Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Prostý ľud

Existuje taký zvláštny pojem - prostý ľud. Niekto ho môže považovať za znevažujúci, iný za nesprávny, prípadne za archaický, ale ja mám dosť dôvodov si myslieť že tento pojem označuje reálny jav. Prostý ľud je skrátka väčšina obyvateľov nejakej krajiny, ktorá sa vyznačuje určitou charakteristikou.
Prostý ľud, je priemerne vzdelaný, čo značí, že sa príliš nenamáha vzdelávať. Pod vzdelanosťou tu nemyslím to, ktoré školy má niekto absolvované, ale to, ako aktívne a sústavne vyhľadáva vzdelanie pokiaľ možno v čo najširšom spektre. Prostý ľud si zabsolvuje stredné alebo vysoké školy a zväčša považuje ďalšie vzdelávanie za príťaž.
Prostý ľud má svoje názory odvodená od priemerných vrodených vlastností väčšiny, má ich ustálené a nemá rád, ak mu ich niekto spochybňuje. Dokonca sa dá povedať, že prostý ľud si myslí, že existujú nemenné pravdy a ak si to aj nemyslí, vnútorne to tak hlboko pociťuje a správa sa podľa toho.
Prostý ľud hodnotí veci nielen podľa nemenných právd, ale tieto pravdy odvodzuje zo svojej prostej dennej skúsenosti, ktorá sa krúti okolo bežných životných potrieb, ako je: koľko zarobiť, čo ešte kúpiť, kto komu čo dal, alebo nedal, kto je šéf a kto podriadený... a skrátka z takých drobných denných radostí a starostí prostého človeka. Komplexnosť sveta vníma cez prostú komplexnosť svojho prostého prežívania.
Prostý ľud je v každom štátnom zriadení tá časť spoločnosti, ktorej podporu pre svoje zámery a ciele potrebuje získať, alebo si vynútiť elita spoločnosti, ktorá sa v demokraciách zväčša rekrutuje tiež z prostého ľudu. Na to, aby to elita dokázala, vyvinula si v priebehu stáročí neomylné techniky manipulácie s prostým ľudom. Na získanie podpory sa preto používa propaganda, ktorá nie je ničím iným ako zjednodušením komplexnosti sveta na komplexnosť potrieb prostého ľudu.
Prostý ľud preto chápe stále a neochvejne politiku ako stret morálnych kategórií. Pre prostý ľud je dôležité, či je politik "dobrý", alebo "čestný", či kradne, alebo nekradne, jlame, či neklame, či štát je zlý agresor, alebo úbohá obeť. Pre prostý ľud niet v zásade rozdielu medzi sporom susedov a sporom štátov, v oboch skúma, ktorá strana je v práve a ktorá nie. Prostý ľud rovnako nie je schopný motivácie rozhodnutí štátov odlíšiť od motivácií rozhodnutí politikov, veď ich denná skúsenosť je, že rozhodnutie jedinca je totožné s rozhodnutím toho, koho zastupuje - teda zasa toho istého jedinca. Prostý ľud zväčša hodnotí rozhodnutia štátov podľa veľkosti svojej peňaženky, a teda je preň samozrejmé, že ak niektorý štát začne vojnu, tak to robí pre materiálny zisk niektorého z politikov toho štátu.
Pre prostý ľud je nepochopiteľná (a v zásade neprijateľná) taká predstava sveta, kde veci fungujú nezávisle od vôle ich aktérov, kde práve naopak, situácie a objektívne skutočnosti si aktérov vyberajú tak, aby javy vôbec prebehli. Pre prostý ľud je úplne nepochopiteľné, že politika je prírodný jav, podobne ako gravitácia, či elektrina, a že ak od elektriny neočakávajú, že zlých potrestá a dobrým pomôže, tak by to isté nemali očakávať od politiky, pretože politika tak ako gravitácia, či elektrina nemá s morálkou nič spoločné.

