliš v interpretácii Račana a jeho dvoch nevinných komentárov? :-)
  publikované: 12.06.2009 11:18 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 4. :)) krásna odpoveď
  ja len, čo ak sú poznatky evolučných vied len dočasnou "krízou" antropocentrizmu alebo naopak...humanizmus jedným zo stupňov vývoja, ktorú do seba musí inkorporovať evolucionizmus?
  publikované: 12.06.2009 11:31 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 5. dia - všetko je možné
  napokon rovnako môže byť humanizmus dočasnou krízou teizmu.
  publikované: 12.06.2009 11:36 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 6. Račan - rýchlosť je daná inšpiratívnosťou toho na čo reagujem
  publikované: 12.06.2009 11:37 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 7. :)))
  Zdravim daimonion, davno som k tebe nezavitala a musim povedat, ze odchadzam s usmevom :D V urcitom obdobi ma presla potreba rozumiet, uplne vsetkemu co pises, ale s akousi davkou roztopase si rada prelietam tvojim myslenim pri tvojich clankoch.

  Co sa tyka evolucionizmu, v podstate mam len velmi jednoduche vedomosti , prevazne zasadene tvojim vykladom. Napriek tomu, opakovane nesuhlasim s tym ponatim, akoze podla evolucionizmu clovek nema slobodnu volu. Stale si myslim, ze je to hlupost. Rovnaka ako ze ju ma neobmedzenu. Akosi som sa uskromnila prijatim interaktivy objektu a subjektu. To mi v tvojom vyklade vzdy chybalo. Tym mozno sa mi zda tvoje poznanie pre mna neprinosne. Nie preto, ze potrebujem slobodnu volu, ale preto ze som si vedoma tej interaktivity. Vzajomne posobenie ma vzdy bavilo viac ako jednostranne.

  Myslim, ze preto moze posobit tvoj vyklad cynicky, neludsky. On nestavia vsetkych na jednu uroven, pretoze v takom usporiadani vnutorna dynamika je zarucena len vzajomnou interkativitou a nutne teda volou jednotlivca obmedzenou interaktivitou spolocnosti . Naopak stavia na tom, ze clovek je akesi memo-geneticke dielo a jedna vramci posobenia tychto sil. Tento vyklad, ak som ho u teba onehda dobra pochopila, je dobry pre badatelov, ktory prinesu clanky, ako ma charakter tento, ale inak nie je osozny pre ludi, pretoze neponuka NIC.
  Neponuka navod, nenabada, nedava priestor moznosti.

  Komformny je neviem, co, az zistim este sa vratim . Pekny den.

  publikované: 12.06.2009 11:38 | autor: sygon (e-mail, web, autorizovaný)
 8. presne tak :)
  publikované: 12.06.2009 11:41 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 9. dius
  To co aku vetu si splodila :) hustee . Vravia ze matika je sprava z kozmu , ale ono tych sprav z kozmu je vsade . Pekny den !
  publikované: 12.06.2009 11:44 | autor: sygon (e-mail, web, autorizovaný)
 10. Čosa týka záhadnej a mystickej veci-vedomia:
  Vedomie je v mojom ponímaní niečo ako vírus - mení svoje schopnosti prežitia, prispôsobuje sa antibiotikám, mení svoj jedálny lístok a potrebu príjimaných živín - aby prežilo. Vedomie sa javí preto mystickým lebo je to najpružnejší systém v známom svete...
  publikované: 12.06.2009 11:49 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 11. k nej ma sygonita tiež inšpiroval daimonion,
  predch. článkom o kapitalizme a kríze, aj keď sa s ňou pohrávam už dlhšiesem tam...a nie je husta, je skôr príliš jednoduchá a hravá...

  akokeby bol vo vývoji nielen memplexov istá (prírodná) zákonitosť...animizmus-polyteizmus-teizmus-ateizmus-humanizmus-evolucionizmus, pričom evolucionizmus asi nie je posledná zastávka...a každá kríza vedie k ďalšiemu stupňu vývoja alebo ho vráti obohatený späť...a popri sebe nakoniec existuje niekoľko svetonázorov, ktoré možno podliehajú výberu (selekcii aj mutácii) a keďže sa aj človek vyvýja, raz je dominantná jedna, potom zas iná...

  asi príliš jednoduchý a jasné, že nepodložený model...

