Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

O Daimonionovi - opici a Hogovi - človeku

alebo o tom ako je to s hodnotami mužov pre ženy, o tom či existuje láska s veľkým L, priateľstvo medzi mužom a ženou, čo je to JA a iné.
Pokiaľ sa menia základné parametre chápania sveta, je vždy ťažké prijať, je vždy náročné uveriť. Najťažše pre človeka je pochopiť, že nie je niečím zvláštnym, niečím výnimočným, že to, v čom sa zdá byť niečím vznešeným, presahujúcim možnosti poznania, je v skutočnosti chladným účelovým mechanizmom, ktorý neslúži ničomu inému, ako sám sebe.

Sám som bol prekvapený pri práci na prvej časti parazitného projektu Ženy o mužoch, ako málo toho vo svojej najzákladnejšej podstate ženy od mužov očakávajú. V podstate iba také vlastnosti, ktoré im umožňujú postarať sa o deti. Iste, objavili sa aj iné mémy, ale tie sa ukázali byť čisto okrajové a v súťaži s ostatnými nemajú veľkú šancu na rozšírenie. Ak porovnáme toto tvrdenie s rôznymi úvahami, básňami, príbehmi a zamysleniami o láske v našom kultúrnom kontexte, tak si kde-kto o autorovi tohoto článku všeličo nelichotivé pomyslí. To nič, autor si o mytologizácii čohokoľvek tiež myslí svoje.

Demýtizovanie lásky medzi mužom a ženou (memplex ako každý iný), nech akokoľvek zodpovedá vedeckým pozorovaniam, predsa len spôsobuje taký civilizačný šok, že jeho šanca na šírenie v hlavách našej kultúry má mizivé šance v porovnaní z mytologizujúcimi memplexami, kde láska je niečo "nebeské", "neuchopiteľné", "vzpierajúce sa racionálnemu posúdeniu" a podobne. A tak som samozrejme nečakal nič iné, ako odmietanie. Komentárov k prvej časti parazitného projektu bolo našťastie málo, a všetky (tiež našťastie) v rôznej miere odmietavé, alebo aspoň spochybňujúce. Od Hogovej neustávajúcej snahy hľadať východisko z evolučného determinizmu raz v podobe dovolávania sa budúcich hypotetických objavov vo vede, alebo v podobe mýtického zrýchľovania evolúcie. po zdravý skepticizmus sestka. Tak teda potrebujú ženy od mužov aj niečo iné, ako male parental investments (MPI), teda mužské rodičovské investície do potomstva? Čo tak napríklad priateľstvo... nehľadá žena u muža aj nezištné priateľstvo? Alebo... chce byť žena nezištnou priateľkou?

Pokiaľ vychádzam z evolučného konceptu bytia, tak sa musím pýtať, načo by slúžilo organizmu správanie, ktoré pripisujeme priateľstvu? A ak neslúži sebeckým záujmom génov, tak odkiaľ a hlavne ako sa vzalo? A načo by to bolo dobré vo vzťahu pohlaví?  Doteraz všetko, čím je charakterizované správanie človeka bolo v tej, či nej miere a forme zistené aj u iných druhov organizmov, hlavne u primátov. Užšie vzťahy vznikajú aj v tlupách šimpanzov a iných primátov. Je to súčasť zložitého mechanizmu vytvárania hierarchie v tlupe. Aj tam existujú záujmové skupiny, ktoré súperia o moc. V podstate každá presadzuje svojho alfa samca. Podstata priateľstva musí byť teda zakotvená vo vrodených kognitívnych štruktúrach primátov. Primát "vycíti", že niekto je mu sympatický a niekto nesympatický.

Na druhej strane nie je pozorované vytváranie iných väzieb medzi samcami a samicami, ako za účelom rozmnožovania. Ak by niečo také vzniklo u druhu Homo sapiens, muselo by to mať veľmi silný dôvod. Navyše - náš druh je tu relatívne krátko na to (100-200 rokov), aby sa taká výnimočná vlastnosť mohla vyvinúť. Mohla sa nanajvýš ak zvýrazniť z nejakej vlastnosti zdedenej od predchodcov nášho druhu. A tú, ako som už uviedol, u našich najbližších príbuzných nepozorujeme. A darmo sa budeme dovolávať fiktívnych urýchlení vývoja. Nič také organizmy nepoznajú, práve naopak. Čím sú zložitejšie, tým sú zmeny v ich genóme pomalšie, pretože každá zmena významne ohrozuje integritu celého organizmu a jeho eko-enviromentu. Navyše - niečo ako priateľstvo medzi mužom a ženou nie je pozorované u národov, ktoré žijú veľmi podobne, v lovecko-zberačských societách, ako naši pradávni predkovia. Čím je spoločnosť vzdialenejšia civilizácii, tým je vzťah medzi mužom a ženou zreteľnejšie orientovaný na plodenie a zachovanie potomstva.