Machiavelli | stály odkaz

Komentáre

 1. Daimonion...
  A ty sa radíš k prostému ľudu? :)
  Ja osobne sa snažím vidieť aj trošku viac a trošku inak, ako ten prostý ľud, ale uznaj-niekedy je to ťažké, vidíme príliš málo do fungovania štátu, politiky a podobne...
  publikované: 11.09.2008 14:40 | autor: clementine (e-mail, web, autorizovaný)
 2. Ponúkni svoju definíciu prírodného javu.
  DvC, obvykle sa javy delia na prírodné a umelé, spôsobené činnosťou človeka, no asi to bude mať súvis s tvojou teóriou evolucionizmu klonovanou s memetikou, preto toto tradičné delenie u teba neplatí.
  publikované: 11.09.2008 15:04 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 3. cokomilka - vynikajúci postreh,
  naozaj nerozlišijum prírodné a umelé. Mám za sebou mnohoročné úsilie o takéto rozlíšenie a výsledkom je poznanie, že sa nedá objektívne rolíšiť prírodné a umelé.
  publikované: 11.09.2008 15:17 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 4. prostý ľud
  veci zjednodušuje a zbytočne nekomplikuje...asi je jednoduchšie riadiť sa podľa zaužívaných pravidiel (spôsobu života), ako ďalej spoznávať svet a vytvárať nové neoverené pravidlá...mám pocit, akoby si tento "reálny jav" chcel zmeniť...je to tak? a ak áno, prečo by sa mal zmeniť? zmené sa niečo, ak prijmem, že je politika na mne nezávislý jav?

  budem čakať, kým si ma veci vyberú...nemusím ani hľadať, ony si nájdu mňa...v "pravý" čas alebo vôbec...veď na tom nezáleží...na mne (nás) nezáleží...

  no možno je ten reálny jav nevyhnutný, aby to, čo sa deje za ním, fungovalo...alebo je možno potrebné, aby sme si to aspoň mysleli...

  a znovu hľadáme podstatu za javením sa každodennosti...
  publikované: 11.09.2008 15:17 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 5. dia, nič nechcem meniť, iba popisujem
  vrámci mojej práce na štúdiu memetiky sa vynárajú také deriváty, a tento sa týka politiky a politickej praxe, inšpirácia gruzínskymi udalosťami.
  publikované: 11.09.2008 15:34 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 6. DvC, som rada, že sme si vyjasnili problém "prírodný jav".
  Tvoj bonmot "pretože politika tak ako gravitácia, či elektrina nemá s morálkou nič spoločné" sa mi síce páči, no je z môjho pohľadu prostého človeka predsa len schizmou v tvojej teórii, lebo veď ak všetky javy sú prírodné, prečo vydeľuješ pojem morálka z tohto druhu javov? Morálka by mala byť tiež prírodným javom, teda morálne sociálne chovanie sa dá definovať ako človekom neovplyvnený jav?
  publikované: 11.09.2008 15:34 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 7. daimonion
  od prostého ľudu k politike - a vyvodím si na základe skreslených pojmov (vzdelanie, nemenné pravdy, prostý ľud myslí...), že tak ako platia prírodné zákony pre fyzikálne veličiny, tak platia aj pre kategórie spoločenských vied, teda keď pre politiku, tak aj ekonomiku,...tak zoberme si fyzikálnu veličinu - hmotnosť,.. čo také by jej v politike mohlo zodpovedať? respektíve, aké prírodné veličiny ovplyvňujú politické procesy? O_ô
  publikované: 11.09.2008 15:36 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 8. cokomilka - a kde som morálku vyčlenil z prírodných javov?
  publikované: 11.09.2008 15:42 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Derechura - politológia je tiež veda
  no a ja niektoré svoje názory budem v rámci tejto sekcie uverejňovať. Napokon dôjde aj na inšpiráciu sekcie - na pokus o rozbor kaukazských udalostí.
  publikované: 11.09.2008 15:44 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 10. DvC, ty sám si dal do protikladu morálku a
  s množinu pojmov ako politika, gravitácia, elektrina... tak neviem, že čo teda je spoločnou charakteristikou morálky, politiky, gravitácie a elektriny...
  publikované: 11.09.2008 15:56 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 11. daimonion veď ja to nikde nespochybňujem
  ...neviem prečo mi to odkazuješ? mňa len zaujíma, že ak podľa teba platí "politika je prírodný jav", potom sa pýtam, aké prírodné veličiny ju ovplyvňujú, je to legitímna a férová otázka O_ô
  publikované: 11.09.2008 15:57 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 12. cokomilka - ja som dal do protikladu
  vnímanie politiky ako pokračovania morálky a politiky ako od morálky priamo nezáviského javu.
  publikované: 11.09.2008 16:04 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 13. derechura - o tom budú ešte nasledovať články,
  tak načo by som to tu rozoberal?
  publikované: 11.09.2008 16:05 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 14. daimonion
  jednoduchá otázka - jednoduchá odpoveď,...ak máš záujem niečo komplikovať a zaobaľovať, nech sa páči,...ja mám rada priame odpovede,..v jednoduchosti tkvie nielen krása,...tiež o tom dnes napíšem :-) O_ô
  publikované: 11.09.2008 16:10 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 15. Dumám, či všetky javy, podľa teba prírodné,
  majú aj svoju chybnú predstavu, tak ako obyčajný ľud má chybnú predstavu politiky, ktorážto je tiež prírodným javom, a ďalej ma zaujíma, že ako sa s týmto chybným svetom predstáv o javoch má narábať v memetike, či to nie je nejaký ďaľší level, teda nie gén ani mém ale nejaká tretia kategória?
  publikované: 11.09.2008 16:21 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 16. ...hmm, gruzinske sachy, to mozu byt aj nardy, tradicna gruzinska hra nazyvana aj backgammon, casto porovnavana so sachom, pre jej narocnost na analyticko-strategicke myslenie, je tazsie algoritmizovatelna, dolezitu rolu v nej hra aj stastie a dostavam sa k neuronovym sietiam...
  ..mam rad prosty lud...kaukazsky,
  .. asi som mimo..
  .cudne myslienkove pochody
  publikované: 11.09.2008 16:28 | autor: motorkar (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. podľa mňa by sa nemalo hovoriť o "chybnej predstave"
  ktorá je potom tá správna? memeticko-genetická?

