Daimonion vonCave

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Krach neoliberalizmu? Kríza kapitalizmu?

Poslednú dobu zaznieva z rôznych doľava orientovaných kruhov víťazoslávne pokrikovanie o kríze kapitalizmu a o krachu neoliberalizmu. Oboje je povedané slovami klasika: hlboké nedorozumenie.

Neoliberalizmus

Najprv čisto fakticky k neoliberalizmu. Neoliberalizmus v ekonomických školách je spojený hlavne s tzv. rakúskou školou, a jej odporúčania neboli realizované v žiadnom štáte na svete. Posúďme sami:
 1. Zrušenie štátneho monopolu na peniaze. Niet na svete štátu, ktorý by sa zriekol toho, aby mohol mať kontrolu nad kvalitou peňazí a prostredníctvom inflácie mohol okrádať svojich občanov o nimi vyprodukované zdroje.
 2. Zrušenie štátnej kontroly nad trhom. Prinajmenšom formou zákona o zamedzení vzniku monopolov štát všade do trhu zasahuje. Zasahuje formou ochranných ciel, dotácií, existencie neefektívnych štátnych podnikov, zákonodarstva, ktoré upravuje nerovnomerne zmluvné vzťahy medzi rôznymi typmi podnikania. Zasahuje formou spotrebných daní, ktoré znevýhodňujú určitý typ podnikania. Zasahuje pomocou „záchranných“ subvencií do bánk, oblastí priemyslu, preferovaním energetických segmentov. Niet štátu, ktorý by aspoň niečo z toho nerobil.
 3. Zrušenie zásahov do trhu práce. Každý zo štátov robí aspoň niektoré z týchto opatrení: regulácia minimálnej mzdy, regulácia dôchodkového poistného systému, regulácia zdravotného poistného systému, nerovnomerné zdaňovanie príjmov…
 4. Zrušenie tzv. hospodárskej politiky štátu. V každom štáte na svete sa robia zásahy do prirodzeného vývoja trhu uprednostňovaním niektorých segmentov trhu v mene politiky: potravinovej alebo energetickej sebestačnosti, bezpčnosti štátu, uplatňovanie mocenských zámerov prostredníctvom predaja vlastných surovinových zdrojov (napríklad rusko cez predaj ropy a zemného plynu).
Podľa neoliberálnych predstáv by štát, ktorý by dokázal odbúrať tieto formy štátnej regulácie trhu získal také komparatívne výhody, ktoré by viedli k celkovému nárastu bohatstva, ku zmierneniu kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov hospodárskych cyklov, k zrušeniu inflácie a dlhodobo stabilnejšiemu hospodárkemu vývoju plus celý rad sociálnych benefitov, ako je nízka miera zadĺženia, minimálna (prakticky žiadna) miera korupcie, nárast individuálnej zodpovednosti za seba a svoju rodinu, atď…
Nie je mojím cieľom propagovať okrem evolucionizmu nijaký iný -izmus, preto pripomínam, že neoliberalizmus nemohol skrachovať, pretože nikde ako vnútorne konzistentný systém zavedený nebol. Teoreticky je síce pekne zdôvodnený, ale obávam sa, že v praxi ani nikdy zrealizovaný nebude, pretože nijaký štát sa dobrovolne nezriekne svojej moci a regulácia trhu je najdôležitejší nástroj moci, aký si viem predstaviť.