  aj Tebe pekný deň! ;)
  publikované: 12.06.2009 11:51 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Ad hoc hypotéza o možných príčinách pohodlného provinčného humanizmu a konformity na Slovensku.
  Domnievam sa, že oboje súvisí s tým, že my Slováci sme v relatívne malom rozsahu fungovali vo vyhranených hierarchických štruktúrach, a ak áno, tak obvykle na ich spodných úrovniach.
  Neboli sme súčasťou spoločenskej elity, neboli sme svetom ošľahaní obchodníci, nemali sme armádu, nemali sme loďstvo...
  Zoberme ako príklad hierarchickej štruktúry posádku (vojnovej) lode.
  V nej mal každý svoje presne definované miesto v hierarchii, od kapitána až po plavčíka. Ak na svoje miesto nestačil, bola to pre neho hrozba, ak sa chcel vyšvihnúť, bola to pre neho výzva. Cynizmus nutne musel byť súčasťou stratégie konania, ak chcel člen posádky prežiť alebo urobiť kariéru. Jeho záujmy sa denno-denne stretali so záujmami ostatných členov posádky a na humanizmus v týchto stretoch veľký priestor nebol. Zato tam bol obrovský priestor na cynické kalkulácie v duchu zákona džungle „ak chcem prežiť, musím bojovať a ak treba, aj hrdúsiť“.
  Takouto tvrdou školou života prešlo napríklad mnoho Anglosasov, Holanďanov či iných prímorských národov.
  publikované: 12.06.2009 11:53 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 13. evolucne pravidlo!
  tam kde nestaci delenie na neuspesneych/uspesnych pride na rad osvedcene: dobri/zli :-)
  publikované: 12.06.2009 12:16 | autor: motorkar (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. Daimonion - Slováci vôbec v dejinách neradi vystupovali z radu
  hmm ...
  Ja z neho vystupujem veľmi často.
  Možno za to môže môj germánsky prapradedko alebo prababka :)
  Áno, pociťujem maximálny nátlak určitých typov ľudí, aby som nadšene prikyvovala tomu, čo mi nadiktujú.
  Zaujímavé na tom pre mňa je, že sami seba vyhlasujú za prorokov nekonformizmu.
  No kým oni zostávajú pri vzbure slovnej, ja ju pácham.
  Neskutočne ich to provokuje.
  Nasadzujú ťažký kaliber - totalitným šikanovaním obľúbené očierňovanie.
  Vyvrhnutie zo stáda ešte stále považujú za najväčší trest.
  publikované: 12.06.2009 12:17 | autor: mon ami (e-mail, web, neautorizovaný)
 15. Daimonion - "Humanizmus je možno preto tak úspešný mekosystém, pretože posúva každého nad Boha, teda v hierarchii svorky o stupeň vyššie".
  veľmi výstižná myšlienka.
  Zaujalo ma, ako veľmi často sa tento úkaz vyskytuje u ľudí zakomplexovaných.
  Nevyhovuje im pocit pokory, že sú len súčasťou matky Prírody.
  Že by ju mali chrániť.
  Nie dobyvačne ničiť a podriaďovať sebe.
  publikované: 12.06.2009 12:24 | autor: mon ami (e-mail, web, neautorizovaný)
 16. nonami, velikáni ducha a morálky
  to mali medzi trpaslíkmi vždy ťažké :-)
  publikované: 12.06.2009 12:48 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 17. hmm
  Humanizmus sa len spolocnostou pretransformoval zo slovka na slovko. Dnesny zapadny pojem humanizmu prisiel s kolonializmom a tym ako sa vyvijala ich soc.spol.struktura k sebe a k svetu. Nema skoro nic spolocne s krestanstvom. Ale je egoisticky a cynicky vyvinuty priam vycibreny na to aby sluzil ako dusevne , tak aj financne, soc. a spolocensky..
  V primitivnych kmenovych spolocnostiach neexistuje ziadny humanizmus.zabijes, ulovis, preukazes schpnost- zijes. Nepreukazes, si zabity.Jednoduche a proste. Ziadne milosrdenstvo- ziadny humanizmus.
  Ako krasne to vystihol brahman ked prehovoril k Alexandrovi Velkemu:..protivi sa nam zakon vasej milosrdnosti, je to zakon proti nasej prirodzenosti. Pretoze sami nejedname tak, aby sme milosrdnost museli pouzivat. Nikomu neodpustame ani jeho hriechy a svoje previnenia nevykupujeme peniazmi. Zlymi skutkami obvinujete nepriatela tak zretelne ako hyckate svojich vnutornych vo svojom tele. Neulahcuje si svojej dusi kajanim ako vy, ak nieco zle urobite ani to milosrdenstvom duse nevykupujeme.

  Tymto odpovedam aj Racanovi k minulej debate :
  Aj vrah má právo na trest, ktorý ho neoberie o ľudskú dôstojnosť "....maly dodatok ..tym myslime v prvom rade na dostojnost vlastnu. Tomu sa vravi dnes humanna spolocnost.

  Daimonion, clanok je sice pekny ale...v mnohom s tebou suhlasim a v mnohom nie.Jesitne napisane.