Lenže ľudia  priateľstvá nesporne uzatvárajú. Aj medzi mužom a ženou,. o tom, myslím, niet pochýb. Ak sa nemohli z vysokou pravdepodobnosťou vyvinúť úplne nové vlastnosti, tak nám nezostáva nič iné, iba prijať predstavu, že to, čo považujeme za niečo nové, sa iba ako nové tvári, že je to niečo prastaré, ale v novom oblečení. Tým prevlekom nie je nič iné, ako kultúra, teda z pohľadu memetiky rôzne memplexy. Mémy, ktoré sú schopné vytvárať asociácie s vrodenými pocitovými schémami. Tak sa dá poľahky predstaviť, že mém priateľstva môže náhradne uspokojiť sexuálnu túžbu po nejakej žene. Muž vie, že ju nemôže mať, ale tento mém mu umožní uspokojiť náhradný pocit poskytovania MPI tým, že tej žene pomáha, že je vždy ochotný byť nablízku, keď  ona niečo potrebuje. A pre ňu je to veľmi výhodné, pretože môže mať rodičovské investície s partnerom, ktorého si vybrala plus zisk navyše z vyťažovania "priateľa", a to ešte v spoločensky akceptovanej forme, bez neprípustného sexu.

Nie, ženy nepotrebujú priateľov. Ženy potrebujú zdroje. V prostredí, kde sex vedie k plodnosti iba veľmi zriedkavo, ženy ani nemusia hľadieť na to, aké investície je reálne schopný muž poskytnúť potomstvu. Hľadia iba na to, k čomu ich tisíce generácií vývoja sformovali - hľadia na to, čo je muž ochotný spraviť pre ne samé. A vyžadujú to neustále, sústavne hľadajúc uspokojenie neuspokojiteľného. Organizmus nehľadá priateľstvo, organizmus hľadá uspokojenie. Niečo je zlý pocit - neuspokojenie, iné je pocit dobrý - uspokojenie.

Ženy sa často sťažujú, že muži sa s nimi málo rozprávajú. A je im jedno o čom, hlavne, aby sa im venovali. Neustále vyžadovanie mužských zdrojov v podobe prechádzok, návštev podujatí, darčekov, rozhovorov, neustále hľadanie pocitu uspokojenia - to sú len memetické návliečky na génmi sformovanú potrebu MPI. Potrebu, ktorej chýba stále častejšie druhá fáza - starostlivosť o deti. Začarovaný kruh hľadania uspokojenia vedúci k neuspokojeniu, ktorý tak dobre poznáme z drogovej závislosti.Ja, Daimonion, ochotne kedykoľvek priznám, že som opica, ako každá druhá. Že som výslednicou vývoja génov, vývoja mémov a ničoho mimo to. Že nie som nadaný nejakým nezávislým JA, nezávislým od všetkého, ale to, čo pociťujem ako JA je súvislý prúd uspokojenia a neuspokojenia z vonkajších podnetov a z memplexov, usadených v mojom čelnom  laloku mozgu. Tieto memplexy dráždia génmi vytvorené receptory slasti a bolesti úplne rovnako, ako vonkajšie podnety. Veď každý vlastné JA pociťuje ako vnútorný svet. Ako niečo, čo ho uspokojuje, alebo znepokojuje rovnako, ako vonkajšie podnety.

Áno je to vnútorný svet, je, ale z čoho je zložený? Memetika nás učí, že z mémov nášho kultúrneho prostredia, mémov, ktoré sa pokúšajú za každú cenu rozmnožiť do čo najväčšieho počtu hláv. Aby to dokázali, musia uspokojovať nejaké potreby organizmu, potreby vytvorené génami. Postupné vynáranie JA v detstve je neustávajúcim preberaním príjemných, či nepríjemných podnetov z kultúrneho prostredia. Vnútorný svet je zložitý rad memplexov, ktoré sa navliekli na tie najstaršie potreby organizmu. memetika to nazýva egoplex.