Kríza kapitalizmu

Ďalšia fikcia, ktorá je rôznymi leňochmi a inými ľavičiarmi a humanistami živená je tzv. kríza kapitalizmu, čoho dôkazom má byť hospodársky kríza, ktorú práve zažívame. Poslednú dobu zaznieva veľa všelijakých hlúpostí, ale táto je vskutku bezkonkurenčná. 
Aby sme si ujasnili pojmy, najprv si skúsme povedať, čo sa myslí pod krízou nejakého usporiadania spoločnosti, teda aj kapitalistického. Myslím, že pod krízou sa myslí taký stav, keď toto usporiadanie, teda právne a politické usporiadanie spoločnosti je v zásadnom rozpore s reálnymi vzťahmi medzi ľuďmi, ktorí tvoria túto spoločnosť. Napríklad kríza feudalizmu nastala vtedy, keď spoločenské usporiadanie postavené na pozemkovom vlastníctve sa ocitlo v rozpore s rastom manufaktúrnej a fabrickej výroby, teda nárastom industriálnej výroby.
Kapitalizmus možno charakterizovať ako spoločenský systém, ktorý zabezpečuje slobodné fungovanie trhu kapitálu, práce, informácií. V miere, ktorá sa k ideálu rôzne približuje.
A teraz ma zaujíma, v čom hospodárka kríza spôsobuje krízu kapitlizmu?
Práve naopak. Vzhľadom na to, že kríza je prírodný jav, ktorý nemožno zakázať rovnako ako gravitáciu (vi´d predchádzajúce časti tohoto cyklu), tak je dôležité, ako je schopné konkrétne spoločenské usporiadanie tvorivý proces krízy inkorporovať do základných mechanizmov svojho fungovania. A v tom je kapitalizmus historicky zatiaľ neprekonateľný. Každá veľká hospodárska kríza totiž značí, že spoločnosť sa zbaví nefungujúcich častí, pretože neprežijú na trhu, a trh je základný funkčný inštitút kapitalizmu.
Kapitalizmus funguje najbližšie prirodzenej evolučnej podstate bytia, preto aj má najväčšiu schopnosť prežitia. Hoci v priebehu storočí nabral kapitalizmus rôzne formy, v princípe sa nijako nezmenil, zatiaľ čo iné spoločenské systémy založené na rôznych formách kolektivizmu (monarchie, socializmy, najmä komunizmus a fašizmus, autokratické režimy a podobne nie sú schopné prežiť hospodárske krízy a vždy na ne zahynú. Dôsledkom je, že musia vznikať vždy nanovo a nemajú historickú kontinuitu.

Nabudúce o sociálne najspravodlivejšom spoločenskom systéme: o komunizme.

Kríza | stály odkaz

Komentáre

 1. Zopár roztrpčujúcich poznámok
  1. Podľa mňa teória o krízi kapitalizmu je živená iba istou skupinou leňochov,tou chudobnejšou, nútenou si svoj diel koláča spoločenskej produkcie odslúžit piatimi dňami nútených prác. Bohatšia skupina leňochov asi nebude tak nadávať na svoj systém, maximálne môžu vyjadriť svoju obavu :)

  2. Uznávam,že kapitalizmus sa ukázal ako najživotaschopnejší , ale podľa mňa sa od čias Marxa radikálne zmenil smerom ku svojmu konkurentovi - socializmu. Zaslúžili sa o to asi odbory a štát, ktorý ako mi teraz možno nepremyslene napadá, je tiež akýmsi odborom združujúcim pracujúcich. Odstránila sa priepasť medzi vykorisťovaným a vykorisťovaťeľom, takže aj vykorisťovaný si môže dovoliť všetko to, čo vykorisťovateľ... Keby sa tento ústupok čistého kapitalizmu a liberalizmu voči jeho schopnému konkurentovi socializmu neuskutočnil, ktovie ako by to dopadlo...či nie víťazstvom socializmu na celom svete :)

  3. Táto poznámka ťa možno najviac roztrpčí, ale vysvetli mi ako može človek , ktorý vo veľkej časti svojich článkov horuje za neexistenciu slobody, písať o kapitalizme ako spoločenskom systéme, ktorý zabezpečuje slobodné fungovanie trhu kapitálu, práce, informácií. :)
  publikované: 11.06.2009 16:32 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. ako vždy - dobré otázky od sestka
  Nič ma z nich neroztrpčuje.
  1. Podľa viacerých sociologických štúdií je priemerná pracovná doba top manažérov 16-18 hodín denne a 7 dní v týždni. Ale o to nejde. Tí chodobnejší sú skrátka chudobnejší, pretože tlak prírodného výberu uprednostňuje jedných a znevýhodňuje druhých. A to funguje vždy. Zdroje sú obmedzené, potreby sú neobmedzené — ergo funguje prírodný váber. Ak by si rozdelil bohatstvo bohatých rovnostársky medzi chudobných, budú chodbní všetci, navyše nebude motivácia o tvorbu bohatstva a všetci postupne budú stále chudobnejší.