  evokuje to vo mne pocit nedokonalosti, nedostatočnosti, omylu, ktorý je potrebné odstrániť, reparovať a to v snahe žiť v pravde, realite, vnímať veci správne, pretože...??? politika je prírodný jav, ktorý nemá s morálkou nič spoločné...len to, že aj ona je prírodný jav...a stierajú sa hranice prírodného a umelého...
  publikované: 11.09.2008 16:29 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 18. A ktorý pojem chceš použiť, Dionea, namiesto
  "cHybnej predstavy" ? Ja si stále myslím, že nesprávne chápaná predstava reality/politiky napr./ovplyvňuje prírodnú realitu - politiku/napr. formou nesprávneho výberu vo voľbách/ a preto si myslím, že toto už nie je evolúcia v pravom zmysle, pretože neovplyvňuje človeka jedine správne, tak ako sa to deje počas prirodzeného výberu, veď podľa teórie memetickej evolucionistiky je prirodzený výber to najvhodnejšie, čo sa vo vývoji ľudstva mohlo prihodiť....
  publikované: 11.09.2008 16:45 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 19. cokomilka - z pohľadu memetiky
  nie sú memy chybné, alebo správne, ale úspešné, či neúspešné.
  publikované: 11.09.2008 16:52 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 20. dia, máš samozrejme pravdu
  neexistujú chybné skutočnosti, ale existujú názory, teda memplexy, ktoré nejakým spôsobom obsadzujú hlavy. Napríklad morálny pohľad na politiku je úspešný, pretože ho pochopí väčšina ľudí, uspokojuje ich základné kognitívne schémy sociálnej komunikácie. Prostý ľud si nejako predstavuje fungovanie systému, ktorý tak nefunguje. Z toho pohľadu je chybný, či nie?
  publikované: 11.09.2008 16:55 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 21. čoko :) daimi...
  asi tak, ako to opísal daimonion...ale ten systém funguje asi aj vďaka tej "chybnej, prostej, zjednodušenej, neúplnej" predstave...
  publikované: 11.09.2008 17:23 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 22. vazeni, z mojej strany nemam k danej veci co viac povedat.
  ô
  publikované: 11.09.2008 17:30 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 23. Tak to snáď nie
  Politika, že je prírodný jav? Kde sa sa vyskytuje nezávisle na ľuďoch, tak ako gravitácia alebo elektrina, tlak, vietor...? Nie je politika náhodou spoločenský jav, tak ako morálka, kultúra a pod...?
  publikované: 11.09.2008 19:37 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. Rick - tak to snáď áno
  spoločenský jav je samozrejme prírodný jav, rovnako ako morálka, či kultúra.
  Pre bližšie štúdium odporúčam evolučnú psychológiu a memetiku.
  publikované: 11.09.2008 19:55 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 25. Daimonion - tak to snáď nie
  Samozrejme dá sa to aj tak definovať. Máš na taký prístup nárok. Ani mne nič nebráni, aby som napríklad pri štúdiu času, definoval baterky do hodiniek, ako prírodný jav.Je len na čitateľovi,či takéto tvrdenie príjme, aby prácu o baterkách do hodiniek, bral ako prácu o prírodnom jave. Je na ňom, ak sa rozhodne taký príspevok čítať, aby posúdil, či som písal o súhrne poznatkov v danej oblasti, doplnený prípadne o vlastné poznatky a názory, alebo som písal humoristický príspevok, ako zlátaninu táranín.
  publikované: 12.09.2008 07:24 | autor: Rick (e-mail, web, neautorizovaný)
 26. cool
  už len sa nejak dostať medzi tú elitu...
  publikované: 12.09.2008 12:55 | autor: qedisk (e-mail, web, neautorizovaný)
 27. daimonion
  posledný odstavec môže byť, ale koliduje mi úplne s týmto komentom.