Jedným z najužitočnejších (a teda najúspešnejších) mémov takéhoto memplexu je mém výlučnosti. Každé JA je výlučné, vyčleňuje sa od ostatných, čo úžasne uspokojuje potrebu organizmu rozoznať, do akej miery sú jeho zdoje zdieľané s ostatnými v tlupe, teda do akej miery sú jeho. Gény nás od počiatku, prakticky najmenej 3.5 miliardy rokov formujú do sebeckého správania sa. Mém výlučnosti je nesmierne užitočný v zložitom prostredí opičej tlupy. Nie náhodou sú schopné aj šimpanzy rozoznať svoj obraz v zrkadle. Sú nám vývojovo najbližšie.

Mém výlučnosti na seba nabaľuje mémy ďalšie. Napríklad výlučnosť človeka v prírode. Alebo európana vo svete. Alebo bielej rasy. Mém Boha, ako supersamca. Potreba výlučnosti je hlboká, je zasahujúca do základných potrieb opice. Okolo neho sa formuje JA. Je to podstata toho, čo psychológovia moralisticky nazývajú sebaklamom. Áno, Hogo, pokojne slúž tomuto mému, nedaj si nabúrať svoj pocit výlučnosti. Mysli si, že si niečo iné, ako opica. Pracuj na tom, vyhľadávaj a prijímaj mémy, ktoré Ti to budú potvrdzovať a ignoruj fakty a pozorovania biológov, etológov a evolučných psychológov.  Mysli si, že si Človekom. Ja budem spokojný s tým, čo som v skutočnosti, bez toho, čo mi diktujú mémy v ich vlastnom záujme. Som opicou, ako každý človek.

(PP) Ženy o mužoch | stály odkaz

Komentáre

 1. velmi
  by ma zaujimalo, od ktoreho roku tvojho zivota si zachovavas spomienky a aka je tvoja prva spomienka. Nehladaj za tym ziadny zamer,ale naozaj by ma to zaujimalo. Napadlo ma to pri tvojej zmienke postupneho sa vynarania JA.
  publikované: 21.07.2007 13:17 | autor: essence (e-mail, web, autorizovaný)
 2. 2 essence
  Domnievam sa, že okolo prvého roku po narodení.
  publikované: 21.07.2007 13:28 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 3. len
  na upresnenie, je tvoja prva spomienka vizualna ? A zahrna interakciu s inymi osobami ?
  publikované: 21.07.2007 13:40 | autor: essence (e-mail, web, autorizovaný)
 4. Moja prvá spomienka (možno)
  Ležím na chrbte a mám pocit, že hýbem nohami a rukami. Vedľa mňa zľava a sprava sú drevené tyčky, asi ohrádka na posteli. Vidím povievať v teplom vánku zľava od okna bielu záclonu. Je to celkovo príjemný pocit.
  publikované: 21.07.2007 13:49 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 5. vdaka
  za odpoved, celkovo prekvapujucu
  publikované: 21.07.2007 13:57 | autor: essence (e-mail, web, autorizovaný)
 6. essence, a tvoja prvá spomienka?
  Celkovo ma zaujímajú pokiaľ možno najrannejšie spomienky
  publikované: 21.07.2007 14:07 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 7. spomienku
  mas v odkaze pre autora
  publikované: 21.07.2007 14:28 | autor: essence (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. aj mna zaujimaju
  Tvoje spomienky : )
  publikované: 21.07.2007 14:38 | autor: ET (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. Daimonion, tvoje pragmaticke chapanie zeny-opice, ktora mysli stale iba
  na zachovanie svojich vlastnych genov bez ohladu na ich dalsiu replikaciu
  ma prekvapuje. Stoji v ostrom protiklade voci tvojmu inemu nazoru, ze geny a ich memplexy sa presadzuju v evolucnom zapase vdaka replikacii a v tom su zeny bezkonkurencne nevyhnutne...neprekvapuje ma, ze si odhalil takpovediac egoisticku stranku celej veci, lebo na prezitie je sebectvo nevyhnutne...mozno ho pozorovat aj v otocenom vztahu- muz voci zene, ktora sa dava nezistne exploitovat od neho.
  Z tvojho textu citim akusi skryvanu zatrpknutost, nie je to kvoli urcitej jednej?