  2. Kapitalizmus sa určite nestal iným kvôli odborom a rovnostárskym teóriám a rovnostárskej praxi. Kapitalizmus je postavený na slobodnom trhu a ten zákonite vedie k mohutneniu strednej vrstvy, pretože len tá je dostatočne mohutná na to aby zabezpečila maximálny odbyt. Tho postupne rozširuje strednú vrstvu, tá bohatne a to postupne zasa rozširuje trh, tomu sa vraví synergický efekt. Nedá sa bohatnúť na chudobných ani na bohatých.
  A vykorisťovanie — to je púhe moralizovanie. Zamestnanci rovnako vykorisťujú zamestnávateľa ako on vykorisťuje zamestnancov. Každý z nich sa snaží maximalizovať svoje zisky a minimalizovať svoje náklady. Prosím, ak chceš volaj to vykorisťovaním, ale v podstate to je mätúci pojem. Ľudia sú rôzni, nie sú rovnakí, nemajú rovnaké možnosti a slobodný trh na nich tlačí rovnako — je to selektor prírodného výberu. Ani tebe nikto po prevrate v 89. nebránil uchnatnúť si z privatizačného koláča maximum. Preči si to neurobil (alebo tvoji rodičia) a teraz musíš byť zamestnanec? Lebo si na to nemal (alebo oni nemali) dostatok schopností. Keby mali všetci rovnaké, všetci by si uchmatli rovnako. To je prirodzené a tvoje sťažnosti smeruj na pána Boha, že nespravil iné prírodné zákony.

  3. Sloboda. Ale ve´d ja si nijako neprotirečím. Ja tvrdím, že neexistuje slobodná vôľa, nie sloboda. Sloboda je kvantitatívna vlastnosť, ktorá hovorí koľko možností je k dispozícii. Slobodný trh je taký, kde existuje viac možností, ako taký ktorý je neslobodný. Nič viac a nič menej.
  publikované: 11.06.2009 17:04 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 3. sestko, to je ekonomický nezmysel, prepáč
  Tvoj argument pochádza z 18. storočia. Aj vtedy za biedu ľudí niektorí obviňovali nástup strojovej výroby.

  » Môžeš si síce predstaviť úplne automatizovanú výrobu, ale nie bezpracnú výrobu. Prinajmenšom niekto musí tú prácu organizovať.

  » Čím menej ľudí pracuje za rovnakú dobu na tej istej produkcii, tým lacnejší je jednotlivý výrobok a tým viac ľudí si ho môže dovoliť. Proces rastu produktivity práce sprevádza celú éru kapitalizmu a nevedie k jeho kríze hlavne preto, že rast výroby vedie k rastu spotreby ale aj potrieb, napríklad rast služieb.

  » Ak sa nejaká výroba nevypláca pre jej nízku cenu, obyčajne splýva s výrobou niečoho iného, čo sa vypláca, pričom tá dotknutá výroba zvyšuje iba užitkovú hodnotu produktu, ktorý sa vypláca.

  » Z uvedeného dúfam jasne vyplýva, že ide o úplne iný proces ako je proces hospodárskeho cyklu, teda aj vzniku krízy.

  » Hodnota peňazí je vždy presne taká, aká je na trhu hodnota. A to je jedno, či za kapitalizmu, alebo socializmu. To že tá istá hodnota je vyjadrené tromi, alebo desiatimi nulami za jednotkou je z hľadiska tvojho argumentu irelevantné.

  » No a na svete existujú iba socialistické štáty. Takže čisto kapitalistický neexistuje.
  publikované: 11.06.2009 19:20 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 4. daimonion, pri čítaní tvojich podnetných článkov
  ma vždy znovu prekvapí, aký jednoduchý vo svojej podstate svet je. Po dočítaní sa obzriem po bližšom i vzdialenejšom okolí, nazriem do duše sebe aj iným a pocit jednoduchosti je preč.
  publikované: 11.06.2009 20:53 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 5. setko, ale to nie je pravda
  kríza kapitalizmu = výrobkov veľa, peňazí málo
  kríza socializmu = výrobkov málo, peňazí veľa