  publikované: 12.06.2009 12:54 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. mon ami tu predviedla krásnu ukážku konformného mylsenia
  nič nepoteší viac ako živý príklad. Prejavila intelektuálnu odvahu ke´d v zhode s väčšinou tvrdí, že človek má prírodu chrániť.
  publikované: 12.06.2009 12:56 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 19. oprava
  Neulahcujeme si svojej dusi kajanim ako vy ak nieco zle urobite ani to milosrdenstvom duse nemaskujeme a nevykupujeme.
  publikované: 12.06.2009 12:57 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. sygon - a čo tak
  subjektovo-objektový vzťah medzi elektrónom a protónom? Alebo naopak?
  publikované: 12.06.2009 12:57 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 21. Račan,Slováci nie sú konformní
  a pre Daimonion - už vôb nie geneticky konformní. Iba je nás málo a sme neznámi. Skôr náš nekonformnosť je známa ako uhorská nekonformnosť. Kto viedol v Uhorsku povstania. Začnime napríklad Rákoczi, skončime Koshuthom. Neboli to náhodou Slováci, iba si to akosi neuvedomujeme? Kto povstal v Kragujevci, neboli to Trenčania?Česi, prepáčte mi, ale vaše pražské povstanie proti fašizmu z 5 mája o párkoch a pive a naše Povstanie?
  A čo slovenskí letci? Na strane s pojencov, ale predovšetkým na nemeckej strane? A rýchla divízia? Že boli na " nesprávnej strane"? No, čo? Ale akí boli? Ale nečítajte táraniny a ohovárania komunistov!
  A poďme hlbšie do histórie. Kto prazil Turkov pri Leviciach? Ktoré pluky padli do posledného chlapa, aby ochránili uhorského krála pri Slanej? Z akých chlapov bol Korvínov Čierny pluk?
  Daimonion, Racan, mýlite sa. Slováci nie sú konformní. Iba vy ich takých chcete vidieť. Možno pre vlastnú nevedomsť, možno pre vašu vlastnú konformitu, možno pre....Až bude treba, Slováci budú vedieť ukázať kto sú.
  publikované: 12.06.2009 13:02 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 22. Jajaj, tvojmu konceptu
  "myslime v prvom rade na dostojnost vlastnu" som nerozumel ani v našej debate na racan.blog.sk a nerozumiem mu ani tu.
  publikované: 12.06.2009 13:04 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 23. všetkým na inšpiráciu
  Evolucionizmus musí vo svojej ontológii v zásadnom spore medzi Parmenidom a Platónom dať za pravdu Parmenidovi, teda jeho tvrdeniu, že všetko, čo akýmkoľvek spôsobom jestvuje existuje. Teda nič nemôže vzniknúť. Podľa tejto ontológie rozdiel medzi tým čo existuje a tým, čo neexistuje je iba v tom, že niečo sa prejavuje a iné nie.
  Toto je presne v intenciách evolucionizmu. Nemôžu vznikať nové skutočnosti, iba sa pretvárať už nejakým spôsobom existujúce skutočnosti.
  Takto sa nemôže napríklad „objaviť na určitom stupni vývoja“ vedomie. Vedomie musí mať od častice po kultúru všetko v nejakej podobe. Tak isto nemôžu vzniknúť evolučné ákony prírodného výberu až u organizmov, musia v nejakej podobe existovať odjakživa.
  Dia a sygon — ak si domyslíte túto prastarú koncepciu do dôsledkov, tak musíte prísť na to, v čom ste nekonzistentné.
  publikované: 12.06.2009 13:05 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 24. Rick, ako som uviedol
  vo svojom komentári z 11:53, ide o ad hoc hypotézu, nie svätú pravdu.
  Príklady, ktoré uvádzaš, ma ako Slováka tešia a dávajú mi nádej, že naša konformita a provinčná pohodlnosť nie je bezvýchodisková, no nič nemenia na mojom presvedčení, že mnohé iné národy by mohli na podporu svojej nekonformity vymenovať omnoho viacej a onakvejších príkladov, takže tudy cesta pre mňa nevedie.
  Užitočnejšie než biť sa do pŕs mi pripadá poctivo sa pozrieť do zrkadla, priznať si holú pravdu a od nej sa ako od dna odraziť a plávať k hladine.
  publikované: 12.06.2009 13:11 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 25. Račan - tvoj návrh na vysvetlenie konformity
  sa mi celkom pozdáva. Napokon zhruba tisíc rokov života v jednoduchej sociálnej poľnohospodárskej kultúre značí asi 50 generácií, a to podľa môjho odhadu môže byť dostatočný selekčný tlak na preváženie génov určitého správania v populácii.
  publikované: 12.06.2009 13:16 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 26. daimonion, aj keď som netušil
  že ontológiu v duchu tvrdenia "nemôžu vznikať nové skutočnosti, iba sa pretvárať už nejakým spôsobom existujúce skutočnosti" sformuloval Parmenides (popravde som ani netušil, že taký filozof vôbec žil), jeho myšlienka je mi blízka a ako východisko pre úvahy o bytí sa mi zdá byť dobre uchopiteľná.
  publikované: 12.06.2009 13:17 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 27. predsa
  Aj vrah má právo na trest, ktorý ho neoberie o ľudskú dôstojnosť "....maly dodatok ..tym myslime v prvom rade na dostojnost vlastnu. Tomu sa vravi dnes humanna spolocnost.