  Inac blahozelam k dlhemu, intelektualne vycerpavajucemu myslienkovemu pochodu...:)
  publikované: 21.07.2007 17:07 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 10. 2 cokomilka
  Pravdu povediac, nepochopil som, kde som napísal, že žena myslí na zachovanie svojich génov? Buď som niečo ja zle napísal, alebo ty si zle pochopila.
  <li>Žena na nijaké gény nemyslí. Žena si hľadá vhodného partnera z jej pohľadu na dobrý vzťah. To, že pod "dobrým vzťahom" myslia gény jedno a mémy druhé je predmetom mojich článkov.</li>
  <li>Gény motivujú ženu, aby hľadala v partnerovi čo najvhodnejší genofond a schopnosť a ochotu partnera investovať čo najvyššie MPI. Napríklad bohatý muž môže byť výrazne škaredší a má väčšie šance ako krásny, ale chudobný muž, čo dokázali empirické štúdie. Skrátka objektívne škaredší muž subjektívne ženám pripadá krajší, keď vedia, že je bohatší.</li>
  <li>Zato mém, tie podsúvajú vedomý obsah toho pohlavného výberu, napríklad, že partner je šikovný, múdry, vzdelaný, priebojný, obetavý a ja neviem čo ešte. Mémy sa nevyhnutne vôbec nemusia orientovať na plodenie detí, ale musia evokovať vlastnosti, ktoré sú pre vysoké MPI užitočné</li>
  Takže ja nevidím v mojich článkoch nijaký ostrý rozpor.
  <li>Iste, to isté platí aj o mužoch. Som rád, že si všímaš sebeckú podstatu veci. Ja som ju neodhalil, ja ju tu iba propagujem, šírim memplex neodarwinizmu.</li>
  <li>Na rozmnožovanie sú v prvom rade dôležité samice. U väčšiny druhov samci slúžia iba ako prenášači génov, ako zabezpečovatelia variability genofondu. U nášho druhu vystupuje ešte tá nevyhnutná povinnosť samcov investovať do potomstva aj rodičovské investície. Preto to majú naše samice tak ťažké pri výbere partnerov, musia hodnotiť nielen genofond partnera, ale aj MPI, a to v čo možno najlepšom celkovom pomere.</li>
  <li>Ja necítim nijakú zatrpknutosť voči ženám, práve naopak - voči tej jedinej cítim nesmiernu vďačnosť a obdiv. Ak niečo pri písaní cítim, tak je to intelektuálna škodoradosť z búrania mýtov a odantropocentrizovania človeka. Väčšina komentárov mi v tomto smere poskytuje skutočné potešenie.</li>
  publikované: 21.07.2007 17:53 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 11. Vedec musí vedieť svoje poznatky aj spopularizovať...
  To bola moja prvá poznámka. Oceňujem spracovanie témy, výber
  jednotlivých atribútov, len s niektorými závermi autora by som si dovolila polemizovať. Napr. otázka priateľstva medzi mužom a ženou. Ak "sa dá poľahky predstaviť, že mém priateľstva môže náhradne uspokojiť sexuálnu túžbu po nejakej žene", tak nie som si istá či to platí aj obrátene. Skôr by som vyzdvihla ten fakt, že muž - priateľ by mohol, resp. mal žene - priateľke nezištne pomáhať, byť jej nablízku...bez toho, že by to bolo pre neho náhradné riešenie čohokoľvek. Nenaplnená, resp. nezrealizovateľná sexuálna túžba by mohla tohto muža dotlačiť k určitej sebatrýzne alebo napr. do úlohy čakateľa na vhodnú príležitosť. Navyše ak by išlo o vydatú ženu, tak musia byť hranice priateľstva prísne vymedzené. Takáto žena by nemala mať väčšie dôvernosti so svojim priateľom ako s vlastným manželom. Zdôverovať sa priateľovi a očakávať popritom nenarušené partnerské vzťahy v manželstve sú len ilúziou, respektíve dočasným status quo. Takýto priateľ by mohol byť od začiatku rodinným priateľom, a teda bude sa môcť stretávať s oboma partnermi verejne. Ak jeho priateľstvo smeruje iba k tejto
  žene a chcú ho tajiť, môže ísť aj o ctiteľa, ktorý sa umára nenaplnenou platonickou láskou voči nej a tam je to trochu zložitejšie.
  Absolútne najlepšie priateľstva nemajú nič spoločné s potlačovaním sexuálnej túžby. Môžu byť nádherné a nenahraditeľné aj vzájomnou dôverou a otvorenosťou. Netvrdím, že tam nebýva názvak flirtu.