  Meradlo veľa a málo je nanajvýš nepresné. Vyjadrime si tvoje údaje v číslach. tak je to prehľadnejšie. Priemerná mzda pracovníka v kapitalizme (Nemecko) a v totalitnom socializme (CSSR) v pomere 10:1. Ak je podľa teba 1 veľa a 10 málo, no asi si sa učil inú matematiku alebo máš iné vnímanie veľa a málo ako ja
  Tovarov bolo v kapitalizme na obyvateľa viac, respektívne v socializme o nich iba počuli. Ale nemyslím si, že mali v Nemecku viac múky, lopatiek na uhlie alebo skrutiek na obyvateľa, ako v ČSSR.Dokonca, napríklad železa, ale i iného sme vyrábali viac na obyvateľa ako Nemci. Nemci mali ale viac výrobkov na obyvateľa v oblasti elektrotechniky, automobilového priemyslu, stavebníctva, infraštruktúry... A to nielen viac, ale aj na vyššej kvalitatívnej úrovni.
  Takže z hľadiska života obyvateľstva, pri porovnaní kapitalizmu a komunistického socializmu, mne v kategóriach veľa a málo vychádza
  Kapitalizmus- veľa spotrebných výrobkov, veľa peňazí
  Socializmus - málo spotrebných výrobkov, málo peňazí.

  Myslíš, že ľudia z komunistických krajín utekali pod hrozbou risku života do kapitalistických krajín, aby mali málo peňazí? Prečo nikto neutekal z kapitalizmu do socializmu?

  A čo sa týka krízy v rámci produkcie a peňazí, no tá je štandardným javom. Kapitalizmu pomáha napredovať, komunistické krajiny zničí, takže kludne si pred tie moje úvahy dopíš aj slovo kríza.
  publikované: 12.06.2009 08:18 | autor: pako (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Mimochodom, k evolucionizmu a jeho propagovaniu.
  Dnes som si prečítal v jednom týždenníku výstižnú charakteristiku, ktorá označuje závery evolucionizmu za vedecky podložený cynizmus. Táto charakteristika sa veľmi presne trafila do môjho pocitu a potešila ma ako vrabca omrvinka :-).
  V tej súvislosti mi zišlo na um, že cynizmus je podložený aj v iných oblastiach ľudskej činnosti, napríklad v sexuológii (Plzák a i.), v literatúre (Matkin a i.), v kresťanskom liberalizme (Oravec a i.) atď. atď.
  Zdá sa, že cynizmus by si zaslúžil podobnú analýzu, akej sa dostáva iným -izmom.
  publikované: 12.06.2009 08:26 | autor: Racan (e-mail, web, autorizovaný)
 7. počúvaj pako
  ..., nevies si vymyslieť lepšiu prezývku? :) Nechcel som hovoriť v číslach, lebo ich samozrejme nepoznám. Čo som mal na mysli, keď som povedal, že peňazí bolo za socializmu veľa, bolo iba to, že podľa mňa sa ceny kôli spokojnosti ľudí držali umelo nízko. Preto ľudia hneď aj všetko vykúpili. Možno tento jav mal na mysli autor výroku: "Socializmus skolaboval, pretože nedovolil cenám, aby odhaľovali ekonomickú pravdu. "

