Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Replikátor: Replikátor pána Dawkinsa (pokračovanie)

V pokračovaní článku o základnom pojme dnešnej evolučnej biológie a memetiky sa pozrieme na to, ako vlastne chápal replikátor sám jeho autor.

Orginál článku je uverejnený tu.

Anima Et Machina | stály odkaz

Komentáre

 1. pozriem sa neskôr :)
  len som chcela pozdraviť daimi, aj keď je to možno (pod týmto článkom) nepodstatné...
  publikované: 03.06.2008 11:52 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Hlasujem za "pasívny replikátor"
  Pokiaľ ma pamäť neklame a môj vhľad do problematiky dovolí, zdá sa mi,že Dawkins sám v knihe "Sebecký gén" upozorňuje, že iba kôli jednoduchosti a názornosti rozpráva o géne ako o niekom, kto sa vedome rozhoduje, je aktívny a volí si nejaký výhodný smer. V skutočnosti však vraj myslí skôr iba to, že zo všetkých génov prežili iba tie gény, ktoré sa náhodou zmenili výhodným smerom.

  Môj obľubený filozof Schopenhauer ešte tvrdil, že iba deje v neživej prírode možno vysvetliť cez pôsobiace príčiny/čo to spôsobilo/ , ale živé organizmy možno výsvetľovať iba cez účelové príčiny/načo je to dobré/. Po prečítaní knihy "Sebecký gén" sa mi však zdá,že aj živé organizmy možno vysvetľovať cez pôsobiace príčiny. Nezískal som však dojem, že by replikátory, boli tom prvotnou a slobodnou príčinou všetkého,hlasujem teda za "pasívny replikátor". Schopenhauer daľej píše,že za všetkým je jedna a tá istá "vôľa", ktorá jediná je slobodná, a všetko ostatné je jej prejavom a neslobodné. Pomaly začínam tú Schopenhauerovu "vôľu "nazývať "schopnosť replikovať sa".
  publikované: 04.06.2008 08:45 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. sestko, po dlhom váhaní
  hlasujem za pasívny aj ja. Dawkins v tom podľa mňa nemá jasno, šo som sa pokúsil doložiť. Vždy keď popisuje replikátor ako princíp, tak hovorí o aktívnom replikátore. Tento má vlastnú intencionalitu a všetko ostatné sú vehikle, prostredníctvom ktorých túto intencionalitu realizuje. Lenže Dawkins je zároveň biológ a pri popise fungovania replikátora nie ako princípu je jeho replikátor pasívny. Ďakujem za inšpiráciu, toto zhrnutie vložím do textu :)
  Pôvodne som mal v úmysle iba popísať princíp replikátora, ako ho Dawkins zaviedol. Myslel som si, že rozpory s tým spojené budú vlastne iba zdanlivé. Napríklad v memetike je problém povedať čo tým replikátorom vlastne je. No a pod vplyvom knižiek biológa a filozofa Moarkoša som sa dôkladnejšie zamyslel nad replikátorom ako princípom. A nemám z toho dobrý pocit. Myslím, že Markoš neverí v nejaký replikátor a v aktívny už vôbec nie. Napokon ak si prečítaš jeho Povstávání živého tvaru, tak vidíš priveľa dôvodov na to, že v živých systémoch môže byť v jednej chvíli replikátorom gén, v inej podľa neho vytvorený proteín, v ďalšej celá veľká časť bunečnej štruktúry. Ak je tomu tak, je vôbec ešte možné obhájiť Dawkinsovu predstavu biologickej evolúcie?
  Priznám sa, v niektorých chvíľach som to už vzdával. Skrátka evolúcia je príliš komplexný jav na to, aby bola popísateľná nejakým jednoduchým princípom. Iste, základné princípy. variabilita a selekcia zrejme popisujú z evolúcie niečo podstatné, ale keď sa ide do hĺbky, teda ako variabilita a čoho a ako prírodný výber a na čom - tam zrazu nastáva chaotický obraz...
  Nuž ja nie som druhý Darwin, ale aspoň skúsim niečo naznačiť... môžete ma za to pokojne kameňovať :)
  publikované: 04.06.2008 09:21 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 4. DvC, píšeš, že Dawkins implicitne predpokladá sebareplikáciu...