  Zaujímavé je aj tvrdenie, že je to pre ženu výhodné a prinesie jej to "plus zisk navyše z vyťažovania "priateľa", a to ešte v poločensky akceptovanej forme, bez neprípustného sexu." Pripadá mi to ako akýsi bonus, za ktorý by mala byť žena vďačná, veľmi si ho vážiť, a pritom je to iba vyjadrenie podstaty priateľstva. Takže táto pasáž by mohla akceptovať rovnaké kritériá pre ženu - priateľku a muža - priateľa. A s tvrdením, že "ženy nepotrebujú priateľov" a že
  "potrebujú zdroje" by som polemizovala.
  publikované: 21.07.2007 17:56 | autor: marthabielska (e-mail, web, autorizovaný)
 12. DvC, tvoje zovšeobecnené tvrdenie, že žena nemyslí na zachovanie svojich génov
  vychádza iba z tvojho osobného prieskumu zrejme, lebo ženy sú všelijaké, rozmýšľajú dosť rôznorodo, tie inteligentné akiste selektujú svoje budúce"zdroje", aby som použila tvoju terminológiu. Niektoré uvažujú, niektoré iba cítia bohužiaľ, niektoré nemajú ani ten povestný šiesty zmysel potrebný pre výber partnera, ale určite sa pýtajú, aké bude to dieťa ak si vyberiem práve tohoto...zdroja. Ide tu nepochybne o nejaký myšlienkový proces, ktorého cieľom je zachovať pre budúce generácie svoje replikované gény.
  publikované: 21.07.2007 18:51 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 13. Ešte poznámka k terminológii... neviem si predstaviť samicu - priateľku...
  Ešte jeden pohľad na priateľstvo muža a ženy:
  Francúzsky osvietenec 17. storočia J. de la Bruyére tvrdil, že priateľstvo môže jestvovať medzi ľuďmi rôzneho pohlavia a nemusí byť za ním nič neslušného. Treba si však uvedomiť, že žena vníma muža vždy ako muža a rovnako sa muž pozerá na ženu ako na ženu. Tento vzťah nie je ani vášeň, ani čisté priateľstvo, tvorí samostatnú triedu.“ A ja dodávam, že najlepšie by bolo priateľstvo s dobrým manželom.