  Predsa to vyplyva z komentu sameho.
  Ako sudime alebo odsudzujeme aj usudzujeme odzrkadluje predsa nase vlastne vnutro -ako jedinca , tak aj spolocnosti a to nielen zakony. V zakonoch pisanych aj nepisanych je predsa zhrnuta sudnost, moralita, odzrkadluje spolocenske a soc. roztredienie...
  publikované: 12.06.2009 13:17 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 28. Daimonion - a Ty si predviedol krásnu ukážku povrchnosti
  a nepochopenia mojich slov.
  A ešte k tomu si očividne so sebou veľmi spokojný.
  Tvoja ješitnosť mi je komická.
  Neprejavila som intelektuálnu odvahu, ale vyslovila svoj názor.
  To máš odkiaľ, že väčšina na tejto planéte tvrdí, že človek má prírodu chrániť ?
  A že to aj skutočne uskutočňuje ?
  Sklamal si ma.
  publikované: 12.06.2009 13:18 | autor: mon ami (e-mail, web, neautorizovaný)
 29. Jajaj, prepáč, stále mi to nedochádza
  no nerád by som tu tou vedľajšou témou odkláňať debatu od myšlienok nastolených článkom.
  Dokončiť našu debatu môžeme cez odkaz alebo mail.
  publikované: 12.06.2009 13:22 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 30. mmmm,
  bytie je, je súvislé a nemôže vzniknúť ani zaniknúť, Parmenides je známy totožnosťou myslenia a bytia, nemôžem myslieť "nič", pretože myslením dokážem obsiahnuť len to, čo existuje...akoby dokazoval súvislosť bytia, ale túto totožnosť možno vnímať aj ako nedostatok človeka a jeho reflexie bytia...

  ale ak by sme aj uznali tebou uvedenú Parmenidovu myšlienku, nie je v tom podľa mňa veľký rozdiel...ide len o to, že nové stupne vývoja nevznikajú a neobjavujú sa, ale už sú, len sa neprejavujú...ale aj pretváranie existujúcej skutočnosti je vlastne vznikanie niečoho odlišného (iného), nie? aj keď z toho, čo už existuje...

  náš jazyk je dosť nepresný, ak poviem, že niečo "vzniká", neznamená to, že vzniká z ničoho nič...

  nóvum v tom, čo si napísal je, že už existuje v nejakej podobe, len sa neprejavuje...s tým by som aj súhlasila, môže existovať, dokonca sa aj neustále prejavovať...len ju nemusíme dokázať "myslieť" (v tom s Parmenidom nesúhlasím)

  človek uvažuje v čase a preto hovorí, že niečo "vzniklo" skôr alebo neskôr alebo ako ty píšeš, "sa pretvára" to, čo už existuje...

  tak som asi neprišla na to, v čom som nekonzistentná...pretože stále môže platiť, že sa animizmus pretvoril na polyteizmus, ten zase na teizmus atď. až k evolucionizmu...
  publikované: 12.06.2009 13:27 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 31. Daimonion,
  ved to nevadi, inokedy :)
  publikované: 12.06.2009 13:29 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 32. monami :))
  myslím, že sa prejavila Tvoja ješitnosť...
  publikované: 12.06.2009 13:30 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 33. Jajaj
  Žeby bol Račan už nielen wyslúžilec, ale aj daimonion?
  No, daimonion z tvojho "omylu" radosť mať nebude :-).
  publikované: 12.06.2009 13:41 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 34. dia - asi som mal na myli naše staršie diskusie
  a k téme: zoberme si povedzme vedomie, inteligenciu, myslenie… Odkiaľ sa vzalo vedomie? Parmenidovské je predpokladať ho odjakťiva. No a ja si ako evolucionista neviem predstaviť, že by sa (ako je teraz v móde nahrádzať „zázrak“) emergentne „vynorilo“ ako niečo nové. Či emergencia, alebo zázrak — princíp je rovnaký.
  Pozrime sa na vec z uhlu súčasnej paradigmy tzv novej umelej inteligencie, ktorá vznikla na troskách starej pradigmy umelej inteligencie (inteligancia sú vedomosti).
  Podľa novej paradigmy je inteligencia reakcia na prostredie. Čím je reakcia komplexnejšia, tým je „vyššia“. Takto môže mať inteligenciu aj elektrón, má svoje vedomie. Takto má vedomie všetko. A evolucionizmus v darwinovskej paradigme dodáva, že každý systém má maximálnu inteligenciu vo svojom prostredí, tea vlastne niet vyššej a nižšej inteligencie, ale inteligencie v stabilizovanej forme, alebo inteligencie v bode bifurkácie, teda v stave hľadania novej maximy.
  publikované: 12.06.2009 13:51 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 35. teraz
  tomu vazne nielen nerozumiem ale uz aj pochybujem...vazne mam padit do prace, ale zaujal ma Joe vedla . V jednoduchych spolocnostiach je cin spaty s vykonavatelom cinu a ako taky sa sudi. neposudzuju sa pohnutky ani nic ine...kdezto v tzv. humannych ktore presli roznou soc.spol.a ekonomickou transformaciou sa sudia ciny, beru sa na ohlad pohnutky a stav a nedsudzuje sa tak vyrazne vinnik ako osoba. Uz aj kvoli tomu ze v kazdom vinnikovi vidime alebo sa odzrkadlujeme ako jedinec a nase vnutro a history ako aj spolocnost a jej historia aj v ramci viny.... tu sa mozu uplatnit tie Daimoninove memy ;-))
  publikované: 12.06.2009 13:55 | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 36. pre jajaj: "aj zločinec má právo na dôstojnú smrť"
  je to práve akýsi beznádejný pokus zosúladiť "humanizmus" a "cicavizmus" do jednej konštrukcie... "cicavecô zabije a potom má právo na "humanistove" úľavy...
  publikované: 12.06.2009 13:56 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 37. daimonion, mimochodom
  charakteristika označujúca závery evolucionizmu za vedecky podložený cynizmus pochádza z českého týždenníka, a už z povrchného sledovania českých médií je zrejmé, že naši českí bratia idey evolucionizmu vyťažujú omnoho viac než my tuná na našom provinčnom Slovensku. A keď vravím, že vyťažujú, nemám na mysli, že by evolucionizmu úplne prepadli, ale jeho závery zmieňujú, aplikujú a o dôsledkoch vedú názorový spor.
  Nepochybne nasledovaniahodný príklad.
  publikované: 12.06.2009 13:58 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 38. nj,
  v akom vzťahu je potom hľadanie novej maximy k času a vývoju? mne sa zdá, že evolucionizmus predpokladá časovú následnosť dejov, vývoj, vznik a zánik...alebo ho teraz ty inak definuješ? ako pretvorenie, hľadanie NOVEJ maximy?
  publikované: 12.06.2009 14:03 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 39. cokomilka, východiskový výrok
  o ktorý sa viedol spor pod jedným článkom na racan.blog.sk, neznel
  "aj zločinec má právo na dôstojnú smrť"
  ale
  "aj vrah má právo na dôstojný trest".
  Možno malý, možno v istom ohľade dosť podstatný rozdiel.