  "že politika už nie je evolúcia v pravom zmysle, pretože neovplyvňuje človeka jedine správne, tak ako sa to deje počas prirodzeného výberu, veď podľa teórie memetickej evolucionistiky je prirodzený výber to najvhodnejšie, čo sa vo vývoji ľudstva mohlo prihodiť...."

  evolúcia (vývoj, "prirodzený výber") nevyberá nič ,iba je-plynie , nekonverguje k optimu , nevyberá správne ani najlepšie, preskakuje vhodné riešenia pre nadchádzajúci čas, s ohľadom len na súčasný stav v danom prostredí a už zakódovanú minulosť. Prirodzený výber ma význam pre dynamicky sa rozvíjajúce súperiace svety v dynamicky sa meniacom prostredí. Pokiaľ by svet ľudí nekolidoval so svetom iných prvkov, pravdepodobne by prirodzený výber ani nemusel byť, veď by sa nemuselo "ľudstvo" rozvíjať ani sa zmenami brániť. Prirodzený výber je nutnosť vo svete závislostí, výsledkom ma byť zmena, nie "zlepšenie" daného druhu a trebárs je fajn pre takého Boha, ktorý sa nudí. Prirodzený výber tak ako je vysvetľovaný , je pre mňa len kumulácia zmien, ktoré prežili . Nie preto , že boli lepšie, vhodnejšie pre vývoj, ale preto, že odolali v lokálnom čase. To isté sa deje s mémami, a politika je jeden veľký mém predstavy o " prospešnom smerovaní", ktoré je presne tak "prospešné" ako evolúcia sama.
  Ak sa zmenilo počasíčko, tak dynosaurici sa mohli aj so svojou super evolúčnou výbavičkou zmieriť jedine smrťou, tak jak indiánom super "evolúcia" nadelila.
  publikované: 14.09.2008 01:06 | autor: sygon (e-mail, web, autorizovaný)
 28. sygon - myslím, že prírodný výber vždy zabezpečí lokálne optimum
  čím myslím hlavne v čase. V danej chvíli je niektorá mutácia povedzme génu výhodnejšia pre prežitie organizmu a prírodný výber zabezpečí jej presadenie v populácii. To sa dá označiť za lokálne optimum, či nie?

  Inak ten koment napísla cokomilka, nie ja, jej predstavy často kolidujú s mojimi. Cokomilka nerozumie evulúcii.

  Prírodný výber, ako píšeš, vždy funguje iba ak súperia nejaké koncepcie o zdroje. Lenže to je tak v princípe vždy, druhá veta termodynamická. Vždy je viac požiadaviek, ako zdrojov.

  Napríklad je na Zemi ešte zopár kultúr sapientov, ktoré memami obmedzili svoj rast a žijú akože v súlade s prostredím. Tam sa samozrejme rast na dlhú dobu zastavil. Lenže to končí, pretože iné kultúry už obsadzujú ich priestor, a aby tieto prežili v pôvodnej podobe, musia sa iné kultúry zriecť nejakých zdrojov.

  To, že evolúcia nie je zlepšenie, pokrok a podobné nezmysly, že je to jednochu iba teleonomický vývoj vedia ľudia dosť ťažko vstrebať, viď moja diskusia s cokomilkou v nasledujúcom članku "Politika ako stret záujmov".

  Inak vymieranie druhov, teda aj dinosaurov je trocha záhada a evolucionistický problém, myslím, ako som pochopil asi väčší ako vznik druhov. Pokiaľ nastanú prudké zmeny v prostredí tak je to jasné, ale veľmi veľa druhov vymieralo dokázateľne postupne, nedokázali sa adaptovať za mnohé generácie, čo platí aj pre dinosaury. Tá rozprávka s pádom asteroidu je asi málo pravdepodobná.
  Som rád, že je tu človek, ktorý chápe evolúciu asi tak ako ja :) Stuart Kauffman hovorí o evolúcii ako o štvrtom rozmere a mne sa táto predstava stále viac pozdáva.
  publikované: 14.09.2008 12:03 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 29. daimonion
  jo, to je fakt , ze to napisala coko pardon :DDD som v noci nepozorna, cez den sa mi zase o tom nedostane dumat .

  Podumem o tvojom komente.
  publikované: 14.09.2008 15:47 | autor: sygon (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014