  publikované: 21.07.2007 19:25 | autor: marthabielska (e-mail, web, autorizovaný)
 14. 2 cokomilka - zovšeobecnenie
  Áno súhlasím. Sám nemám rád paušálne tvrdenia a v tak zložitých systémoch, ako sú organizmy a zvlášť sapienti, ktorí sú objektom aj mémov, nielen génov, sa vždy vyplatí povedať kvantifikátor <b>v priemere</b>. Takže sorry.
  Inak - môže ísť o myšlienkový proces, ale v konečnom dôsledku aj u ženy, rovnako ako u muža hrá rolu pocit, intuícia, biochémia zaľúbenia. A tie sú formované génmi na vyhľadávanie zdravého genómu a MPI.
  publikované: 22.07.2007 10:24 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 15. 2 marthabielska
  Nuž ja nie som vedec a nemám nijaké povinnosti voči vede a vedcom a ani voči poznaniu. Mám povinnosti len a len voči sebe, ako som už svojho času napísal tu http://www.daimonion.sk/wp/?p=41
  Mám dojem že ide o nedorozumenie. Ja na užitočnosť niečoho nepozerám z pohľadu morálky, teda určitého memplexu, ale na morálku pozerám z pohľadu užitočnosti pre gény a mémy. Takže ak podľa vás má byť priateľstvo také, alebo on aké, tak to je súčasť nejakého memplexu, pre ktorý sú takéto tvrdenia ämémy) výhodné, pretože sa dobre počúvajú a teda ľahko replikujú do hláv pripravených na ich replikáciu. Pre mňa je zaujímavé iba to, prečo je niektorý mém ľahšie replikovateľný, ako iný, teda aký evolučný vývoj nastavil organizmus na ich prijatie a prečo.
  Priateľstvo je zjavne jeden z memplexov, ktorý parazituje na niektorých základných schémach správania sa, ktorými nás vybavil milióny rokov trvajúci vývoj. Pokiaľ je priateľstvo medzi mužmi, talk memplex priateľstva ťaží z nutnosti vytvárať v tlupe súperiace záujmové hierarchie, podobne, ako u šimpanzov, alebo bonobo. Ak ide o priateľstvo medzi mužom a ženou, tak ide väčšinou o parazitovanie memplexu na rozmnožovacích mechanizmoch, ktoré u nášho druhu sú zvláštne oproti iným druhom iba vysokou potrebou MPI. Takže pre samicu nášho druhu je výhodné, ak získa pre potomstvo čo najviac zdrojov pri čo najmenej počatiach. Ak má partnera, s ktorým po starostlivom pohlavnom výbere potomkov, tak je pre ňu výhodné získavať ďalšie zdroje od odmietnutých partnerov. No a tu je pole pre parazitovanie memplexu priateľstva. Tej žene dáva pocit, že nebrie zdroje s tým, že by za ne musela dávať náhradu v podobe sexuálneho uspokojenia priateľa a priateľovi dáva pocit, že nie je až tak odmietnutý v pohlavnom výbere a necháva mu priestor na možnosť, že predsa len niekedy v budúcnosti ten sex bude.
  Takže mne ide o výhodnosť, či nevýhodnosť určitého správania pre replikáciu nejakých génov a mémov. Nie o to, čo si nejaký neznalý osvietenec predstavuje, že by bolo dobré, alebo zlé.
  publikované: 22.07.2007 10:50 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Mrzí ma, že som Ti vstúpila do Tvojich vôd. Určite si nervózny z dilémy: čo ak ma raz niekto pochopí...
  Pre tých, čo neveria, ostáva jediný možný záchytný bod v tomto skurvenom svete, a to je SKEPSA. Je to jediná možná istota. Vedomie, že všetko, čo môžem o svete povedať, je že nič nemôžem povedať s oblažujúcou istotou, vedomie, že všetko, čo viem je, že nič neviem. Toto vedomie má tvár sardonického úškrnu a radosti zo sebatrýznenia. Patrím k tým, čo neveria. Ničomu. Systematicky.
  - Ak by som si toto prečítala skôr, tak by som sa neunúvala čítať ďalšie. Zverejnením čo ako osobných názorov sa vystavuješ "nebezpečiu" že si ich niekto prečíta a dokonca aj zareaguje.

  publikované: 22.07.2007 12:07 | autor: marthabielska (e-mail, web, autorizovaný)
 17. pomôžem si Shopenhauerom..)))
  Každé zbytočné slovo, spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ...