  publikované: 12.06.2009 14:03 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 40. hmm...,
  tak mon ami je ješitná. No, celkom dobré, najmä ak sa spýta na zakomplexovanosť. Čo tak ešte mon ami obvinť z čarodejníctva a zaujať postoj inkvizítora?
  Daimonion, Slováci žili 50 generácií v poľnohospodárskej spoločnosti, preto sú geneticky konformní? Tak toto má silu. Tým som chcel povedať, väčšiu somarinu som už dávno nepočul.
  Takže, iné národy už tisíc rokov žili v industriálnej spoločnosti, či ako? Poučíš ma?
  Možno o tom netušíš, ale aj Slováci mali svoju šlachtu. Či už viac alebo menej zmiešaného slovanského, maďarského,germánskeho alebo franského pôvodu. Ale svoju šlachtu, aj keď teraz sa to už akosi " nenosí". Nie sme iní ako ostaná Stredná Europa. Iba si treba dať hlavu hore a nebáť sa byť hrdý. Je to v nás, máme na to!
  publikované: 12.06.2009 14:12 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 41. rick - stay tuned
  na mojom blogu sa dočítaš oveľa väčšie somariny
  publikované: 12.06.2009 14:20 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 42. dia - myslím, že evolucionizmus
  tak ako každé poznanie abstrahuje. V tomto hreší dosť evolučná biológia. Tá napríklad neustále hľadá odpoveď ako môžu vzniknúť a zaniknúť druhy, pričom „druh“ je určité abstrahovanie. Napríklad muž a žena sú príslušníci jedného druhu, pričom majú významný rozdiel v jednom chromozóme. A čo tak homosexuálni muži a homosexuálne ženy? A bisexuálni a transexuálni jedinci? A to hovorím iba o jednom znaku, pohlavnom. A čo rasové rozdiely? Skrátka - druh je abstrakcia a je dosť možné že druhy nevznikajú a nezanikajú. Dúfam, že sa mi podarilo naznačiť, akým smerom sa uberám ostatnú dobu.
  publikované: 12.06.2009 14:27 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 43. Typické - keď dochádzajú argumenty
  alebo preteká pohár trpezlivosti s odlišným názorom oponenta, nastupujú urážky:
  Rick ... "väčšiu somarinu som už dávno nepočul"
  nonami ... "Tvoja ješitnosť mi je komická"
  alebo (urazené) pokarhanie:
  nonami ... "Sklamal si ma"
  publikované: 12.06.2009 14:30 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 44. ahoj, Rick - a ešte by som doplnila šľachtu veľkomoravskú
  :)
  Súhlasím s Tvojim názorom.
  No keďže sme pupok Európy, naša šľachta je "čistá", ale poriadne prepletený národnostný mix.
  Áno, byť hrdý na vlastnú šľachtu sa dnes nenosí.
  A radšej ani nespomeniem hrdosť na vlastné dejiny.
  Pretože to by ich niekto najprv musel ovládať :)
  Nosiť hlavu hore a nebáť sa byť hrdý ?
  Našťastie pribúda stále viac tých, čo to dokážu ...
  publikované: 12.06.2009 14:41 | autor: mon ami (e-mail, web, neautorizovaný)
 45. tak tomuto nerozumiem, kopec cudzich slov a ....nedokazal som to ani docitat
  jeden americký prezident raz napisal, ani neviem ktorý, ...že ak sa niekto nevyjadri stručne a jasne na v piatich maximálne 10 vetách ten nestojí za to aby bol prečítany, ...inak. nič proti autorovi, ale dám krk na to, že toto neprečítal takmer nik, ...asi to pises pre zložitejšich ako som ja sam, ...ja sa považujem za skor jednoduchého, takého ničomného proletára, ....už idem
  publikované: 12.06.2009 14:41 | autor: herman (e-mail, web, autorizovaný)
 46. Račan, ale to je v pohode
  toto patrí k priemernj výbave nahej opice, teda Homo sapiens. Mňa vždy skôr prekvapia vecné reakcie. Sám niekedy vopred prehnane podráždene reagujem, pretože na základe štatistiky predpokladám:
  1) čitateľ si môj článok poriadne neprečíta
  2) nepochopí jeho obsah
  3) pochopí z neho to čo chce a ako chce
  4) potrebuje vyhrať v klovacom poriadku najvýhodnejšiu pozíciu