  Preto bola vačšina ľudí podľa mňa aj celkom spokojná a nepomýšľala na emigráciu. Iba sa už trochu všetkým prejedli tie socialistické frázy.
  publikované: 12.06.2009 09:02 | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. kapitalizmus mi pripomína situáciu (život) človeka na svete
  tiež sa zdá, že má najväčšiu schopnosť prežitia, no ak by aj vďaka svojim (ne)činnostiam zanikol, nič sa nedeje, vývoj sa nezastaví...buď aj negatívne procesy zakomponuje do svojich mechanizmov fungovania, alebo nie...no zatiaľ sa mu pravdepodobne darí :))
  publikované: 12.06.2009 10:52 | autor: dionea (e-mail, web, autorizovaný)
 9. počuj sestko
  mne sa nik pako celkom páči. Prepáč mi to :) Robí nás dobrými, zlými, smiešnymi... naša prezývka, alebo to čo píšeme?
  S tým vykúpením tovarov za socializmu, lebo boli lacné, to sú také rozprávky a demagógia súdruhov. Dodnes súdruhovia tvrdia, aký bol za socializmu lacný benzín, mlieko a podobne. Prečo sa nevykúpili a bolo ich v obchodoch dostať? Aj keď v skutočnosti až také lacné to vzhľadom na príjem nebolo. V roku 1988 si za priemernú mzdu kúpil neustále súdruhmi pripomínaného lacného mlieka 1510 litrov. Dnes,keď je vraj mlieko veľmi drahé, si za priemernú mzdu kúpiš 2028 litrov. Podobne je to aj s dnešným drahým benzínom. V roku 1988 si kúpil za priemernú mzdu 377 litrov, dnes je to 663 litrov. Je to tak aj v ostatných komoditách, len sa mi nechce hľadať čísla. Skús si to napočítať sám...
  Ľudia tovar nevykúpili preto, že mali veľa peňazí respektívne tovar bol lacný. Vykúpili ho preto, lebo zaostalá socialistická ekonomika nebola schopná vyrábať vo väčšine prípadov dostatok tovarov. Permanentná kríza komunistického socializmu, ktorú som ti už spomínal.
  publikované: 12.06.2009 11:22 | autor: pako (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. Kriza kapitalizmu?
  Mne na rovnitku hosp.kriza= kriza kap. nepripada nic zvlastne. Sam pises ze kapitalizmus ako spol. sys. je postaveny na trhovom principe, takze akakolvek kriza trhu je sucastne aj krizou celeho systemu.
  Okrem toho, kriza je len technicky termin, ktory definuje stav systemu v hranicnej situacii, medzi jeho dvoma jasne rozlisitelnymi stavmi.
  Ked povieme ze hosp.kriza v podstate nieje pre kapitalizmus fatalnou hrozbou, ale len nevyhnutnym krokom v ramci jeho vyvoja, tak na spojeni hosp. kriza vs. kriza kapitalizmu nevidim nic zle.
  Hladat paralely dopadov hospodarskej krizy v ramci inych spolocenskych systemoch sa mi zda cisto spekulativne.
  Zrejme by neboli rovnake, kedze aj spolocenske zriadenia su diametralne rozdielne, postavene na uplne odlisnych principoch.
  Zaujimave je analyzovat, aky vplyv na podstatu spolocenskeho zriadenia maju jeho pridruzene aspekty.
  Cize, co kriza trhu urobi s pravnym a politickym usporiadanim spolocnosti v ramci nejakeho spolocenskeho zriadenia, resp. ako rozdielne pravne a politicke usporiadania ovplyvnuju dane spolocenske zriadenie v case hosp.krizy.
  publikované: 12.06.2009 11:40 | autor: motorkar (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. motorkár - iste
  keby bola hospodárska kríza krízou trhu, tak by to bola pravda. Ale hospodárska kríza je len iný spôsob, akým sa na trhu zaplatia dlhy. To je ako keby si tvrdil, že blesk je krízou počasia.
  publikované: 12.06.2009 12:26 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Daimonion, ano aj takto sa to da
  inymi slovami, blesk nema s pocasim vobec nic spolocne
  publikované: 12.06.2009 12:58 | autor: motorkar (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. Daimonion - súhlasím s Tebou. Kríza len kruto a nemilosrdne šrotuje všetky nefunkčné prívesky, brániace v ďalšom rozvoji kapitalizmu
  alebo ... kríza je len súčasťou ekonomického cyklu kapitalizmu.
  Jej výbuch len surovo uvoľňuje miesto novej konjunktúre.
  Keď vyčerpá nové zdroje, prejde do útlmu - recesie.
  A privalí sa nová tsunami krízy ...
  publikované: 12.06.2009 13:08 | autor: mon ami (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. motorkar - inymi slovami,
  ale tvojimi, nie mojimi. Mojimi slovami je blesk jedno z riešení počasia.
  publikované: 12.06.2009 13:10 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 15. hospodárka kríza
  v komunistickej ekonomike vedie k zániku komunizmu, tedfa je krízou komunizmu, v kapitalizme je iba jedným z jeho stavou, súčasťou jeho vnútornej dynamiky.
  publikované: 12.06.2009 13:12 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 16. Daimonion
  mal som pocit ze len sermujes so slovickami, ale po vyroku:
  "v komunistickej ekonomike vedie k zániku komunizmu, tedfa je krízou komunizmu, v kapitalizme je iba jedným z jeho stavou, súčasťou jeho vnútornej dynamiky." sa mi vidi, ze pojem kriza chapeme v protichodnych suvislostiach a vyzname.
  Nevadi, na obsahu tvojho clanku, tak ako som ho pochopil ja, to nic nemeni.

  Zaujimavejsia je ale tato cast:
  "...hospodárka kríza v komunistickej ekonomike vedie k zániku komunizmu..."