  ale..pobavili ste ma..))))
  publikované: 22.07.2007 12:24 | autor: MissEllie (e-mail, web, autorizovaný)
 18. 2 marthabielska
  Nejak som si nebol vedomý toho, že tu ide o osobnú výpoveď kohokoľvek. Ja nemám už nijaké osobné dilemy. Komentáre ma zaujímajú nanajvýš ako štúdijný materiál.
  Inak som rád, že si skeptikom. Systematickým skeptikom. To mi niečo hovorí.
  publikované: 22.07.2007 12:40 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 19. Komentáre ako štúdijný materiál
  Priznám sa - nemám rád komentáre k mojim písačkám. Hlavne preto, že sa mi nechce komunikovať. Na druhej strae vždy cítim taký tlak, že snáď by som mal niečo vysvetliť inak, možno lepšie.
  Ale na druhej strane sú komentáre aj dobrý štúdijný materiál. Nikdy nezabúdam, že komentujú opice, ktoré majú svoje vnútorné pohnútky, ktoré využívajú na svoju replikáciu rôzne mémy.
  Komentovanie sa často zmení na boj kto z koho. To je pochopiteľne súčasť ustanovenia tzv. klovacieho poriadku v tlupe. Treba bojovať o to, ktorá opica je alfa, beta, gama... až po chúďa omegu. Argumenty (teda mémy) sa vyberajú na základe pocitu, či som vyhral, alebo nie.
  Zaujímavé sú komentáre, ktoré to robia nevyprovokovane. Sporadicky sa objavia komentátori, ktorí zaútočia na pomyselné miesto v hierarchii bez ohľadu na to, či vôbec majú čo povedať k samotnému článku, či diskusii. Skoro zákonite sa dá povedať, že sa oprú o nejaký citát múdrych, teda akože alfa samcov, o ktorých sa nediskutuje, a v spojenectve ktorých sa automaticky posúvame v hierarchii vyššie.
  Napríklad aj na tomto mieste sa MissEllie oprie o Schopenhauerov citát, čím akože je povedané všetko a ona automaticky nadobúda postavenie nadradeného sudcu nad zvyškom tlupy, čo ešte podčiarkne tvrdením, že sme ju pobavili.
  Nie je dôležité, že sme sa nič nedozvedeli k téme článku, dôležitý je takýto komentár ako oznam, že na trón v tlupe blog.sk nastúpila nová alfa samica, voči ktorej sme všetci malí.
  Je to myslím pekná ukážka typickej situácie z pohľadu evolučnej psychológie. A zároveň aj skoro učebnicový príklad toho, ako sa nejaký mém (v tomto prípade citát) dokáže replikovať na geneticky vrodenej dispozícii samice sapienta pre boj o umiestnenie v tlupe.
  Tento môj komentár je iba vychytralou verziou toho istého boja. Týmto akože neosobným popisom MissEllie správania sa som odrazil jej útok, ukázal som, ako neuznávam jej pretendačné aktivity a môžem sa ja cítiť chvíľu ako alfa.
  Nie marthabielska, nesúhlasím. Svet nie je skurvený. Naopak funguje dokonale a zábavne.
  publikované: 22.07.2007 13:37 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 20. Daimonion, veď to bol Tvoj citát...
  A Ty si teda protirečíš aj s vlastným názorom? Pozri si to ešte raz, prosím. Nepotrebujem nedorozumenie... Tým som Ti iba naznačila, že ak si nechcel aby sme reagovali, tak si to mohol pokojne uviesť.
  Ja som si to skutočne prečítala.
  publikované: 22.07.2007 14:56 | autor: marthabielska (e-mail, web, autorizovaný)
 21. Jééé, to sa mi fakt podarilo
  Samozrejme som to nepochopil ako citát zo svvojho text. Nepamätám si ho. Takže si môžem protirečiť. Podľa kontextu. ako skeptik. Vďaka. :)
  publikované: 22.07.2007 15:48 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 22. Čo sa týka vyhľadávania partnerov, DvC, bohužiaľ,tvoj predpoklad ,
  že sa to deje iba na báze inštinktívnej je omyl - ľudia majú veľmi pestré spektrum charakteristík pre výber partnerov, city, majetok, spoločenské postavenie, zdravotný stav, náboženstvo, politické presvedčenie, sexuálne úchylky, atď...
  publikované: 22.07.2007 16:05 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 23. 2 cokomilka - nemusíš ľutovať,
  pretože môj predpoklad je s vysokou mierou pravdepodobnosti správny. Bohužiaľ na tom celom je niečo iné - a to fakt, že si nič nepochopila, inak by si tento komentár nenapísala. Článok je práve o tom, ako je možné, že <i>výber partnerov, city, majetok, spoločenské postavenie, zdravotný stav, náboženstvo, politické presvedčenie, sexuálne úchylky, atď...</i> prebieha a ako to funguje, kde sú základné mechanizmy tohoto výberu.
  publikované: 23.07.2007 09:08 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 24. DvC, no dobre. trochu som na teba zabudla.
  Pochopila som to az prilis. Ty si proste deantropocentrizovany. vsetko je len zoologia. hadi mozog, pardali mozog. cortex je zrejme podla teba vedlajsi. tvoja teoria sa mi nepaci.
  publikované: 25.07.2007 19:34 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 25. zeny su ovela rom,antickejsie tvory
  nez si ty so svojimi hadimi pocitmi dokazes vysnivat. ssss
  publikované: 25.07.2007 19:36 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 26. trošku neskôr, ale predsa, sa hlási opica dia :))
  aj keď ma volajú rôznymi zvieracimi menami a určite mám s každým aspoň niečo podobné xi xi, napr. koza, cica, macko....nooooo, porozumela som snáď všetkému, čo si písal...asi reagujem dosť rýchlo (bezprostredne, ale aj tak by mi asi nič nové nenapadlo), učitelia mi hovorili, aby som uvažovala nad predpokladmi vedeckých teórií a nezaťažovala sa detailami....takže, predpokladáš, že sa priateľstvo vytvorilo ako mém, ktorý "môže náhradne uspokojiť sexuálnu túžbu muža po nejakej žene".