  Ale snažím sa byť miernejší. Inak ja radšej nediskutujem. Nechce sa mi a nepotrebujem to. Ke´d mám čas, ako dnes tak aj áno, ale inak sa mi moc nechce.
  publikované: 12.06.2009 14:43 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 47. Rick - doplnenie
  malo byťť ... naša šľachta nie je "čistá" ...
  publikované: 12.06.2009 14:43 | autor: mon ami (e-mail, web, neautorizovaný)
 48. ak evolucionizmus ako poznanie abstrahuje
  aj od času a vývoja, tak mám teraz nabúranú predstavu o evolucionizme, resp. neviem, čo je v ňom podstatné...
  publikované: 12.06.2009 14:45 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 49. herman, ale veď aj ty
  si vo svojom traktáte "Mal Ježiš Kristus penis?" použil viac než 10 viet.
  A to si riešil omnoho jednoduchšiu otázku než daimonion.
  publikované: 12.06.2009 14:46 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 50. no ved ti vravim, že ja nestojim za prečítanie
  raz budem ale pisat ako Boh a vojdem sa do pol vety na tie najzložitejšie otázky
  publikované: 12.06.2009 14:48 | autor: herman (e-mail, web, autorizovaný)
 51. dia — tak som to nemyslel
  čas je základný faktor, aj vývoj štruktúr k zložitejším usporiadaniam. Len nič nemôže vzniknúť úplne. To je všetko.
  publikované: 12.06.2009 14:49 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 52. herman :)
  krk by som na to nedávala, ja som to prečítala ;)) dokonca aj 2x, bude šmik šmik ...
  publikované: 12.06.2009 14:50 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 53. tak s tým som daimonion
  súhlasila už vyššie :) uff
  publikované: 12.06.2009 14:50 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 54. dia - opravujem
  nič nemôže vzniknúť úplne nanovo :)
  publikované: 12.06.2009 14:51 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 55. Neviem, či ne/stojíš za prečítanie
  ale za komentovanie občas áno :-).
  A čo sa božského písania týka, čo tak skúsiť rovno telepatiu, osvietgenie či zjavenie?
  publikované: 12.06.2009 14:51 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 56. tak klobuk dolu, ...ale takých žien sa velmi bojím
  ...
  publikované: 12.06.2009 14:51 | autor: herman (e-mail, web, autorizovaný)
 57. alebo haiku
  pozdravujem cokomilku milú
  publikované: 12.06.2009 14:53 | autor: herman (e-mail, web, autorizovaný)
 58. herman, ja viem :)
  mňa sa bojíš odzačiatku...no čo už, s tým asi nič nenarobím, budem čítať aj naďalej ;) len s chápaním mám občas problém...
  publikované: 12.06.2009 14:54 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 59. donea
  ...tak vela štastia
  publikované: 12.06.2009 14:55 | autor: herman (e-mail, web, autorizovaný)
 60. Račan, máš šancu
  Nože mi daj argumenty, že iné národy nežili temer rovnako dlho v poľnohospodárskej spoločnosti ako Slováci. Ja tvrdím, že je somarina odvádzať konformnosť Slovákov od poľnohospodárskej spoločnosti. A vôbec sa za to nehanbím. Ibaže teraz nastavujem zrkadlo ja. Bojíš sa doň pozrieť a vyhováraš sa na došlé argumenty?
  Rovnako totižto v Strednej Európe mali poľnohospodársku spoločnosť aj iné národy a menší posun v industrializácii na Západnú Európu. Približne 10-20 rokov. 20 rokov je 50 generácií? Čoho? Mandalinky zemiakovej?
  Nože mi preukáž, že iné národy neboli v Európe temer rovnako dlho poľnohospodárakou spoločnoťou ako Slováci, ale indistriálnou.
  A pri mon ami je to podobné. Ona sa spýta na zakomplexovanosť a už je odsúdenec bez argumentov. Prečo nik neargumentoval k zakomplexovanosti?
  publikované: 12.06.2009 14:57 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 61. Račan, máš šancu
  Nože mi daj argumenty, že iné národy nežili temer rovnako dlho v poľnohospodárskej spoločnosti ako Slováci. Ja tvrdím, že je somarina odvádzať konformnosť Slovákov od poľnohospodárskej spoločnosti. A vôbec sa za to nehanbím. Ibaže teraz nastavujem zrkadlo ja. Bojíš sa doň pozrieť a vyhováraš sa na došlé argumenty?
  Rovnako totižto v Strednej Európe mali poľnohospodársku spoločnosť aj iné národy a menší posun v industrializácii na Západnú Európu. Približne 10-20 rokov. 20 rokov je 50 generácií? Čoho? Mandalinky zemiakovej?
  Nože mi preukáž, že iné národy neboli v Európe temer rovnako dlho poľnohospodárskou spoločnosťou ako Slováci, ale industriálnou a vyvráť moje tvrdenie, že genetická nekonformnosť Slovákovpre poľnohospodársku spoločnosť je somarina.
  publikované: 12.06.2009 15:03 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 62. mon ami
  máš pravdu s tou moravskou šlachtou. Čiastočne je to aj česká a občas aj poľská. Preto som uviedol slovanská.
  publikované: 12.06.2009 15:06 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 63. Rick, vážim si, že mi dávaš šancu :-).
  Len nerozumiem, prečo sa vo veci poľnohospodárskej spoločnosti obraciaš na mňa, tento argument použil daimonion.