  ..o tom bude tvoja nasledujuca uvaha?
  publikované: 12.06.2009 14:21 | autor: motorkar (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. klobúk dolu motorkár
  ako si na to prišiel? Skutočne píšem článok o komunizme ako o sociálne najspravodlivejšom systéme.
  publikované: 12.06.2009 14:44 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 18. Daimon, mám 2 otázky:
  1. kdeže ten kapitalizmus existuje, tade tá forma: "Kapitalizmus možno charakterizovať ako spoločenský systém, ktorý zabezpečuje slobodné fungovanie trhu kapitálu, práce, informácií."

  2. kdeže existuje ten komunizmus," ako najspravodlivejší spoločenský systém"

  ak sa ti dá, budem rada tvojej odpovedi, akejkoľvek
  ďakujem O_ô
  publikované: 12.06.2009 15:15 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 19. derechura - nikde neexistuje a nikde neexistoval
  vždy ide o proklamované ideológie.
  publikované: 12.06.2009 15:36 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 20. potom by som si mohla predstaviť, že
  k tvojej "filozofii" najlepšie "pasuje" ideológia "kapitalizmu" alebo sám hľadáš nejakú lepšie "pasujúcu" ideológiu ? O_ô
  publikované: 12.06.2009 15:46 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 21. ale áno
  kapitalizmus je systém, ktorý dokáže najoptimálnejšie reagovať na zmy v prostredí, kde sa nachádza. Je preto v princípe svojho fungovania bližší biologickým systémom ako totalitný systém.
  Kapitalisticky usporiadaná spoločnosť je menej hierarchická a preto funguje multistabilne, podobne ako každý organizmus, ktorý má len jednu úroveň hierarchie — bunku.
  publikované: 12.06.2009 15:53 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 22. daimon
  ak si ja prácu predstavujem ako totalitný prvok, vieš mi dokázať, že sa mýlim, ďakujem O_ô
  publikované: 12.06.2009 17:54 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 23. to je vec definície a tvojej predstavy
  takže sa nič nedá dokázať ani vyvrátiť. Dôkazná povinnosť je na tvojej strane.
  publikované: 12.06.2009 18:06 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 24. prepáč, chcela som sa dopracovať k tvojmu pohľadu na kapitalizmus
  v čom je "príťažlivý" a či len v tom, že "dokáže najoptimálnejšie reagovať na zmeny v prostredí, kde sa nachádza" a či aj v tom, že je najmenej totalitný, ak vôbec je nejakým spôsobom totalitný,...pričom sa môže zdať, že ho netreba vôbec obhajovať, lebo aj tak asi má najpriaznivejšie podmienky na prežitie - zotrvanie O_ô
  publikované: 12.06.2009 18:47 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 25. aha
  no mňa moje štúdie evolučných procesov viedli logicky k pravému liberalizmu, pretože vo voľbách nejaký občiansky postoj zaujať musím, ale inak ja nemám moralistický prístup k forme vlády.
  Logicky ideálny systém vlády je múdry panovník, lenže kde takého vziať, pravda? Ak sa taký objaví hovorí s o ňom ešt po stáročiach. Tak če druhý najfunkčnejší systém je demokracia, a tá najlepšie funguje v symbióze s voľným trhom. Prečo? Pretože namiesto jednej organizovanej odpovede na zmeny prostredia z totalitných správnych orgánov je veľa individuálnych odpovedí malých subjektov, z ktorých sa pod selekčným tlakom trhu/parlamentu vyberie napokon najoptimálnejšie riešenie.
  Hoci to neplatí vo všetkom (napríklad ak by sme stavbu ciest nechali na trh, tak nijaké cesty nemáme) platí to skoro na všetko.
  Kapitalizmus = demokracia + trh
  najviac zodpovedá svojou funkčnosťou tomu, čo za miliardy rokov evolúcie vzniklo v organickej prírode. Niet dokonalejšieho usporiadania ako je ekosystém, alebo organizmus, či bunka. Málokto vie, že napríklad naše telá nie sú usporiadané z pohľadu funkčnosi na orgány a bunky, teda v dvojstupňovej riadiacej hierarchii, ale sú skrátka zložené iba z jedného stupňa riadenia — z buniek. Bunky sústavne o všetkom vzájomne hlasujú a výsledkom toho hlasovania je stav organizmu.
  Dá sa povedať, že v organizme vládne kruté trhové prostredie, bunky si neustále poskytujú produkty a za to získavajú iné produkty. Ak nie sú schopné niečo poskytnúť — zahynú.
  Toto funguje a nikto múdry to zhora neplánuje a neriadi. Nastavenie systému vzniklo prírodným výberom za cenu nespočetného množstva omylov a s tým spojených strát, ale je to najdokonalejší a zároveň najzložitejší systém aký vo Vesmíre existuje.
  Predstava, že dokážeme nejako riadiť vývoj je úplne scestná. Nedokážeme, vždy vývoj riadi nás. Môj politický názor je, že mu treba klásť minimálne prekážky, že treba využiť maximálne jeho mechanizmy a nie ich tlmiť. Aj tak ich neutlmíme, prírodné zákony vždy vrátia úder z tej najnečakanejšej strany.
  publikované: 13.06.2009 09:57 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 26. čo keby sme na chvíľu demokraciu opomenuli
  a definovali
  kapitalizmus´= (Súkromné vlastníctvo+ trh) . (kapitál + deľba práce) . nechaj robiť čo chce