  ako podstatnú vlastnosť fyzikálnych objektov, pričom „(sebareplikácia) je zároveň v istom zmysle nefyzikálna vlasťnosť, pretože niet pre ňu fyzikálnych dôvodov“.
  a čo ak pre sebareplikáciu fyzikálne dôvody sú, len ich zatiaľ fyzika nepozná?
  čisto špekulatívne si kladiem otázku:
  ak existujú fyzikálne dôvody pre stabilitu fyzikálnych objektov v trojrozmernom priestore, prečo by nemali existovať aj fyzikálne dôvody pre stabilitu fyzikálnych objektov v čase, vo štvrtom rozmere priestoru?
  sebareplikácia je v tomto zmysle vlastne účinný (možno jediný) mechanizmus, ktorý zaisťuje fyzikálnym objektom stabilitu v plynúcom čase, aj keď spôsobom, ktorý sa od mechanizmov zabezpečujúcich fyzikálnu stabilitu v trojrozmernom priestore dosť výrazne líši...
  publikované: 04.06.2008 09:35 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. wyslúžilec, veľmi správna otázka
  len problém je v tom, že fyzika nepozná dôvod na sebareplikáciu, skrátka to nie je predmetom jej skúmania. Fyzika vlastne ani nevie vysvetliť stabilitu, iba popisuje, ako taký stav vyzerá. Teória chaosu síce opisuje ako dochádza k stabilným stavom, ale nepopisuje prečo vôbec sú stabilné a prečo nestabilné stavy. Najlepšie, čo som ja osobne o evolúcii od fyzika čítal, je myslím od Iliju Prigogina veta: evolúcia je chaos s negatívnou spätnou väzbou.
  Dawkins však hľdá akési mechanické príčiny, priľnavosť a rýchlosť replikácie. To však nijako neoprávňuje existenciu myšlienkového konštruktu replikátora a už vôbec nie aktívneho replikátora, teda takého, ktorý podľa dawkinsových slov, dokáže ovplyvňovať svoj osud, inými slovami ovplyvňovať pravdepodobnosť svojej replikácie. V čom sa líši molekula DNA od inej molekuly, napríklad kryštál soli, v ovplyvňovaní svojho osudu? Obe majú tú Dawkinsovu priľnavosť, teda obe sú schopné ovplyvňovať svoj "osud". Nie, dawkins veru nenašiel svätý grál biológie: nevyriešil otázku ako z neživého vzniklo živé.
  publikované: 04.06.2008 09:56 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 6. DvC, už dávnejšie som špekuloval nad otázkou...
  či vlastne jediný rozdiel medzi „neživou“ a „živou“ hmotou nie len v rýchlosti a kvalite adaptačných procesov...
  ak sa nad tým zamýšľam v súvislosti s vyššie uvedenou špekulatívnou úvahou o „stabilite v čase“, potom sa mi žiada povedať, že „neživá“ hmota sa od „živej“ líši tým, že stabilita „neživej“ hmoty v trojrozmernom priestore je taká vysoká, že tlak na uplatňovanie mechanizmov zaisťujúcich v nej stabilitu v čase nie je príliš vysoký, kým v „živej“ hmote je vzťah medzi týmito dvomi druhmi stability presne opačný.
  publikované: 04.06.2008 10:05 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. wyslúžilec, ono je to asi zložitejšie
  stabilita živého systému oproti neživému, napríklad čadiču je veľmi nízka. Aby si mohol žiť, tak sa Tvoje tele s výnimkou neurónov niekoľkokrát za život kompletne zrecykluije. To teda nie je bohvieaká stabilita. Dokonca ani DNA, na rozdiel od toho, čo sa všeobecne predpokladá, sa neazachová počas života v presnej štruktúre, aj ona replikáciami doznáva zmien.
  Zato stabilita ŽIVOTA ako takého je vysoká a porovnateľná s nerastnými horninami. No ale povedzme stabilita protónu je myslím vyššia ako je vek Vesmíru.
  Adaptácia? V poriaku, lenže čo to je? Čím sa to odlišeju od bytia povedzme diamantu, či elektrónu? Nie je to tiež adaptácia?
  Mne sa vidí, že jadro problému je v tom, že sme zvykmnutí pri skúmaní vecí zdôrazňovať rozdiely a zanedbávať to, čo je spoločné. Možno to rozlíšenie živé-mneživé je iba myšlienková pomôcka, ktorá však v skutočnosti viac zahmlieva, ako vysvetľuje.