  No keď už si sa ma spýtal na názor, tak ti skúsim odpovedať. Osobne si myslím, že daimonion tým nechcel povedať, že iné národy v (stredo)európskom priestore žili v iných podmienkach než Slováci, ale že to spojil s mojou hypotézou nedostatočnej hierarchickej štruktúrovanosti spoločenstva žijúceho na našom území. V tom sme sa od väčších európskych národov zdá sa dosť líšili.

  K zakomplexovanosti.
  nonami sa na zakomplexovanosť vo svojom komentári z 12:24 nepýtala, ona ju konštatovala:
  „Zaujalo ma, ako veľmi často sa tento úkaz vyskytuje u ľudí zakomplexovaných“
  a pravdepodobne nikto z diskutujúcich nemal potrebu na tento jej postreh reagovať.
  publikované: 12.06.2009 15:17 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 64. monami tvrdila, ak sa nemýlim,
  že sa pravdepodobne často stavajú nad Boha ľudia zakomplexovaní, nepodložila to žiadnym racio argumentom, skôr mi to pripadalo ako emocionálna reakcia na daimiho článok, tak na čo reagovať, Rick?
  publikované: 12.06.2009 15:27 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 65. Rickmožno je problém v tom, že polemizuješ s vlastným názorom
  Napríklad ja som presne povedal „jednoduchej sociálnej poľnohospodárskej kultúre“, čo bolo v kontexte s račanovým textom: „že my Slováci sme v relatívne malom rozsahu fungovali vo vyhranených hierarchických štruktúrach, a ak áno, tak obvykle na ich spodných úrovniach.“
  Teda aj iné spoločnosti žili v poľnohospodárskych spoločnostiach, len boli hierarchizovaniekšie ako v Uhorsku. Navyšs Slováci v Uhorsku (presnejšie v Hornom Uhorsku) tvorili iba formu občinovéj poľnohospodárskej spoločnosti, kýám mestské obyvateľstvo bolo prevažne nemecké, alebo maďarské. Väčšina šľachty bola maďarská, alebo nemecká. Vrsvy obyvateľstva boli viac ako inde v Európe etnicky diferencované. Génové toky medzi etnikami boli relatívne malé, preto sa mohol uplatniť bottleneck effect.
  publikované: 12.06.2009 15:32 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 66. ..:)))
  OK Račan.Nie Daimonion, ale ty si mi vytkol, že dochádzajú argumenty, keď som nezmyselné tvrdenie nazval somarinou. Tu nešlo o nedostatok argumentov, ale iba o experesívne pomenovanie zlého tvrdenia. Doposiaľ nik moje tvrdenie nevyvrátil argumentami. Iba ja som sa moje tvrdenie pokúsil podložiť.
  Hierarchická štruktúra bola aj na Slovensku podobná iným krajinám. Aj na Slovensku boli poddaní, slobodní ľudia, nižšia šlachta, stredná šlachta, vyššia slachta. To, že niekto nepozná kto sú Slováci, aké sú ich šlachtické rody ešte neznamená, že neexistujú. Zdá sa ti adekvátne odvodzovať odlišnosť Slovákov od iných európskych národov na základe chabých, alebo žiadnych znalostí o tom kto bol kto? Že sa u nás v školách neučí kto tu bol kto a viac sa učí o "sláve komunizmu", za to nemôžeme ani jeden. Ale kto hľadá, nájde...
  publikované: 12.06.2009 15:41 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 67. Daimonion,
  ja nenamietam veľký vplyv obyvateľov nemeckého, českého, francúzkeho, maďarského pôvodu. Aj to sme my. Áno aj to sme my, ktorí sme teraz Slováci. Prečo to máme zatajovať? Podľa genetických prieskumov sme tuším my Slováci iba na 20-30 Slovania. Inak sme germáni, kelti, románi... Ich zmeska. A čo má byť? Ja sa cítim aj s týmito koreňmi dobrý Slovák. Preto to moje tvrdenie o štrukturovanej spoločnosti Slovákov.
  publikované: 12.06.2009 15:53 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 68. tu nejde ani tak o to, nakoľko sme slovania,
  ale skôr o to, ako určité etnikum žije oddelene od iných etník. To značí, že ak slováci vo väčšej miere žijú v nehierachizovaných poľnohospodárskych societach a iné etniká obsadzujú tie ostatné vrstvy, tak spôsob života tej-ktorej vrstvy vytvára pri nízkych génových tokoch selekčný tlak na určité gény, ktoré sú výhodnejšie pre ten spôsob života. Pokiaľ je spoločnosť rozvrstvená v hierarchii na etnickom princípe, tak sú tieto gény distribuované v populácii aj etnicky, nielen lokálne.
  publikované: 12.06.2009 16:02 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 69. inými slovami
  Slovákom je niekto z genetického hľadiska potom nielen tým, koľko zdieľa génov s inými etnikami, ale aj tým, ktoré gény určujúce jeho správanie prevažujú v etniku.
  publikované: 12.06.2009 16:04 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 70. Rick, „nezmyselné tvrdenie“, „somarina“...
  Takéto expresívne vyjadrenia dobrého debatéra a trpezlivého polemika príliš nectia, o. i. aj preto nie, že vnášajú do otvorenej debaty predpojatosť a predčasné záverečné súdy, a pritom môžu vychádzať z nedorozumenia či nepochopenia postojov a argumentov názorového protivníka.