  resp. ako by mala byť rovnica kapitalizmu?
  publikované: 13.06.2009 10:37 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 27. to je veľmi špatná rovnica
  Napríklad deľba práce a trh je to isté, len inými slovami. Tak isto „nechaj robiť čo chce“ nie je nič iné ako miera obmedzovania konania subjektov na trhu, takže stačí povedať slobodný trh.
  No a kapitalizmus bez demokracie nefunguje. Kapitalizmus je dôsledok rozvoja priemyselnej výroby, tak ako bol feudalizmus poľnohospodárskej. Kapitalizmus je najoptimálnejšou formou fungovania spoločnosti, kde je základnou formou výroby priemyselná výroba. Tomu zodpovedá aj najoptimálnejšia forma vlády — demokracia.
  Treba si uvedomiť, že rôzne systémy usporiadania vzájomne súperia o zdroje, o ľudí, rovnako ako organizmy súperia o potravu. Jedného aj druhého je obmedzené množstvo, ale potenciál rozmnoženia je neobmedzený. Preto funguje prírodný výber aj medzi spoločenskými systémami a vyhrá ten, ktorý dokáže zdroje najefektívnejšie využiť. Kapitalizmus je najefektívnejší systém využívania ľudských zdrojov v podmienkach priemyselnej výroby a preto pokiaľ tátá je dominantná, tak aj kapitalizmus v súťaži vždy vyhrá.
  publikované: 13.06.2009 10:54 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 28. Nemáme schopnosť ani možnosť
  prírodné zákony ovládať. Môžeme ich iba využívať pre nejaké zámery.
  publikované: 13.06.2009 10:56 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 29. ano je to veľmi špatná rovnica, čakala som, že ju opravíš
  tvoja rovnica teda:
  Kapitalizmus = demokracia + trh

  ako dosiahnem hodnotu demokracie a hodnotu trhu ? podľa tvojho skúmania
  O_ô
  publikované: 13.06.2009 11:03 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 30. hm ja neviem
  čo je to hodnota demokracie, či hodnota trhu. Z evolučného hľadiska je to jednoduché: koľko v súťaži o jednotlivé štáty v priebehu vývoja ľudstva získal štátov kapitalizmus a koľko ostatné spoločenské systémy?
  Najprv boli všetky štáty feudálne a nedemokratické. Dnes na svete prevládajú kapitalistické s demokratickou vládov. Tada majú vyššiu hodnotu, lebo vyhrali v súťaži viac zdrojov. Nezávisle na kultúrnych rozdieloch.
  publikované: 13.06.2009 11:18 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 31. hodnota v zmysle sčítania
  súčet ako sčítanie dvoch hodnôt, dvoch sčítancov
  hodnota a + hodnota b= kapitalizmus
  O_ô
  publikované: 13.06.2009 11:35 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 32. ach tak
  no to nebolo myslené matematick. Neviem, možno by tam mal byť skôr násobenie ako sčítanie. Ťažko povedať.
  publikované: 13.06.2009 11:46 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 33. v zmysle primitívnej matematiky
  sa to nedá?
  publikované: 13.06.2009 11:55 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 34. čokoľvek, čo sa dá kvantifikovať
  je možné vyjadriť matematicky. Lenže to obnáša hlboké znalosti matematiky a rozsiahly sociolôogický výskum parametrov spoločnosti orientovaný týmto smerom, a to myslím nikto nerobil.
  publikované: 13.06.2009 12:06 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 35. cením si tvoje odpovede
  ale mňa nikam neposúvajú, skôr naopak,..možno keby si vynechal matematické operácie a len vypísal "veličiny" (hodnoty) kapitalizmu,...