  publikované: 04.06.2008 10:26 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 8. DvC, zložitejšie je to celkom určite :)
  Tvoja myšlienka "Možno to rozlíšenie živé-mneživé je iba myšlienková pomôcka, ktorá však v skutočnosti viac zahmlieva, ako vysvetľuje" sa mi pozdáva.. lebo si myslím, že ak "živá" hmota vznikla z "neživej", musí už v "neživej" hmote existovať aspoň akýsi "koncept" života, akýsi "protoživot", akési "nadanie pre život", a tudíž spoločným menovateľom "neživej" a "živej" hmoty asi nie sú len fyzikálne častice ako ich stavebné kamene, ale aj akýsi spoločný princíp bytia.
  publikované: 04.06.2008 10:42 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. wyslúžilec, asi tým smerom
  sa uberajú aj moje úvahy :)
  publikované: 04.06.2008 11:02 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 10. DvC, zišlo mi na um, že...
  „živá“ hmota možno nevznikla z „neživej“ hmoty, možno obe majú spoločný základ obsahujúci iskru života, ktorá v neživej hmote vyhasla.
  tým by sa otázka "kedy a ako v živej hmote vznikol život?" zmenila na otázku "kedy a prečo v neživej hmote život odumrel?".
  publikované: 04.06.2008 19:36 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. hogúšik :)
  Tvoje myšlienky sa uberajú podobným smerom, ako myšlienky jedného filozofa :) hovoril o prírode ako o vyhasnutom duchu...ktorého nazval neživou prírodou...
  publikované: 04.06.2008 19:45 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 12. diuška, ktoréhože filozofa myšlienky to vo mne strašia, hm??? :)
  publikované: 04.06.2008 19:52 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. Schelling :)
  žil na prelome 18. a 19. storočia...no hovoril o duchovnej podstate sveta...ktoré prechádza vývojom a zmenami...aj vyhasnutím...určite máš inú predstavu, len vo mne zarezonovalo to slovo "vyhasnúť"...
  publikované: 04.06.2008 19:56 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 14. pekná diskusia :) hogo a diuška
  a možno to rozdeľovanie na živú a neživú hmotu nie je nič iné ako starý dobrý antropocentrizmus
  publikované: 04.06.2008 20:35 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 15. ina, Schellinga bepoznám,
  ale ak je to tak, ako vravíš, Diuška, tak mi to silne pripomína Platónov svet ideí, či nie?
  publikované: 04.06.2008 20:40 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 16. jj, dualizmus je silne zakorenený v človeku
  v podstate máš pravdu, nemeckí klasickí idealisti boli Platónovi veľmi podobní...premýšľam, v čom sa odlišovali...
  publikované: 04.06.2008 20:47 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 17. DvC, čo je na rozdeľovaní hmoty na živú a neživú hmotu antropocentrické?
  mne sa zdá ich rozlišovanie ako účelné, aj keď sa zdá, že ide o dve formy tej istej podstaty.
  a s diuškou my vždy len pekne diskutujeme, krivého slova si nepovieme :).
  diuška, dík za toho Schellinga :).
  publikované: 04.06.2008 20:48 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. :)) no, až mi je divné, že ma daimi diuškou volá ;)
  hogúšik, človek vymedzuje podstatu sveta vo vzťahu k sebe (ja hovorím o antropomorfizme), resp. podľa toho, akým spôsobom vníma seba, pociťoval rozkol sám v sebe (duša a telo) a vniesol ho aj do sveta (ak to pravdaže nie je naopak a teda to, čoho sme súčasťou sa prenáša do nášho vnímania)...Fichte, Schellingov súčasník dokonca tvrdí, že skutočne existuje len duchovné Ja, ktorého nevedomou činnosťou vzniká NeJa=príroda...
  publikované: 04.06.2008 20:56 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 19. hogo, to je taký môj pohľad na vec
  Antropocentrizmus má svoju hierarchiu:

  1. Najdokonalejší je človek.
  2 Menej dokonalé sú tzv. hominidné opice
  3. tu by sme mohli umiestniť tzv vyššie cicavce, teda všetko, čo má "tvárô
  4. to zvyšok lezúcich a plávajúcich a lietajúcich potvor
  5. no a tu by sme mohli dať jednobunkáče
  6. sem snáď degenerovanú živú hmotu, teda vírusy
  7. no a sem tzv neživú hmotu

  No a vtip je v tom, že že na takúto hierarchiu v skutočnosti niet nijakého dôvodu. Dokonc v prípade rozdelenia na živú a neživú prírodu sa mi zdá, že si zarábame na problém. Napríklad: neustála snaha zadefinovať čo je živé sústavne stroskotáva. Samotný pojem "živé" je možno prejav antzopocentrizmu
  publikované: 04.06.2008 20:59 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 20. mimochodom
  vie mi niekto povedať odkedy sa nedajú formátovať komentáre?
  publikované: 04.06.2008 21:00 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 21. Schellingov a Heglov objektívny idealizmus
  sa od antropocentrizmu odvracia...subjekt nie je najdôležitejší, je súčasťou vyššieho (absolútneho) ducha...
  publikované: 04.06.2008 21:01 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 22. ee daimi :/
  publikované: 04.06.2008 21:04 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 23. DvC, aj keď ma vytrvalo podozrievaš z antropocentrizmu.. :)
  tá Tebou zmienená antropocentrická hierarchia ma moc nevzrušuje a ani sa ňou neriadim.. no rozdiel medzi "živou" a "neživou" hmotou ma vzrušuje, lebo sa zdá byť evidentný.
  a či je to prejav antropocentrizmu alebo nie, celkom rád by som vedel, ako to vlastne so vzťahom týchto dvoch hmôt je :).
  publikované: 04.06.2008 21:06 | autor: wyslúžilec (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. antropomorfizmus z memetického hľadiska
  Každý sapient sa nevedome neustále umiestňuje v hierarchii svorky. Ak vníma prvky prostredia ako niečo, voči čomu sa má vzťahovať, tak je samozrejme pripravený ľahšie prijaž mém, ktorý ho v tej hierarchii vyzdvihuje, ako mém, ktorý ho dáva na roveň týmto prvkom, prípadne nižšie.
  Mémy, ktoré, uspokojujú potrebu umiestniť sa v pomyselnej hierarchii prostredia vyššie majú teda väčšiu pravdepodobnosť na šírenie sa v hlavách sapientov, ako opačné mémy. Preto napríklad tvrdenie, že sme súčasťou prírody nemá takú popularitu, ako tvrdenie, že môžeme nejako riadiť prírodu. Dokonca aj zelení ekoideológovia vyzdvihujú človeka z prírody a nad ňu, pretože tvrdia, že Človek poškodil prírodu a musí ju napraviť. Nie príroda prostredníctvom človeka mení svoje nastavenie, tak ako prostredníctvom vírusov, baktérií, hmyzu a všetkého ostatného.
  publikované: 04.06.2008 21:08 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 25. hogo, nič si z toho nerob
  ja z antropocentrizmu podozrievam každ=ho a seba ako prvého :)
  No veď skús napísať v čom je rozdiel medzi živým a neživým. Možno to bude zaujímavé.
  publikované: 04.06.2008 21:10 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 26. napriek tomu bol Hegel dosť
  populárny...aj iné, najmä východné učenia, ktoré nie sú antropocentrické a nevtláčajú do sveta "pečať" ľudskosti...nenapadlo mi vhodnejšie slovo heh...
  publikované: 04.06.2008 21:11 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 27. diuška :)
  no ja neviem ši by Hegel a Schelling (Hegela som trocha čítal ) považovali človeka za principiálne to isté ako švába, či baktériu. Alebo sa mýlim. Veď aj u Hegela je človek nadaný duchom a šváb nie.
  publikované: 04.06.2008 21:14 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 28. to hej, ale človekom
  hierarchia u Hegla nekončí ;) nie je najdokonalejší...
  publikované: 04.06.2008 21:22 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 29. isteže nekončí, diuška
  ešte je tu supersamec na obraz Čoveka s veľkým Č, či nie? Nech už je to Boh,m či Idea
  publikované: 04.06.2008 21:25 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 30. hm a nie supersamica? :P
  jj, Boh, Duch, IDEA...neosobná
  publikované: 04.06.2008 21:27 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 31. supersamica u Hegela a Schellinga?
  NIKDY!!!
  publikované: 04.06.2008 21:33 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 32. :))
  aje aje...no asi nie, je tam to pohlavie vôbec dôležité?
  publikované: 16.06.2008 12:22 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014