  Netajím, že neviem detailne, kto bol kto v šľachte či duchovenstve v našej histórii, a v zásade ani nemám pocit, že je to pre meritum otázky, o ktorej sa bavíme, až tak podstatné.

  Ako som povedal vo svojej ad hoc hypotéze, nemali sme armádu, nemali sme loďstvo, nemali sme naozaj zdatných obchodníkov. Okrem toho Slováci neobjavili, neobsadili, nekolonizovali ani nespravovali iné krajiny, nemali sme svojich kráľov a v inom než regionálnom a provinčnom meradle pôsobiacu svetskú či cirkevnú hierarchiu.

  Zoberme ako protiklad povedzme Angličanov a Holanďanov. Tí kolonizovali a spravovali územia po celom svete, Britské impérium svojho času ovládalo takmer polovicu zemegule. Aj vďaka tomu v ich spoločnosti bol omnoho silnejší tlak na hierarchizáciu a takto hierarchizovaná spoločnosť vyžadovala úplne iné správanie jednotlivca než masa poddaných.

  Jedným z dôsledkov je napríklad aj ten, že humanizmus, individualizmus a ďalšie myšlienkové smery sa nezrodili v našom životnom priestore, ale na západe.

  Napriek všetkej úcte k našim dejinám si myslím, že sa jednoducho v mnohých ohľadoch nemôžeme merať s Angličanmi, Holanďanmi, Nemcami, Francúzmi, Španielmi, Portugalcami, alebo povedzme čo aj len s Rusmi.
  publikované: 12.06.2009 17:15 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 71. No, tak Račan
  myslím, že je zbytočné ďalej rozoberať somarinu. Viem prečo som isté tvrdenie tak nazval a to je všetko.
  Ja som asi pochopil históriu trochu odlišne od teba. Učil som sa o Chetitoch, Babylone, Egypte, Perzii, Grécku, Ríme, Karolovi,Tataroch, čínskych dynastiách, Indii, Mayoch, Inkoch, Aztékoch,Napoleon, UK, USA, Hitler, Stalin... a mnoho iného. Bolo veľa veľkých. Celosvetových, kontinentálnych a najvyspelejších ríší alebo aspoň najmocnejších. Kde sú a čím sú dnes?
  Ako to chodilo vo svete? Jedna strana tí mocní - vládnuci a potom tí druhí - nikto.Bez armády, loďstva, zdatných obchodníkov,kráľov, hierarchie. Bez všetkého, čo si uviedol. Zrazu mocnú ríšu zrútil nikto, ten kto sa nemohol s nimi ani rovnať. V tom je ten problém, tí druhí nie sú nikto. Iba tí, ktorým to nedošlo si myslia, že sú nikým alebo menej cenným. A to na oboch stranách. Tomu, komu to dôjde, zmení svet.
  Ja síce nejdem meniť svet, ale kľudne sa začnem merať s kýmkoľvek na svete.Vo svojom odbore určite. Vážim si silu a úspech druhých, ale poznám aj svoju silu...
  publikované: 12.06.2009 18:22 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 72. Račan nič si z toho nerob
  sociálne vedy všeobecne a na Slovensku zvlášť nezaznamenali vývoj v iných vedách, najmä evolučných. Preto napríklad na tomto blogu bude pre mnohých takmer všetko somarina.
  Som v pokušení napísať článok o rasových rozdieloch a rasizme. To len bude krik, možno aj trestné oznámenie. Naozaj máme na čo byť hrdí, tu na Slovensku.
  publikované: 12.06.2009 18:30 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 73. Rick, ak ti stačí z polemiky odísť s vetou
  "Viem prečo som isté tvrdenie tak nazval a to je všetko", beriem to ako tvoju voľbu.
  Práve tak rešpektujem tvoje odhodlanie merať sa s kýmkoľvek na svete.
  publikované: 12.06.2009 18:36 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 74. daimonion, veď si z toho až tak moc nerobím :-).
  Ba vlastne máš pravdu, robím.
  Asi mi je trochu smutno, keď sa polemika mení v kolbište, kde sa deklarujú postoje, vyzdvihuje sa vlastná vzdelanosť a znevažuje súdnosti druhých. Lebo potom už nejde o polemiku, o približovanie sa k pravde, ale o výzvu k ideologickému boju.
  A ten ja nemusím...
  publikované: 12.06.2009 18:42 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014