  načo človek hľadá ideológie?
  tu ma napadá, tvoja nedávno položená, aký je rozdiel medzi človek a ostatnými živočíchmi,...oni tiež hľadajú ideológie, žijú podľa nejakých

  nie je to len výsada človeka - ideológia ?

  O_ô
  publikované: 13.06.2009 12:35 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 36. nie je to len výsada človeka
  ideológia je súčasť kultúry, je to v istom zmysle „morálka tlupy“. Všetky cicavce majú svoje komunikačné prostredie, teda kultúru. Ale aj vtáky a každý spoločenský hmyz., spoločenské ryby, dokonca aj niektoré druhy hadov.
  publikované: 13.06.2009 12:53 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 37. ideológia je súčasť kultúry
  môže tam byť a nemusí
  v kultúre ľudí ju nachádzam
  v kultúre psov ju nenachádzam

  O_ô
  publikované: 13.06.2009 13:00 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 38. ideológia je memplex
  ktorý vzužíva vrodené normy, ktoré modifikujú sociálnu komunikáciu sapientov. Vrodenú sociálnu komunikáciu (inými slovami morálku) majú aj iné cicavce. Jednotlivé skupiny majú odlišné od prostredia závislé štruktúry správania sa, teda inú kultúru a morálku. Aj pes a ten najmä, pretože žije v societe s iným druhom, preto má pes od psa inú kultúru, inú morálku a teda vyznáva inú ideológiu.
  publikované: 13.06.2009 13:08 | autor: daimonion (e-mail, web, autorizovaný)
 39. ideológia
  jedinú zmenu vidím v zmene kultúry cez proces myslenia O_ô
  publikované: 13.06.2009 13:20 | autor: Derechura (e-mail, web, autorizovaný)
 40. .
  Pri rozjímaní o slobodnom trhu ma napadla otázka, ako sa vysporiadá s monopolmi a oligarchiou kapitalistov. Predpokladám, že slobodný trh predpokladá veľké množstvo malých subjektov na trhu, čo v prípade oligarchie alebo monopolu nie je splnené.

  Ad demokracia. Demokracia vo svojej čistej podobe by bol minimálne rizikový systém, lebo demokracia (v čistej podobne) znamená, že sa môže hlasovať o čomkoľvek, teda aj o rovnomernom prerozdelení majetku, a to by bolo proti trhu. Demokracia a súkromné vlastníctvo sa vzájomne vylučujú. Druhá možnosť je orezať demokraciu. Ale potom to už nebude "čistá" demokracia. Princíp demokracie je ale opäť samoregulácia spoločnosti.
  publikované: 20.08.2009 13:00 | autor: qedisk (e-mail, web, autorizovaný)
 41. Kríza kapitalizmu
  JE TO KRÍZA! Prečo? Ani jeden zo subjektov na trhu v tej, ktorej oblasti nesmie byť schopný trh ovládnuť.....inak prestáva byť slobodný. A práve to sa dnes deje. Všetky odvetvia na globálnom trhu ( lokálny nie je schopný dlhodobo konkurovať náporu z globálnej úrovne ) sú pod vplyvom 2-5 dominantných subjektov. Ako prvé, na čo využijú svoje schopnosti je sťaženie prístupu iných subjektov a druhé - vytlačenie, ovládnutie alebo zničenie potenciálnych konkurentov. Je takýto trh slobodný? Je to kapitalizmus? Podľa mňa, je to niečo kvalitatívne nové.....čo? Porozmýšľajte. Zmena príde rýchlo a obávam sa, že ak sa nám nebude páčiť, cesta späť neexistuje.......ale pamätejte: najstabilnejšie zriadenie je diktatúra - a to, sa ani mne nepáči.
  publikované: 25.01.2011 18:44 | autor: Skogen (e-mail, web, neautorizovaný)
 42. @Skogen
  Jj, budeme utortúrovaní k smrti.
  publikované: 19.05.2011 20:24 | autor: qed (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014