  na spochybnenie existencie mémov a génov ako dvoch známych replikátorov nemám...uvažovala som nad tým, či nie je poprierateľná niektorá z myšlienok, ktoré predpokladáš pri definícii priateľstva a to jest:

  je to náhrada za sex. túžbu po žene (teda vzťah bez sexu, alebo s prísľubom budúceho sexu) (mužom),

  ide o hľadanie ďalších zdrojov rodičovských investícií (ženou),

  forma hľadania uspokojenia neuspokojiteľného, tj. toho, čo by bol muž schopný urobiť pre ženu (žiadané ženou).

  Čo však, ak ide o priateľstvo medzi mužom a ženou, ktoré je bez osobného kontaktu, nároku na sex, bez možnosti čerpania zdrojov ako rodičovských investícií, bez nároku na to, aby muž pre ženu niečo urobil a naopak? Čo ak to náhradné uspokojenie nie je založené na rodičovských investíciách a rozmnožovaní génov, ale na sebapoznaní?
  Prečo by muž investoval toľko energie do ženy, ktorú aj tak nemôže mať, ak mu ide len o čo najväčšie množstvo sex. stykov (aspoň tak som to vyrozumela z predch. článkov, možno som to prepískla, ale ak sa mýlim, oprav ma)? Mala som na mysli virtuálne priateľstvo.

  A z iného súdku, prečo je muž ochotný vzdať sa možnosti rozmnožiť sa, ak je zaľúbený do zadanej ženy a vyberie si radšej život priateľa po jej boku než možnosť založenia si vlastnej rodiny, resp. šírenia svojho genómu? Čomu svedčí toto správanie?

  Zdá sa, že neuvažuješ o tom, že by priateľstvo (napr. virtuálne) bolo mémom, ktorý prevádza tzv. memetický ťah bez ohľadu na rozmnožovanie a výhody s ním spojené...založené len na sebapoznaní, ktoré je tiež istou fromou uspokojenia, ale iného, než predkladáš ty :) bolo by to možné? pravdaže, nehovorím o priateľstve všeobecne, ale o virt. priateľstve...
  publikované: 23.08.2007 22:21 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 27. k tomu sebapoznaniu... ;)
  vieš, že inak to nazvať ani nie je možné, aj ty sám používaš antropocentrický jazyk....a sám sa snažíš poznávať to, čo stojí za našim správaním...a to môže byť aj predmet záujmu vo vzťahu muža a ženy, v priateľstve, ako spoznávanie myšlienok, pocitov pre ne samé a pre to, čo stojí za nimi, čo ich živí a v čom pramení blízkosť dvoch "opíc"...
  publikované: 23.08.2007 22:33 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 28. 2 Dia
  Všetky Tvoje poznámky sú oprávnené. V článku som sa pokúšal povedať, že neexistuje prirodzená forma takého správania sa, ktoré by bolo možné považovať za priateľstvo medzi mužom a ženou. Prirodzené priateľstvá sú medzi ženami (kooperácia pri starostlivosti o mláďatá) a medzi mužmi (kooperácia pri zabezpečení zdrojov). K týmto formám správania sa máme vrodené emočné schémy. Medzi m
  uižom a ženou existujú opňť len vrodené emočné schémy na pohlavný výber a rodičovské investície, teda lásku a párový vzťah.

  Ak teda existuje niečo, čo nazývame priateľstvom medzi mužom a ženou, tak to môže byť iba memetického pôvodu. Určité mémy "parazitujú" na niektorých vrodených emočných schémach. Podľa mojich poznatkov, priateľstvo medzi mužom a ženou je u prírodných národov prakticky vylúčené. Priniesla to až civilizácia a aj to veľmi nedávno - možno iba pár storočí. Je to produkt vývoja mémov a nie génov. Z toho aj vyplýva jeho tradične rozporné vnímanie, čo vidno aj z internetových diskusií na túto tému. Jedna z podôb rozporu duše a tela ;-)
  publikované: 25.08.2007 11:42 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014